Fagforbundet for deg som er jordmor

Jobber du som jordmor? Du er velkommen som medlem i Fagforbundet.

Fagforbundet er opptatt av at jordmødrenes kunnskap og kompetanse skal bli verdsatt og brukt på alle omsorgsnivå innen fagfeltet. Vi er opptatt av tverrfaglighet og mener at godt samspill og riktig samhandling mellom yrkesgruppene er en forutsetning for gode tjenester. 

Fagforbundet arbeider for å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og for at alle skal ha best mulige vilkår for utøvelse av yrket sitt.

Aktuelt

Seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i samarbeid med partene i arbeidslivet kartlagt risikoen for seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren. Dette er gjort på bakgrunn av settestrek-veilederen som skal hjelpe folk i arbeidslivet å forebygge og håndtere seksuell trakassering gjennom seks nødvendige tiltak. Risikokartleggingen er gjort for hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, psykiatri, sykehus og legekontor.

Se alle nyhetssaker

Helse og sosial : Utdanning og kompetanseheving

Fagstoff helse og sosial

Kontakt:

Portrettbilde av Cecilie Haga

Cecilie Haga

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst / Yrkesseksjon helse og sosial

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?