Fagforbundet for deg som er jordmor

Jobber du som jordmor? Du er velkommen som medlem i Fagforbundet.

Fagforbundet er opptatt av at jordmødrenes kunnskap og kompetanse skal bli verdsatt og brukt på alle omsorgsnivå innen fagfeltet. Vi er opptatt av tverrfaglighet og mener at godt samspill og riktig samhandling mellom yrkesgruppene er en forutsetning for gode tjenester. 

Fagforbundet arbeider for å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og for at alle skal ha best mulige vilkår for utøvelse av yrket sitt.

Aktuelt

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre 2022

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barsel- og barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK.

Se alle nyhetssaker

Helse og sosial : Utdanning og kompetanseheving

Fagstoff helse og sosial

Kontakt:

Portrettbilde av Cecilie Haga

Cecilie Haga

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst / Yrkesseksjon helse og sosial