Kurs- og aktivitetskalender | Fagforbundet

Juli 2022

Mandag, 4. juli 2022

LO s sommerpatrulje

Trøndelag

Trøndelag

August 2022

Onsdag, 17. august 2022

"Vikens time"

Teams

Viken

Onsdag, 17. august 2022
Onsdag, 17. august 2022
Torsdag, 18. august 2022
Mandag, 22. august 2022
Mandag, 22. august 2022
Tirsdag, 23. august 2022

Kurs i folketrygdloven, håndtering av yrkessykdom- og yrkesskadesaker

Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Oslo

Onsdag, 24. august 2022

Styremøte Fagforbundet Tromsø

Stortorget 5, 3etg

Troms

Torsdag, 25. august 2022

Regionsstyremøte

Teams

Møre og Romsdal

Mandag, 29. august 2022

Samling for ledere- og nestledere i fagforeningene

Scandic Alexandra Hotell, Molde

Møre og Romsdal

Onsdag, 31. august 2022
Onsdag, 31. august 2022

Kurs i grunnleggende turnusplanlegging

Storefjell, Golsfjellet

Viken

Onsdag, 31. august 2022

Kurs i ansettelse for tillitsvalgt i Oslo kommune

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, Hausmannsgate 6, 8 etasje, 0186 Oslo

Oslo

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?