Konferanse for vernetjenesten 2019

Årets konferanse for vernetjenesten arrangeres 9. - 10. april på Park Inn hotell Gardermoen. Her deltar ca. 200 verneombud og hovedverneombud, alle med det til felles at de har medlemskapet sitt i Fagforbundet. Temaer for årets konferanse er forebygging av arbeidsmiljø, og arbeidsmiljø i et politisk landskap. Innlederne denne gangen er forbundsleder Mette Nord, Bitten Nordrik fra Oslo Met, Berit Bakke fra STAMI, Mimir Kristjansson fra partiet Rødt, professor emeritus Ingvard Wilhelmsen og Elin Ørjasæter, lektor ved Høyskolen Kristiania. Et strekt program på en konferanse som har blitt arrangert hvert år siden 2009. 

Hva er et verneombud?

Verneombudene har en krevende og ansvarsfull oppgave på den enkelte arbeidsplass. De skal ivareta alle arbeidstakere, også de som er uorganiserte.

Ved hver virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven og som har 20 arbeidstakere eller mer, skal det velges verneombud. Verneombudene kan utpekes av det fagforbundet som har flest medlemmer. Har for eksempel Fagforbundet flest medlemmer på en arbeidsplass kan de peke ut verneombudet. Verneombudet kan også velges blant arbeidstakerne.

Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene, og har en rolle som skal koordinere verneombudene.

Vernetjenestens rolle i  mobbesaker

IA - inkluderende arbeidsliv

IA-avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Les mer om IA-avtalen

Utvalg for arbeidsmiljø

Utvalget er et rådgivende organ for forbundsstyret og består av ni medlemmer. Utvalget jobber for å styrke vernetjenesten på de arbeidsplassene hvor Fagforbundet har medlemmer.

Leder: Iren Mari Luther, AU-medlem og leder av Yrkesseksjon helse og sosial

Medlemmer:
Leif Johnsen, konsernhovedverneombud i Helse vest
Bergljot Fuhr Lunde, hovedverneombud OUS
Harald Sehm, hovedverneombud ved Nettbuss A/S  
Jens Jørgen Stramrud, verneombud Domkirkeodden Hamar
Elin Meyer Adolfsen, hovedverneombud Nordkapp kommune
Trude R. Haukås, kompetansesenteret i Bergen
Rita Nilssen, representant fra seksjonene
Sekretær: Bjørn Svalastog, rådgiver ved organisasjonsenheten

Verneombud i Fagforbundet - ta tak i vervet! 

last ned eller logg inn for å bestille brosjyre

 

Kontaktliste

Portrettbilde av Iren Mari Luther

Iren Mari Luther
Politisk ledelse

Portrettbilde av Bjørn Svalastog

Bjørn Svalastog
Organisasjonsenheten