Til hovedinnhold

Verneombud

Verneombudene har en krevende og ansvarsfull oppgave på den enkelte arbeidsplass. De skal ivareta alle arbeidstakere, også de som er uorganiserte.

Ved hver virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven og som har 5 arbeidstakere eller mer, skal det velges verneombud. Verneombudene kan utpekes av det fagforbundet som har flest medlemmer. Har for eksempel Fagforbundet flest medlemmer på en arbeidsplass kan de peke ut verneombudet. Verneombudet kan også velges blant arbeidstakerne. 

Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene, og har en rolle som skal koordinere verneombudene.

Verneombudsmøtene er den viktigste samarbeidsarenaen for verneombud

Vernetjenestens rolle i  mobbesaker

IA - inkluderende arbeidsliv

IA-avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Les mer om IA-avtalen

Utvalg for arbeidsmiljøaktivitet

Utvalget er et rådgivende organ for forbundsstyret og består av 6 medlemmer. Utvalget jobber for å styrke vernetjenesten på de arbeidsplassene hvor Fagforbundet har medlemmer.

Leder: Iren Mari Luther, AU-medlem og leder av yrkesseksjon helse og sosial
Nestleder: Harald Sehm, hovedverneombud ved VY buss 
Medlemmer:
Elin Meyer, hovedverneombud Nordkapp kommune
Morten Grønnlie, hovedverneombud AHUS 
Siv Ryan Andersen, hovedverneombud Posten
Ingunn Reistad Jacobsen, AU-medlem og leder av yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Sekretær: Gunn Kristin Johansen, rådgiver fag, yrke og ungdomsavdelingen

Verneombud i Fagforbundet - ta tak i vervet! 

last ned eller logg inn for å bestille brosjyre

 

 

Kontaktliste

Portrettbilde av Iren Mari Luther

Iren Mari Luther

Leder, Yrkesseksjon helse og sosial

Arbeidsutvalget

Portrettbilde av Gunn Kristin Johansen

Gunn Kristin Johansen

Rådgiver

Fag, yrke og ungdomsavdelingen

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?