Fagforbundet for deg som jobber med tannhelse

Er du tannlege, tannpleier, tannhelsesekretær eller tanntekniker? Da er du velkommen som medlem i Fagforbundet. Forbundet arbeider for gode lønns- og arbeidsforhold for medlemmene sine. I tillegg er det viktig med et godt arbeidsmiljø og muligheter for etter- og videreutdanning.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Helse og sosial: Utdanning og kompetanseheving

Fagstoff helse og sosial

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale