Til hovedinnhold

Heltid

Titusener av arbeidstakere jobber deltid, men ønsker seg heltid. Flertallet av dem er kvinner. Noen velger en lavere stillingsprosent - fordi det passer dem best, eller fordi de ikke orker å jobbe en full stilling. Hvilke konsekvenser får deltidsarbeid for deg? Fagforbundet krever lovfestet rett til heltid.

Rett til heltid

Alle skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse. Derfor arbeider Fagforbundet for å lovfeste retten til heltid.

Det kan være mange grunner til å redusere arbeidstida. Kanskje har du småbarn, eller tar deg av gamle foreldre? Det er ikke alltid lett å få hverdagen til å gå opp. Men det er også mange som ønsker seg heltid uten å få det. Felles for alle deltidsarbeidende er at det er viktig å kjenne rettighetene sine og hvilke regler som gjelder i arbeidslivet.

Finn ut hvor mange deltidsstillinger din kommune lyser ut - sjekk ut deltidslista her

Heltid er hovedregel

Fagforbundet har lenge arbeidet for at ansettelser skal skje i hele stillinger og at deltidsansettelser skal være et unntak fra denne hovedregelen.

I 2022 kunne vi feire et langt steg i riktig retning da Stortinget vedtok at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes i heltidsstilling, og at behovet for deltid må dokumenteres skriftlig av arbeidsgiver. (AML, § 14-1 b)

Samtidig fikk deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling  framfor at at arbeidsgiver foretar ny ansettelse. (AML, § 14-3)

Si nei til ufrivillig deltid

Fagforbundet har lenge kjempet for at de som jobber ufrivillig deltid skal få den stillingsprosenten de ønsker seg. I 2014 kom endringen i arbeidsmiljøloven som gir deltidsansatte rett til en stillingsprosent tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste 12 månedene.

Hvorfor er heltid viktig?

Det følger mange fordeler med hele stillinger for deg som ansatt. De viktigste argumentene for en hel stilling er:

  • Høyere lønn
  • Bedre pensjon
  • Forutsigbar hverdag
  • Slipper å jakte vakter
  • Tilgang til boliglån

Mange av Fagforbundets medlemmer jobber deltid. Flest deltidsstillinger finner vi i kommunesektoren. Dette gjelder særlig innen helse og omsorg, renhold og for ansatte i skole og skolefritidsordninger, og det gjelder først og fremst kvinner. I helse- og omsorgssektoren har kun en av tre som jobber turnus hel stilling.

Fagforbundet mener at politisk vilje og mer kunnskap om de positive effektene av heltid må til. Hele stillinger gir kvalitet og kompetanse. Det bidrar til likelønn. Kommunene må derfor lyse ut hele stillinger. Fagforbundet har kartlagt utlysningspraksisen for stillinger som helsefagarbeider. Bare 16 prosent av disse lyses ut som heltidsstillinger.

Det er viktig at nyutdanna får mulighet til å starte sin jobbkarriere i en heltidsstilling. Kommuner som har lykkes med å redusere deltidsbruken, har prioritert å skape en heltidskultur fordi de ser at det fungerer. En kartlegging av deltidsbruken og de ansattes ønsker er nødvendig, og må gjennomføres for flere av Fagforbundets yrkesgrupper. De ansattes stillingsbrøker må økes før det lyses ut nye stillinger.

Når kan en vikar kreve større stilling?

Mange deltidsansatte kan kreve å få større stilling etter arbeidsmiljølovens paragraf 14-4 a:

  • Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingsprosenten du har hatt det siste året.
  • Din tillitsvalgte kan også hjelpe deg med å beregne stillingen du har krav på. Er du medlem i Fagforbundet og usikker på hvem som er din tillitsvalgte, kan du logge deg inn på dine sider for å finne det ut.
  • Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljølovens paragraf 14-4a. Hvis arbeidsgiver ikke er enig, kan det forberedes sak for tvisteløsningsnemnda.
  • Du kan også få kreve større stilling etter arbeidsmiljølovens paragraf 14-3 om fortrinnsrett for deltidsansatte.

Fast stilling er første skritt?

Fagforbundet mener alle bør ha rett til hele og faste stillinger. Det handler om et trygt og god arbeidsliv som gir grunnlag for en forutsigbar og trygg hverdag. Fast stilling er dessuten helt nødvendig for å få huslån og kunne planlegge framtida. 

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven (§ 14-9, første ledd) er fast ansettelse. Man kan likevel midlertidig ansettes under noen forutsetninger, som for eksempel at du er vikar for noen andre.

Likevel er det sånn at hvis du har vært ansatt en viss tid regnes arbeidet som fast og du har rett på fast ansettelse.

Dette gjelder hvis du har vært ansatt i mer en fire år i en jobb av midlertidig karakter (§ 14-9, andre ledd, a), eller hvis du har vært ansatt i mer enn 3 år som vikar for en annen, eller gått på årskontrakter (§ 14-9, andre ledd, b og f). 

Ny lov - fortsatt liten endring

Fra 2014 har vi fått Arbeidsmiljøloven § 14-4 a. som gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden.

Likevel ser vi liten endring på statistikken på makronivå. Utlysningspraksisen må endres.  Av alle stillingene som ble utlyst for helsefagarbeidere siste året var kun 16 prosent heltid, mens 18 prosent av stillingene var under 20 prosent.

Aktuelt

Se alle

Spørsmål og svar om heltid og deltid

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Siv Kjøllmoen

Siv Kjøllmoen

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?