Fagforbundet for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du bli medlem i Fagforbundet. Vi er en del av LO Selvstendig og kan blant annet tilby deg yrkesrettede kurs og konferanser, juridisk bistand og gode medlemsfordeler som reiseforsikring, innboforsikring og personforsikring. Du kan også søke stipend til kurs og videreutdanning.  

Vi definerer selvstendig næringsdrivende slik:

En som driver en virksomhet for egen regning og risiko.

Vi definerer en frilanser slik:

En ikke- ansatt arbeidstaker som utfører arbeid uten å være i et ansettelsesforhold. Begrepene selvstendig oppdragstaker og utenfor tjenesteforhold blir også brukt om ikke-ansatte arbeidstakere.

Delvis selvstendig eller frilanser?

Vi organiserer deg som arbeidende. Selv om du har et firma med ansatte kan du bli medlem. Vi kan da støtte deg som arbeider, men ikke som arbeidsgiver. Dersom du jobber en viss prosent som selvstendig næringsdrivende eller frilanser og resterende som ansatt, kan du også bli medlem.

Ikke fullt så alene...

Fagforbundet mener fellesskap er viktig. Vi ønsker derfor at alle som arbeider skal ha en trygg hverdag, en lønn å leve av og være inkludert i velferdssamfunnet. Vi kan blant annet tilby deg yrkesrettede kurs og konferanser, faggrupper hvor du kan være med å påvirke hva forbundet skal gjøre for ditt yrke, og juridisk bistand dersom du skulle trenge det.

 Ta en titt på oversikten over hvilke yrker vi organiserer.

Gode forsikringsordninger og mulighet til å søke stipend

Fagforbundet har også medlemsfordeler som reiseforsikring, innboforsikring, personforsikring med flere. Vi vet at selvstendig næringsdrivende må finansiere kurs og videreutdanning selv og tilbyr derfor en stipendordning.

Aktuelt

Gratis frokostmøte om plattformøkonomi

De siste årene har det dukket opp en rekke digitale plattformer i arbeidslivet, både nettsider og apper. Her kan folk bestille tjenester de har behov for; mat, renhold, barnevakt eller omsorgstjenester. Vi tar debatten: Bør vi være bekymret for at plattformøkonomi bidrar til å skape en underklasse av arbeidsfolk? På hvilken måte utfordrer plattformøkonomien det organiserte arbeidslivet? Hvordan møter LO det nye arbeidslivet?

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!