Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber med kirke og gravferd

Fagforbundet organiserer ansatte innenfor kirke- og gravferdsområdet. Enten du jobber i kirkerommet som teolog eller musiker, på gravlunden eller med administrativt arbeid, vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Medlemmer skal ivaretas under endringsprosessene i sektoren

Fagforbundets linje når det kommer til privatisering av offentlige tjenester må også gjelde de kirkelige fellesrådene.

Mot privatisering

Gjennom gravferdsloven har Stortinget gitt kirkelig fellesråd et samfunnsansvar som gravferdsforvaltning for alle innbyggere i den enkelte kommune. Det betyr at fellesrådet skal sikre at kvaliteten på tjenestene innbyggerne mottar skal være lik for alle, og ikke påvirkes av betalingsevne eller andre sosiale faktorer. Private aktører, som begravelsesbyråer, skal derfor ikke kunne tilby tjenester fellesrådene har ansvar for i deres sted. Videre må fellesrådet gjennom forvaltningen sette samfunnsansvaret først og ikke se gravferdsvirksomheten som et forretningsområde hvor de kan skape en merverdi til trossamfunnets virksomhet. 

For kompetanseheving

Virksomhetene i kirke- og gravferdssektoren preges av stor faglig bredde. Samtidig er det totale antallet ansatte innenfor de ulike yrkesgruppene lavt. Dette gir begrensede ressurser til utvikling av kurs og andre faglige tiltak. Denne situasjonen stiller særlige krav til målretting av kompetanseutviklingen, lokalt og sentralt.

Fagforbundet deltar i den yrkesfaglige debatten

Sektoren som helhet står overfor betydelige yrkespolitiske utfordringer. Omfattende endringsprosesser i Den norske kirke og en ventet debatt om fremtidig organisering av de offentlige gravferdstjenestene bidrar i særlig grad til dette. Det er avgjørende at Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst på alle nivåer har god kjennskap til aktuelle faglige og yrkespolitiske utfordringer i sektoren og aktivt bidrar til at medlemmenes behov blir ivaretatt.

Er du prest/teolog?

Fagforbundet har en egen landsdekkende fagforening for prester og teologer i offentlig sektor, i statlig, kommunal eller privat virksomhet, Fagforbundet teoLOgene. De fleste medlemmene i teoLOgene jobber i Den norske kirke. Vi har tillitsvalgte over hele landet som jobber for at det skal være fint å være prest i Den norske kirke - samme om du er ung eller gammel, kvinne eller mann, homo eller hetero, i by eller bygd!

Gå til fagforeningssiden til teoLOgene

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Aktuelt

Se alle

Brosjyrer og materiell

Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass Last ned
Temahefte Nr.33 - Mangfold i kirka
teoLOgene Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Bjarne Kjeldsen

Bjarne Kjeldsen

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Enhetsleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?