Fagforbundet for ledere i helse og sosial

Fagforbundet organiserer ledere innenfor området helse og sosial. Vi har stor oppmerksomhet rettet mot etter- og videreutdanning for medlemmene, og medvirker aktivt i utviklingen av nye opplæringstilbud. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Vi bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Helse og sosial: Utdanning og kompetanseheving

Fagstoff helse og sosial

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforbundet for ledere i helse, omsorg og sosialtjenesten Last ned

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Kontaktliste

Portrettbilde av Emilie Storli

Emilie Storli

Rådgiver

Yrkesseksjon helse og sosial