Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har medlemsbedrifter på en rekke tariffområder, som sykehus, pleie og omsorg, oppvekst og barnevern, kollektivtrafikk og kultur. Den største overenskomsten (Område 10 - Spekter helse) omfatter Fagforbundets medlemmer i offentlige sykehus.

Hovedoppgjøret 2022

De sentrale forhandlingene (A-del) i Spekterområdet er ferdigforhandlet. A-delen omhandler bestemmelser som gjelder alle medlemmer i Spekterområdet.

Du kan lese mer om resultatet her. 

Nå følger lokale forhandlinger i alle virksomheter og på sykehusene.

Slik foregår forhandlingene i Spekterområdet

Spekter er delt i til sammen 13 overenskomstområder (se områdeinndeling) og det forhandles i hvert enkelt område.

Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang.

For Fagforbundet gjelder dette 46 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

Disse har Fagforbundet også avtale med innenfor Spekter-området:

Disse avtalene blir forhandlet lokalt, ta kontakt med ditt kompetansesenter om du trenger svar på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. 

Helsforetakenes senter for pasientreiser HF 2Care Oslo as (Kompetansesenteret i Oslo)
Meråker sanitetsforenings kurbad as Martina Hansens hospital
Sykehusinnkjøp HF Bori BBL
Helseplattformen as Klubben i Røverstaden
NIMI as Volvat medisinske senter as
Østfold internasjonale teater Helse Nord IKT HF
Sykehusinnkjøp HF Diakonistiftelsen Røysum
OCH Ortopedi as Røde Kors rehabiliteringssenter as
Unicare rehabilitering as Lovisenberg Omsorg (Kompetansesenteret i Oslo)

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2018-2021

Protokoller:
Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:
Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:
Aleris røntgen as
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Norlandia Care eldreomsorg
Oslo Konserthus
Spekter Helse
Bring Warehousing as
Sykehuspartner HF
Valnesfjord Helsesportsenter
Norlandia preschool
Drammen Scener
Dansens Hus
Sykehusapotekene HF
2Care Oslo as
Fjellinjen AS
Hålogaland Kraft as
Rehabiliteringsenteret AiR
Ruter
Helseplattformen AS
Stiftelsen RIBO
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Tyrilistiftelsen
Trøndelag ortopediske verksted
N.K.S. Helsehus Akershus
Bring Før7 AS
Sjukehusapoteka vest HF
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
Oslo Universitetssykehus HF
St. Olavs hospital HF
Sunnås sykehus HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Spekter Helse A2-del
Oslo Sporveier
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Norge as
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Helse Nord IKT as
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Pasientreiser HF


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2022-24


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?