Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har medlemsbedrifter på en rekke tariffområder, som sykehus, pleie og omsorg, oppvekst og barnevern, kollektivtrafikk og kultur. Den største overenskomsten (Område 10 - Spekter helse) omfatter Fagforbundets medlemmer i offentlige sykehus.

Hovedoppgjøret 2020

A-dels forhandlingene med Spekter er ferdig. A-delen omhandler bestemmelser som gjelder alle medlemmer i Spekterområdet. Partene ble enige om at alle får et generelt tillegg på 975 kroner, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i de lokale forhandlingene (B-delsforhandlingene). Les mer om resultatet av lønnsoppgjøret 2020.

KOA har meldt seg ut av Spekter og inn i NHO og er omfattet av tariffavtalen for blindeforbundet, barnevern, kinoer, asylmottak m.v.

Slik foregår forhandlingene i Spekterområdet

Spekter er delt i til sammen 13 overenskomstområder (se områdeinndeling) og det forhandles i hvert enkelt område.

Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang.

For Fagforbundet gjelder dette 46 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

Disse har Fagforbundet også avtale med innenfor Spekter-området:

Disse avtalene blir forhandlet lokalt, ta kontakt med ditt kompetansesenter om du trenger svar på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. 

Helsforetakenes senter for pasientreiser HF 2Care Oslo as
Meråker sanitetsforenings kurbad as Martina Hansens hospital
Sykehusinnkjøp HF Bori BBL
Helseplattformen as Klubben i Røverstaden
NIMI as Volvat medisinske senter as
Østfold internasjonale teater Helse Nord IKT HF
Sykehusinnkjøp HF Diakonistiftelsen Røysum
OCH Ortopedi as Røde Kors rehabiliteringssenter as
Unicare rehabilitering as

Nyheter fra spekterområdet

Enighet i kultursektoren

Partene har kommet til enighet i kultursektoren. – Med tanke på situasjonen er vi fornøyde med resultatet i dette spesielle hovedoppgjøret, sier fagforeningsleder i Fagforbundet Teater og Scene, Mari Røsjø.

Se flere artikler