Til hovedinnhold

Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har medlemsbedrifter på en rekke tariffområder, som sykehus, pleie og omsorg, oppvekst og barnevern, kollektivtrafikk og kultur. Den største overenskomsten (Område 10 - Spekter helse) omfatter Fagforbundets medlemmer i offentlige sykehus.

Mellomoppgjøret 2023

Alle får et sentralt tillegg på minimum 14.625,- pr år, men lønn skal forhandles videre i B-delsforhandlingene. Medlemmer som har årslønn på 490.242,- eller mindre (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) får et lønnstillegg på 5 850,- kroner.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2023. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Protokoll

Spekter helse forhandler 31. mai

Det sentrale tillegget gjelder ikke for medlemmer i område 10 og 13, for lønnstillegget for disse områdene fastsettes i videre forhandlinger.

 

Hovedoppgjøret 2022

De sentrale forhandlingene (A-del) i Spekterområdet er ferdigforhandlet. A-delen omhandler bestemmelser som gjelder alle medlemmer i Spekterområdet.

Du kan lese mer om resultatet her. 

Nå følger lokale forhandlinger i alle virksomheter og på sykehusene.

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Bring Før7 AS
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
St. Olavs hospital HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sporveien
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Norge as
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Ruter
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Olavshallen as

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter A-del

Protokoller:

Protokoll Spekter A-del 2022-24

Slik foregår forhandlingene i Spekterområdet

Spekter er delt i til sammen 13 overenskomstområder (se områdeinndeling) og det forhandles i hvert enkelt område.

Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang.

For Fagforbundet gjelder dette 46 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter. Lista under er ikke komplett - du finner flere avtaletekster og protokoller i vår avtaledatabase.

Disse har Fagforbundet også avtale med innenfor Spekter-området:

Disse avtalene blir forhandlet lokalt, ta kontakt med ditt kompetansesenter om du trenger svar på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. 

Pasientreiser HF 2Care Oslo as (Kompetansesenteret i Oslo)
Meråker sanitetsforenings kurbad as Martina Hansens hospital
Sykehusinnkjøp HF Bori BBL
Helseplattformen as Klubben i Røverstaden
NIMI as Volvat medisinske senter as
Østfold internasjonale teater Helse Nord IKT HF
Sykehusinnkjøp HF Diakonistiftelsen Røysum
OCH Ortopedi as Røde Kors rehabiliteringssenter as
Unicare rehabilitering as Lovisenberg Omsorg (Kompetansesenteret i Oslo)
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?