Til hovedinnhold

Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har medlemsbedrifter på en rekke tariffområder, som sykehus, pleie og omsorg, oppvekst og barnevern, kollektivtrafikk og kultur. Den største overenskomsten (Område 10 - Spekter helse) omfatter Fagforbundets medlemmer i offentlige sykehus.

Hovedoppgjøret 2024

Alle får et generelt tillegg på 13.650 kroner per år. Tilleggene er brutto og gis med virkning fra 1. april 2024. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Økt kjøpekraft er et viktig krav i årets lønnsoppgjør, samt prioritering av lavlønn .

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO, som endte med en ramme på 5,2 prosent.

Les mer om enigheten i A-delsforhandlingene

Nå starter lokale forhandlinger ute på virksomhetene. Unntaket er helsesektoren hvor det gjennomføres nye sentrale runder med oppstart 2. mai.

Mellomoppgjøret 2023

Alle får et sentralt tillegg på minimum 14.625,- pr år, men lønn skal forhandles videre i B-delsforhandlingene. Medlemmer som har årslønn på 490.242,- eller mindre (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) får et lønnstillegg på 5 850,- kroner.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2023. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Protokoll

 

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Helse Midt-Norge RHF
Bring Home Delivery as
Teateroverenskomsten
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Spekter Helse
Hemit HF
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Bring Før7 AS
Sykehuset Østfold
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Helse Bergen HF
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
A-hus HF
St. Olavs hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF
AtB AS
Ruter
Norsk Helsenett SF
Tian Helse
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Bring Courier & Express as
Bring Warehousing as
Posten Bring AS
Post Bring Bildrift AS
Dansens Hus
Den norske opera & ballett
Drammen Scener
Olavshallen as
Oslo Konserthus
Østfold Internasjonale Teater
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Fonna
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehuspartner HF
2Care Oslo as
Evidia
Lovisenberg diakonale barnehage
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Trøndelag ortopediske verksted
Tyrilistiftelsen
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Valnesfjord Helsesportsenter
Martina Hansens hospital
Bori BBL
Fjellinjen AS
Sporveien
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Lovisenberg omsorg 2
Stiftelsen RIBO
Helseplattformen AS
Sykehusinnkjøp HF
Funksjonæroverenskomst Vy buss

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Protokoll, A-del, 2024 - 2026

Slik foregår forhandlingene i Spekterområdet

Spekter er delt i til sammen 13 overenskomstområder (se områdeinndeling) og det forhandles i hvert enkelt område.

Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang.

For Fagforbundet gjelder dette 83 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter. Lista under er ikke komplett - du finner flere avtaletekster og protokoller i vår avtaledatabase.

Disse har Fagforbundet også avtale med innenfor Spekter-området:

Disse avtalene blir forhandlet lokalt, ta kontakt med ditt kompetansesenter om du trenger svar på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. 

Pasientreiser HF 2Care Oslo as (Kompetansesenteret i Oslo)
Meråker sanitetsforenings kurbad as Martina Hansens hospital
Sykehusinnkjøp HF Bori BBL
Helseplattformen as Klubben i Røverstaden
NIMI as Volvat medisinske senter as
Østfold internasjonale teater Helse Nord IKT HF
Sykehusinnkjøp HF Diakonistiftelsen Røysum
OCH Ortopedi as Røde Kors rehabiliteringssenter as
Unicare rehabilitering as Lovisenberg Omsorg (Kompetansesenteret i Oslo)
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?