Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har medlemsbedrifter på en rekke tariffområder, som sykehus, pleie og omsorg, oppvekst og barnevern, kollektivtrafikk og kultur. Den største overenskomsten (Område 10 - Spekter helse) omfatter Fagforbundets medlemmer i offentlige sykehus.

Mellomoppgjøret 2021

De sentrale forhandlingene (A-del) i Spekterområdet er ferdigforhandlet. A-delen omhandler bestemmelser som gjelder alle medlemmer i Spekterområdet. 

Alle får et sentralt tillegg på 4.388 kroner. Medlemmer som har årslønn på 455.967 kroner eller mindre får et lønnstillegg på 6.338 kroner.

Pensjon i kultursektoren

Forhandlingene om livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren blir en del av forhandlingene på virksomhetene.

Helse og Vy Buss med eget løp

Lønnstillegg for overenskomstområde 5, Vy Buss er tidligere avtalt gjennom meklingen på Bussbransjeavtalen.

Lønnstillegg for helseforetak og sykehus fastsettes i de videre forhandlingene. 

Protokollen finner du nederst på denne siden. Se også hele pressemeldingen fra LO Stat.

Slik foregår forhandlingene i Spekterområdet

Spekter er delt i til sammen 13 overenskomstområder (se områdeinndeling) og det forhandles i hvert enkelt område.

Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang.

For Fagforbundet gjelder dette 46 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

Disse har Fagforbundet også avtale med innenfor Spekter-området:

Disse avtalene blir forhandlet lokalt, ta kontakt med ditt kompetansesenter om du trenger svar på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. 

Helsforetakenes senter for pasientreiser HF 2Care Oslo as (Kompetansesenteret i Oslo)
Meråker sanitetsforenings kurbad as Martina Hansens hospital
Sykehusinnkjøp HF Bori BBL
Helseplattformen as Klubben i Røverstaden
NIMI as Volvat medisinske senter as
Østfold internasjonale teater Helse Nord IKT HF
Sykehusinnkjøp HF Diakonistiftelsen Røysum
OCH Ortopedi as Røde Kors rehabiliteringssenter as
Unicare rehabilitering as Lovisenberg Omsorg (Kompetansesenteret i Oslo)

Aktuelt

Kulturstreiken er over

En lang og krevende streik i kultursektoren er over. LO Stat og Spekter er blitt enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren fra 1. april 2022.

Se alle nyhetssaker

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.