Spekter - Akasia

Fagforbundet forhandler to avtaler med Akasia. Avtalene gjelder ansatte i Akasia barnehager og Akasia kirke og gravplass/eiendomsforvaltning, som barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, førskolelærere, kirkegårdsarbeidere, håndverkere, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2020

Akasia Barnehage AS
Partene har blitt enige om et generelt tillegg på minimum 2 800 kroner, med virkning fra 1. april til alle unntatt styrere. Tillegget inkluderer det generelle tillegget på 975 kroner fra A-delsforhandlingene. Deltidsansatte gis et forholdsmessig tillegg. Minstelønnssatsene heves tilsvarende det generelle tillegget.

Protokoll Akasia Barnehage 2020

Aklasia Kirke og Gravplass AS
Partene har blitt enige om et generelt tillegg på 5 250 kroner med virkning fra 1. april. Tillegget inkluderer det generelle tillegget på 975 kroner fra A-delsforhandlingene. Minstelønnssatsene heves tilsvarende det generelle tillegget.

Protokoll Akasia Kirke og Gravplass 2020

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.


Minstelønn, styrer (fra 1. mai 2018)

ÅrsverkMinstelønn
0,0 - 3,9 årsverk524 276 per år
4,0- 6,9 årsverk 534 761 per år
7,0 - 9,9 årsverk545 247 per år
10,0 - 13,9 årsverk566 218 per år
14,0 - 16,9 årsverk576 703 per år
17,0 - 20,9 årsverk587 189 per år
21,0 - 26,9 årsverk597 674 per år
27,0 -> årsverk608 160 per år

Tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet, ansatte Akasia barnehager fra 1. mai 2018

StillingsgrupperTilleggGarantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning8 654307 054
Stillinger med krav om fagbrev10 614349 014
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning11 777417 877
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning12 322437 222
For stillingsgruppe 5, Styrer, økes minstelønnen tilsvarende med 2,9 %. I tillegg fordeles 0,4 %, totalt 36 000 kroner, individuelt til styrere i stillingsgruppe 5 i henhold til avtale mellom partene.
StillingsgrupperTilleggGarantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning8 807312 507
Stillinger med krav om fagbrev10 880358 480
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning11 890421 890
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning12 473442 573
StillingsgrupperTilleggGarantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning8 981318 681
Stillinger med krav om fagbrev11 011363 111
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning--
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning--
StillingsgrupperTilleggGarantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning9 350331 750
Stillinger med krav om fagbrev11 327374 327
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning14 564430 564
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning12 827455 127
StillingsgrupperTilleggGarantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning10 478371 778
Stillinger med krav om fagbrev12 455414 355
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning12 885457 185
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning13 676485 276
StillingsgrupperTilleggGarantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning10 640377 540
Stillinger med krav om fagbrev12 513416 413
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning21 163475 063
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning22 251513 651
StillingsgrupperTilleggGarantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning11 362403 162
Stillinger med krav om fagbrev12 571418 471
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning--
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning--