Spekter - Akasia

Fagforbundet forhandler to avtaler med Akasia. Avtalene gjelder ansatte i Akasia barnehager og Akasia kirke og gravplass/eiendomsforvaltning, som barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, førskolelærere, kirkegårdsarbeidere, håndverkere, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2020

Akasia Barnehage AS
Partene har blitt enige om et generelt tillegg på minimum 2 800 kroner, med virkning fra 1. april til alle unntatt styrere. Tillegget inkluderer det generelle tillegget på 975 kroner fra A-delsforhandlingene. Deltidsansatte gis et forholdsmessig tillegg. Minstelønnssatsene heves tilsvarende det generelle tillegget.

Protokoll Akasia Barnehage 2020

Aklasia Kirke og Gravplass AS
Partene har blitt enige om et generelt tillegg på 5 250 kroner med virkning fra 1. april. Tillegget inkluderer det generelle tillegget på 975 kroner fra A-delsforhandlingene. Minstelønnssatsene heves tilsvarende det generelle tillegget.

Protokoll Akasia Kirke og Gravplass 2020Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter


Tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet, ansatte Akasia barnehager fra 1. mai 2018

Stillingsgrupper Tillegg Garantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 654 307 054
Stillinger med krav om fagbrev 10 614 349 014
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning 11 777 417 877
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning 12 322 437 222
For stillingsgruppe 5, Styrer, økes minstelønnen tilsvarende med 2,9 %. I tillegg fordeles 0,4 %, totalt 36 000 kroner, individuelt til styrere i stillingsgruppe 5 i henhold til avtale mellom partene.
Stillingsgrupper Tillegg Garantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 807 312 507
Stillinger med krav om fagbrev 10 880 358 480
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning 11 890 421 890
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning 12 473 442 573
Stillingsgrupper Tillegg Garantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 981 318 681
Stillinger med krav om fagbrev 11 011 363 111
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning - -
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning - -
Stillingsgrupper Tillegg Garantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 9 350 331 750
Stillinger med krav om fagbrev 11 327 374 327
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning 14 564 430 564
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning 12 827 455 127
Stillingsgrupper Tillegg Garantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 478 371 778
Stillinger med krav om fagbrev 12 455 414 355
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning 12 885 457 185
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning 13 676 485 276
Stillingsgrupper Tillegg Garantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 640 377 540
Stillinger med krav om fagbrev 12 513 416 413
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning 21 163 475 063
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning 22 251 513 651
Stillingsgrupper Tillegg Garantert årslønn per 1. mai 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 362 403 162
Stillinger med krav om fagbrev 12 571 418 471
Stillinger uten pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning - -
Stillinger med pedagogisk lederansvar, med krav om høyskoleutdanning - -

Nyhetsliste multi

Første fase i lønnsoppgjøret i Spekter avsluttet

LO Stat har ferdigforhandlet A-delen i Spekter-området i dag. Resultatet er i tråd med frontfagets ramme, og Fagforbundets krav i forhandlingene.

02.04.2019