Til hovedinnhold

Bring Home Delivery

Tariffavtalen i Bring Home Delivery er en vertikal tariffavtale, det vil si at Fagforbundet kan organisere alle tilsatte i selskapet.

Hovedoppgjøret 2024

Resultatet er et årlig tillegg for alle på 25.500 kroner, inkludert tillegget avtalt i de innledende sentrale forhandlingene. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Kveldstillegget erstattes med morgen- og ettermiddagstillegg, og øker til 25 kroner per time.

– Vi er fornøyd med et godt generelt tillegg og en god lavlønnsprofil. I tillegg er vi glad for at vi har fått til økt ubekvemstillegg, sier Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og finans.

Øiahals trekker også fram en ny stedfortrederordning og stadfestet heltidskultur som viktige gjennomslag.

Stedfortrederordningen innebærer ekstra kompensasjon ved intern oppdekking utover fem dager for avdelingslederstillinger og skiftleder. For avdelingslederstillinger utgjør det 6.000 kroner per måned eller 1.500 kroner per uke. For skiftleder utgjør det 3.000 kroner per måned eller 750 kroner per uke.

Heltidskultur er stadfestet i et nytt punkt i avtalen. Det sier at arbeidsoppgaver i bedriften skal organiseres, fordeles og tilrettelegges slik at det så langt som mulig legges til rette for heltidsstillinger.

– Oppgjøret skal nå til uravstemning. Vi anbefaler våre medlemmer å stemme ja, sier Øiahals.

Her kan du lese protokoll og overenskomst.

Spekter 033

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Protokoll, A-del, 2024 - 2026

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Helse Midt-Norge RHF
Sporveien
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Olavshallen as
Bring Før7 AS
Sykehuset Østfold
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
A-hus HF
St. Olavs hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF
AtB AS
Ruter
Norsk Helsenett SF
Tian Helse
Bring Courier & Express as
Bring Warehousing as
Posten Bring AS
Post Bring Bildrift AS

Tabell

    Yrkesansiennitet    
År 0 2 4 6
Timelønn 246 249 251 255
År 0 1 2 4
Timelønn hjelpemedarbeider 207 210 213 217
Timelønn sjåfør kl. C fra 227-277 kr      
Bedrift ansiennitet     4 kr 8 kr
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?