Bring Home Delivery

Tariffavtalen i Bring Home Delivery er en vertikal tariffavtale, det vil si at Fagforbundet kan organisere alle tilsatte i selskapet.

Det er nylig inngått en vertikal overenskomst med Bring Home Delivery AS. Selskapet ble startet ved årsskifte og tariffoppgjøret 2020 vil være det første i selskapets historie.

År 0 2 4 6
Timelønn 200 203 205 209
Månedslønn 32 500 32 987,50 33 312,50 33 962,5
Årslønn 390 000 395 610 399 750 407 550

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter