Spekter - LHL

Avtalen gjelder ansatte i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, som førskolelærere, helsesekretærer, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, renholdere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, teknikere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2018

Det gis et generelt tillegg på 10 600 kroner til alle medlemmer. Alle satser i minstelønnssystemet økes med 10 600 kroener. B1 og B2 økes med ytterligere 5 000 kroner for trinn 16 år. Tillegget gis som bruttotillegg med virkning fra 1. april 2018.

Spekter 098

Lønn og rettigheter for ansatte i LHL

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)

Protokoller:
Protokoll LHL hovedoppgjøret 2020


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter


Minstelønnstabell for ansatte i LHL etter ansiennitet gjeldende fra 1. april 2018.

Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2019
A, stillinger uten krav til utdanning 329 600
B1, stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 365 600
B2, stillinger med krav om fagbrev og autorisasjon 365 600
C, stillinger med krav om bachelor 411 000
D, stillinger med krav om bachelor og spesialisering 446 000
Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2019
A, stillinger uten krav til utdanning 335 600
B1, stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 374 600
B2, stillinger med krav om fagbrev og autorisasjon 374 600
C, stillinger med krav om bachelor 422 000
D, stillinger med krav om bachelor og spesialisering 466 000
Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2019
A, stillinger uten krav til utdanning 346 600
B1, stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 380 600
B2, stillinger med krav om fagbrev og autorisasjon 380 600
C, stillinger med krav om bachelor 444 000
D, stillinger med krav om bachelor og spesialisering 501 000
Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2019
A, stillinger uten krav til utdanning 395 600
B1, stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 431 600
B2, stillinger med krav om fagbrev og autorisasjon 431 600
C, stillinger med krav om bachelor 501 000
D, stillinger med krav om bachelor og spesialisering 536 000
Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2019
A, stillinger uten krav til utdanning 405 600
B1, stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 443 600
B2, stillinger med krav om fagbrev og autorisasjon 443 600
C, stillinger med krav om bachelor 511 000
D, stillinger med krav om bachelor og spesialisering 546 000
Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2019
A, stillinger uten krav til utdanning 421 600