Spekter - LHL

Avtalen gjelder ansatte i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, som førskolelærere, helsesekretærer, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, renholdere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, teknikere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2018

Det gis et generelt tillegg på 10 600 kroner til alle medlemmer. Alle satser i minstelønnssystemet økes med 10 600 kroener. B1 og B2 økes med ytterligere 5 000 kroner for trinn 16 år. Tillegget gis som bruttotillegg med virkning fra 1. april 2018.

Spekter 098

Lønn og rettigheter for ansatte i LHL

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)

Protokoller:
Protokoll LHL og LO forbundene 2018

Vedlegg:
Tillegg til protokoll LHL 2018


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018Minstelønnstabell for ansatte i LHL etter ansiennitet gjeldende fra 1. april 2018.

Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2018
A, stillinger uten krav til utdanning 318 000
B1, stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 354 600
B2, stillinger med krav om fagbrev og autorisasjon 354 600
C, stillinger med krav om bachelor 400 000
D, stillinger med krav om bachelor og spesialisering 435 000
Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2018
A, stillinger uten krav til utdanning 324 600
B1, stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 363 600
B2, stillinger med krav om fagbrev og autorisasjon 363 600
C, stillinger med krav om bachelor 411 000
D, stillinger med krav om bachelor og spesialisering 455 000
Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2018
A, stillinger uten krav til utdanning 335 600
B1, stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 369 600
B2, stillinger med krav om fagbrev og autorisasjon 369 600
C, stillinger med krav om bachelor 433 000
D, stillinger med krav om bachelor og spesialisering 490 000
Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2018
A, stillinger uten krav til utdanning 384 600
B1, stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 420 600
B2, stillinger med krav om fagbrev og autorisasjon 420 600
C, stillinger med krav om bachelor 490 000
D, stillinger med krav om bachelor og spesialisering 525 000
Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2018
A, stillinger uten krav til utdanning 394 600
B1, stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 432 600
B2, stillinger med krav om fagbrev og autorisasjon 432 600
C, stillinger med krav om bachelor 500 000
D, stillinger med krav om bachelor og spesialisering 535 000
Lønnskategori Garantert lønn fra 1. april 2018
A, stillinger uten krav til utdanning 410 600