Til hovedinnhold

Bring Warehousing

Tariffavtalen i Bring Warehousing er en vertikal tariffavtale, det vil si at Fagforbundet kan organisere alle tilsatte i selskapet.

Hovedoppgjøret 2024

– Vi er fornøyd med å ha kommet til et resultat i tråd med frontfagets ramme, og som sikrer en tydelig lavtlønnsprofil, sier Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og finans.

Alle med en årslønn under 550.000 gis et årlig tillegg på 23.000 kroner. Ansatte med årslønn over 550.000 gis et tillegg på 4,3 prosent. Dette er inkludert alle tillegg i Spekter A-delen.

– Oppgjøret skal nå til uravstemning. Vi anbefaler våre medlemmer å stemme ja, sier Øiahals.

I tillegg er det avtalt:

  • Fagbrevtillegg økes med 500 kroner, slik at fagbrevtillegg per år er på 10.000 kroner
  • Tillegg for ubekvem arbeidstid for ordinært arbeid fra kl. 06.00 - 07.00 og kl. 17.00 - 21.00 økes med 3 kroner per time til 25 kroner per time.
  • Deltidsansatte og yngre arbeidstakere gis forholdsmessige tillegg.

Alle endringer gjelder fra 1. april 2024.

Ansiennitetsstigen

Ansiennitetsstigen med justering fra og med 1. april 2024, årslønn i 100 prosent stilling.

Lager- og terminalarbeidere

0 - 1 år: 426.500
1- 2 år: 431.000
2 - 4 år: 436.250
4 - 6 år: 446.000
over 6 år: 455.750

Driftskoordinatorer

0 - 2 år: 485.000
2 - 4 år: 494.750
4 - 6 år: 504.500
over 6 år: 514.250

Heltid

Det er avtalt at arbeidsoppgavene i bedriften skal organiseres, fordeles og tilrettelegges slik at det så langt som mulig legges til rette for heltidsstillinger.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Hovedregelen er at det er partene som inngår avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Last ned protokollen her.

Spekter 035

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Bring Warehousing as

Protokoller:

Protokoll, 2024

Andre avtaler:

Særavtale om studiefond for fagbrev for ansatte i Bring Warehousing

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Protokoll, A-del, 2024 - 2026

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Helse Midt-Norge RHF
Sporveien
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Olavshallen as
Bring Før7 AS
Sykehuset Østfold
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
A-hus HF
St. Olavs hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF
AtB AS
Ruter
Norsk Helsenett SF
Tian Helse
Bring Courier & Express as
Bring Warehousing as
Posten Bring AS
Post Bring Bildrift AS

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?