Bring Warehousing

Tariffavtalen i Bring Warehousing er en vertikal tariffavtale, det vil si at Fagforbundet kan organisere alle tilsatte i selskapet.

Mellomoppgjøret 2019 ga alle et lønnsløft på kr 10 000,- inkl tillegget gitt i A-delsforhandlingene

I tillegg ble minstelønna hevet til kr. 168,- pr time.

Det ble også avsatt kr. 70 00,- til lokale forhandlinger mellom partene.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter