Bring Warehousing

Tariffavtalen i Bring Warehousing er en vertikal tariffavtale, det vil si at Fagforbundet kan organisere alle tilsatte i selskapet.

Det gis et generelt årlig tillegg for alle på kr 16.000 kroner inkludert alle tillegg gitt i Spekter A-delen.

Det er i tillegg avtalt:

  • lørdags- og søndagstillegg økes med kr. 5 pr time.
  • alle lagermedarbeidere som er medlemmer i Fagforbundet med ansiennitet fra 2010 og tidligere, og årslønn under kr 450.000 får et ekstra årlig tillegg på kr 4.000.
  • Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Alle endringer gjelder fra 01. april 2022.

Ansiennitetsstigen

Ansiennitetsstigen med justering fra og med 01.04.2022, årslønn i 100 prosent stilling.

Lager- og terminalarbeidere:

0 - 1 år 380.000.-
1 - 2 år 384.875.-
2 - 4 år 389.750.-
4 - 6 år 399.500.-
over 6 år 409.250.-

Driftskoordinatorer:

0 - 2 år 438.500.-
2 - 4 år 448.250.-
4 - 6 år 458.000.-
over 6 år 467.750.-

Lønn til unge arbeidstakere:

16-17 år: er lønnen satt til 80 prosent av begynnerlønn
17-18 år: er lønnen satt til 90 prosent av begynnerlønn

Pensjon

Pensjonsordningen med innskuddssatsene er nå en del av tariffavtalen.

Kontroll- og registreringssystemer

Alle tiltak som innebærer registrering og lagring av sensitive personopplysninger, eller individuelle arbeidsprestasjoner, skal avtales i egen særavtale.

Resultatene fra uravstemningen

Av Fagforbundets 70 stemmeberettigede har 38 (54,29%) medlemmer stemt.

25 (65,79 %) stemte JA

9 (23,68 %) stemte NEI

4 (10,53 %) stemte BLANK

Last ned protokoll og ny overenskomst her.

 

Spekter 035

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2022-24


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2018-2021

Protokoller:
Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:
Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:
Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Posten Norge as
Bring Warehousing as
Sykehuspartner HF
Drammen Scener
Dansens Hus
Sykehusapotekene HF
Hålogaland Kraft as
Ruter
Helseplattformen AS
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Bring Før7 AS
Sjukehusapoteka vest HF
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
Oslo Universitetssykehus HF
St. Olavs hospital HF
Sunnås sykehus HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Oslo Sporveier
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Helse Nord IKT as
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Helseforetakenes senter for pasientreiser HF
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusinnkjøp HF
Diakonistiftelsen Røysum
Martina Hansens hospital
Røde Kors rehabiliteringssenter


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?