Bring Courier & Express Norge

Tariffavtalen i Bring Courier & Express Norge er en vertikal tariffavtale, det vil si at Fagforbundet kan organisere alle tilsatte i selskapet.

De ansatte i Bring Courier & Express vil få et lønnsopprykk på 5100.- med virkning fra 1. april 2020. Deltidsansatte får en relativ andel. Det er også kommet inn en ny bestemmelse som gir de tillitsvalgte drøftingsrett ved kompetanseutviklende tiltak.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter