Til hovedinnhold

Nyheter

Leder av Post og finans, Gerd Øiahals, og leder av Bring Før 7, Geir Inge Kirkestuen.

Enighet i lønnsoppgjøret for Bring Før 7

Etter B-delsforhandlinger i Bring Før 7 ble partene enige om et generelt årslønnstillegg på kr 18.500 til alle ansatte i heltidsstilling.

Arbeidstakersida hos riksmekler Nils Dalseide (t.v): Forhandlingsleder i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen (nr. 2 fra høyre)

Mekling på overtid i bussbransjen (status klokka 06:00)

Forhandlingsfristen gikk ut 4. mai ved midnatt. Vi holder deg oppdatert om utviklingen.

Sissel M. Skoghaug, forhandlingsleder for Fagforbundet i Spekter helse.

Godt resultat i sykehusoppgjøret

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene.

Oppgjøret i sykehusene avsluttet

Partene i oppgjørene for sykehusansatte (område 4 og 10 Spekter) har blitt enige om å godkjenne det endelige resultatet fra årets oppgjør. Dermed er årets oppgjør avsluttet.

Klar for møte med Spekter. Rådgiver Arvid Tønnesen, Roger Heimli, Odd Haldgeir og Jan Helge Gulbrandsen.

Godt resultat for sykehusene i lønnsoppgjøret

De ansatte i helseforetakene får et generelt tillegg på 9000 kroner. LO-forbundene og arbeidsgiverforeningen Spekter kom til enighet om en ny tariffavtale sent torsdag kveld.

Lønnsoppgjøret i helseforetakene starter

Fagforbundet og de andre forbunda i LO møter arbeidsgiversida Spekter til lønnsforhandlinger for ansatte i helseforetakene 12. mai kl. 13.00.

- Å lande en avtale i årets lønnsoppgjør var helt nødvendig. Vi kan ikke ha en uavklart situasjon i kultursektoren i to år til. Det ville vært uholdbart. Resultatet er det beste vi kunne oppnå mot en arbeidsgiver i vranglås, sier forhandlingsleder Eivind Gran. Her sammen med Spekters direktør Anne Kari Bratten.

Pensjonsfloken midlertidig løst i kultursektoren

– Vi har fått viktige gjennomslag på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner. Vi har sikret en svært god midlertidig pensjon for ansatte i kultursektoren. Det gjør at vi velger forhandlingsløsning framfor brudd, mekling og en eventuell streik, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Sykehusstreiken har vært en solidaritetsstreik

– I skuffelsen over tvungen lønnsnemnd er det viktig for meg og politisk ledelse å sende et stort takk for det arbeidet som er gjort for å gjennomføre denne streiken, sier nestleder Sissel M.Skoghaug. Fagforbundet har vist styrke og stått solidarisk og samla i streiken og vi går samla ut med visshet om at vi skal kjempe videre.

Odd Haldgeir Larsen, nestleder Fagforbundet

Streik ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Nattas mekling mellom LO Stat/Fagforbundet og Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter førte ikke til enighet. Dermed er sju ansatte i Fjaler i Vestland i streik fra onsdag morgen. Striden står om pensjon.

Tydelig budskap i kulturmarsjen 29. september dagen før meklinga.

Mekling i kulturstreiken i dag - ta ansvar for virksomhetene

Torsdag 30. september møtes partene i kulturstreiken til tvungen mekling for livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Streiken har vart i en måned, og det er varslet en større opptrapping av streiken fra 1. oktober dersom partene ikke kommer til enighet.

Kulturstreik for en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon trappes opp igjen - her fra kulturmarsjen i Oslo..

Kulturstreiken trappes kraftig opp

30. september er det tvungen mekling i kulturstreiken. Da har konflikten vart i fire uker. Fører ikke meklingen fram til et resultat, blir streiken trappet kraftig opp fra 1. oktober - med 249 nye kulturansatte ut i streik.

Riksmekleren

Fare for streik ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Det kan bli streik ved rehabiliteringssenteret i Fjaler i Vestland fra 19. mai. Fagforbundet har tatt ut sju ansatte i første fase.

Posten Norge, illustrasjonsbilde

Medlemmene sa nei til oppgjøret i Posten Norge

57,8 prosent stemte nei til lønnsoppgjøret i Posten i uravstemningen. Partene skal nå snakke sammen, med bistand fra LO Stat og Spekter. Om det ikke blir enighet, blir det mekling - og vi må vente på tur i meklingskøen. I så fall vil meklingen trolig skje først over sommeren.

Illustrasjonsbilde buss

Unngikk streik i bussbransjen

Det blir ikke streik i bussoppgjøret. Partene ble enige om en løsning i løpet av meklinga lørdag morgen.

Forhandlet sosiale bestemmelser i Spekter Helse: Kai Nygård, konstituert leder i Fagforbundets forhandlingsenhet.

Første del av Spekter Helse-forhandlingene er i havn

Fagforbundet kom til enighet med Spekter Helse i A1-forhandlingene, som handler om sosiale bestemmelser i sykehusene. Resultatet ble en videreføring av dagens avtale.

Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport, innleder til årets bussoppgjør. Fagforbundets forhandlingsdelegasjon følger med til venstre i bildet.

Brudd i bussoppgjøret

Det ble brudd i forhandlingene om ny tariffavtale for bussbransjen. Nå ber partene riksmekleren om hjelp til å komme i mål.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon ved forhandlingene om A-delen i tariffavtalen, hovedoppgjøret 2022. F.v. Gerd Øiahals, Jacqueline Hopkinson, Anne Bondevik, Kai Nygård, Nora Hagen og Odd Haldgeir Larsen.

Enighet om fellesbestemmelsene i Spekter

LO stat og Spekter ble i natt enige om tariffavtalens A-del. A-delsforhandlingene markerer startskuddet for forhandlingene i Spekter, og omfatter alle medlemmer i området.

Fagforbundets delegasjon hos riksmekleren

Fare for kulturstreik – siste innspurt hos riksmekleren 

Tirsdag 10. mai møter Fagforbundet alene til tvungen mekling i kultursektoren. Striden står fortsatt om valg av pensjonsordning der Fagforbundet fortsatt krever en hybridpensjonsordning.  

Leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, overlever kravdokument til Nina Yttervik

Enighet i lønnsoppgjøret i Posten Norge

Partene i lønnsoppgjøret for Posten Norge er enige om lønnsoppgjøret for 2022. Det gis et tillegg på kr 15.800 kroner pr. år til arbeidstakere med en årslønn lavere enn 480.000 kroner. Arbeidstakere med en årslønn på 480.000 kroner eller høyere gis et tillegg i lønn på 3,3 prosent.

Fagforbundets delegasjon hos riksmekleren

Ikke streik - Enighet om ny pensjonsordning for kultursektoren

Det er enighet i den tvungne meklingen om en ny pensjonsordning i kultursektoren. Dermed er en åtte år lang dragkamp mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden over.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?