Spekter - Unicare

Avtalen gjelder ansatte i Unicare omsorg, Unicare hjemmetjenester og Unicare BAB, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, hjemmehjelpere, miljøterapeuter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

 

 

Spekter 013

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Unicare omsorg

Protokoller:
Protokoll Unicare omsorg mellomoppgjøret 2019
Spekter 020

Gyldig:
01.01.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Unicare små enheter