Spekter - Unicare

Avtalen gjelder ansatte i Unicare omsorg, Unicare hjemmetjenester og Unicare BAB, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, hjemmehjelpere, miljøterapeuter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Mellomoppgjøret 2019

  • 4. 875 gis som et generelt tillegg til alle Fagforbundets medlemmer
  • 3. 900 gis som et lavlønnstillegg til alle Fagforbundets medlemmer

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019.

 

Spekter 013

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Unicare omsorg

Protokoller:
Protokoll Unicare omsorg mellomoppgjøret 2019Spekter 012

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Unicare BAB AS


Spekter 020

Gyldig:
01.01.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Unicare små enheter