Til hovedinnhold

Spekter - Unicare

Avtalene gjelder ansatte i Unicare bo og omsorg og Unicare rehabiliterin, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, hjemmehjelpere, miljøterapeuter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2022

Unicare bo og omsorg

Oppgjøret sikrer økt kjøpekraft til alle og vi har økt helgetillegget med fem kroner. Videre har vi fått bedre ansiennitetsbestemmelser og sikret de som tar relevant fagbrev fagarbeiderlønn.

Les mer om resultatet på Fagforbundet Oslos sider

Spekter 012

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter 026

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Protokoller:

Protokoll, innledende forhandlinger LO- Stat, 2024
Protokoll, hovedoppgjøret, 2024

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Protokoll, A-del, 2024 - 2026

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Helse Midt-Norge RHF
Sporveien
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Olavshallen as
Bring Før7 AS
Sykehuset Østfold
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
A-hus HF
St. Olavs hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF
AtB AS
Ruter
Norsk Helsenett SF
Tian Helse
Bring Courier & Express as
Bring Warehousing as
Posten Bring AS
Post Bring Bildrift AS

Tillegg etter ansiennitet og garantert årslønn for ansatte i Unicare bo og omsorg gjeldene fra 1. april 2022

Stillinger Tillegg Garantert årslønn
Uten særlig krav til utdanning 3,6 % 333 682
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,6 % 376 980
Stilling med krav om høyskoleutdanning 3,6 % 428 904
Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 3,6 % 448 225
Stillinger Tillegg Garantert årslønn
Uten særlig krav til utdanning 3,6% 339 117
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,6% 381 566
Stilling med krav om høyskoleutdanning 3,6% 440 300
Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 3,6% 452 247
Stillinger Tillegg Garantert årslønn
Uten særlig krav til utdanning 3,6% 355 115
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,6% 384 979
Stilling med krav om høyskoleutdanning 3,6% 451 696
Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 3,6% 458 919
Stillinger Tillegg Garantert årslønn
Uten særlig krav til utdanning 3,6% 404 283
Krav om fagbrev eller tilsvarende 3,6% 436 814
Stilling med krav om høyskoleutdanning 3,6% 512 820
Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 3,6% 518 000
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?