Spekter - Unicare

Avtalen gjelder ansatte i Unicare omsorg, Unicare hjemmetjenester og Unicare BAB, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, hjemmehjelpere, miljøterapeuter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.

 

 

Spekter 013

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Unicare omsorg

Protokoller:
Protokoll Unicare omsorg mellomoppgjøret 2019


Spekter 014

2Care Oslo as er tidligere Unicare hjemmetjenester.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
2Care Oslo as

Protokoller:
Protokoll 2Care Oslo as, hovedoppgjøret 2020Spekter 020

Gyldig:
01.01.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Unicare små enheter