Posten Norge

Tariffavtalen i Posten Norge er en vertikal avtale, det vil si at alle som jobber i selskapet kan bli medlemmer i Fagforbundet.

Lønnsoppgjøret for Posten Norge 2020 ga et generelt tillegg på 4.400 til alle med lønn opp til 500 000.- og et tillegg på 0,9 prosent til de med høyere lønn. Oppgjøret blir gitt med virkning fra 1. april.  Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Fagforbundet har også lykkes med å videreføre store deler av ordningen med seniordager. Begge deler var helt sentrale krav for medlemmene.

Økt pensjon og stipender

Fra 2022 vil innskuddssatsene til pensjon øke til 5,9 % for inntekt mellom 0 – 7,1G og 21,5% for inntekt mellom 7,1 – 12G.  I tillegg styrkes stipendordningen med 1 million hvert år i tre år fra 2021.Økningen av innskuddssatsene til pensjonsordningen og styrking av stipendordningen mener vi er gode erstatninger for tapte seniordager.

.Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter