Posten Norge

Tariffavtalen i Posten Norge er en vertikal avtale, det vil si at alle som jobber i selskapet kan bli medlemmer i Fagforbundet.

Partene i lønnsoppgjøret for Posten Norge er enige om lønnsoppgjøret for 2021. Oppgjøret gir et opprykk på minst 16 000 til alle og et ekstra løft for de lavest lønte.

De som tjener over 570 000 vil få et prosenttillegg på 2,8 prosent. Det ble også solide påslag på de laveste lønnsstigene i tillegg til det generelle tillegget. Dette resultatet innbefatter det LO-Stat – Spekter ble enige om i A-delsforhandlingene.

I praksis betyr det:

  • Lønnsrammene 63 og 66 økes med 3800 i henholdsvis 2 og 4 års ansiennitet i landet for øvrig.
  • Lønnsrammene 63 og 66 økes med 4000 i henholdsvis 2 og 4 års ansiennitet i Oslo.
  • Lønnsrammene 63 og 66 kortes med år og topplønn oppnås etter 16 år.

Til tross for at dette er et mellomoppgjør der det vanligvis ikke snakkes om annet enn lønn, så fikk Fagforbundet Post og finans inn en bestemmelse om å ta inn ekstra lærlinger i 2021.

Økt pensjon og stipender

Fra 2022 vil innskuddssatsene til pensjon øke til 5,9 prosent for inntekt mellom 0-7,1G og 21,5 prosent for inntekt mellom 7,1 – 12G.  I tillegg styrkes stipendordningen med 1 million kroner hvert år i tre år fra 2021. Økningen av innskuddssatsene til pensjonsordningen og styrking av stipendordningen mener vi er gode erstatninger for tapte seniordager.

Lønnsrammer for Posten Norge (gjeldende fra 1. april 2021)

Lønnsansiennitet, år Lønnsramme 6302 Lønnsramme 6303
0 år 409 700 417 100
1 år 413 300 420 900
2 år 417 100 424 900
4 år 420 900 428 900
7 år 424 900 432 500
8 år 428 900 434 800
9 år 432 500 438 500
10 år 434 800 442 200
14 år 442 200 449 500
16 år 452 400 454 100
Lønnsansiennitet, år Lønnsramme 6602 Lønnsramme 6603
0 år 409 700 417 100
1 år 413 300 420 900
2 år 417 100 424 900
4 år 420 900 428 900
7 år 424 900 432 500
8 år 428 900 434 800
9 år 432 500 438 500
10 år 434 800 442 200
14 år 442 200 449 500
16 år 452 400 454 100
Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.