Oslo konserthus

Partene kom til enighet i mellomoppgjøret ved Oslo Konserthus.

25. april ble partene enige om et lønnstillegg på kr 17 875,- pr årsverk for faste stillinger.

Verter, arrangementsverter og billettselgere på timebasis får et lønnstillegg på kr 3,- pr time.

Spekter 061

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Oslo Konserthus

Protokoller:
Protokoll Oslo Konserthus 2018


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018
Protokoll Spekter A-del 2019


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter