Spekter - Helse Vest IKT

15. mars 2019 ble Fagforbundet enige med Helse Vest IKT AS om en ny B-del etter at virksomheten ble flyttet ut av Spekter helse (område 10) i oppgjøret 2018. Etter en meget lang prosess har vi kommet frem til en avtale som ivaretar alle tidligere rettigheter fra A2, og eksisterende B-del.

Det ble et godt oppgjør også økonomisk. Alle medlemmer fikk et flatt kronetillegg på 13.100 kr og ubekvemstilleggene ble løftet. Lørdags- og søndagstillegget, så vel som kveldstillegget for de som jobber turnus ble løftet til 30 prosent, med en minstesats på 75,-. Nattillegget for turnusarbeidere ble løftet til 40 prosent, med samme minstesats.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter