Til hovedinnhold

Enighet i A-delsforhandlingene med Spekter

Fagforbundets forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen (fra venstre), leder i forhandlingsavdelingen Kai Nygård, Nora Hagen, Hanne Kolby, Jacqueline Hopkinson og Gerd Øyahals.

Fagforbundets forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen (fra venstre), leder i forhandlingsavdelingen Kai Nygård, Nora Hagen, Hanne Kolby, Jacqueline Hopkinson og Gerd Øyahals. (Foto: Kristian Brustsad, LO Stat)

Partene kom i natt til enighet i det sentrale tariffoppgjøret i Spekter-området.

10.04.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 10.04.2024

Alle får et generelt tillegg på 13.650 kroner per år. Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2024. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Økt kjøpekraft er et viktig krav i årets lønnsoppgjør, samt prioritering av lavtlønte.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO, som endte med en ramme på 5,2 prosent.

Frister for enighet på virksomhetene

Nå starter lokale forhandlinger ute på virksomhetene. Unntaket er helsesektoren hvor det gjennomføres nye sentrale runder med oppstart 2. mai.

Frist for avslutning av de lokale forhandlingene er 3. mai. Unntaket er område 1, kultur, hvor fristen er 8. mai. Behov for bistand varsles til de sentrale parter løpende. Frister for områdene 10, 11 og 13 avtales senere. Dette er sykehus, øvrige helseforetak og virksomheter innen helse og oppvekst. Område 5 VY Buss forhandler sammen med Bussbransjeavtalen.

Arbeidshelse, etter- og videreutdanning

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. I tillegg til penger, forhandles også tekster i avtalene.

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO ble det avtalt å jobbe fram en kompetansereform for etter- og videreutdanning. Fagforbundet og LO Stat har krevd at de sentrale parter i felleskap finner løsninger på hvordan en slik reform kan innarbeides i Spekter-området.

Videre skal partene sammen jobbe for ordninger som kan sikre en god arbeidshelse gjennom hele yrkeslivet.

Kunstig intelligens

Bruk av kunstig intelligens vil kunne gi innvirkning på arbeidsprosesser, personvern, endringer i ansvars- og oppgavefordeling og behov for kompetanseutvikling.

Partene er enige om at tillitsvalgte involveres i tråd med hovedavtalens bestemmelser. Ansatte, tillitsvalgte og ledere skal gjenom medvirkning og partssamarbeid bidra til gode prosesser.

Hjemmekontor og fjernarbeid

Bruk av hjemmekontor og fjernarbeid har fått større utbredelse de senere årene, og ansatte kan risikere ikke å få yrkesskadeerstatning ved ulykker på hjemmekontor.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet bes om å se på bestemmelser om yrkesskadeforsikring for hjemmekontor og fjernarbeid.

Det kan bli nødvendig å endre lovverket for å likestille hjemmekontor og arbeidsplassen.

Om Spekterforhandlingene

  • Fagforbundets største område i Spekter er sykehusene, som har eget forhandlingsløp der avtaledel A1 og A2 forhandles. I tillegg har Fagforbundet medlemmer i andre deler av helse- og omsorgssektoren, Post Bring-konsernet, kultursektoren, kollektivtrafikk, Norlandia-barnehagene med flere.
  • Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. LO Stat og Spekter er blitt enige i de sentrale forhandlingene, den såkalte A-delen, som gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for de lokale forhandlingene (B-del).
  • I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.
  • I helseforetakene gjennomføres egne landsomfattende forhandlingsrunder (A1 og A2).
  • Spekter er delt inn i 13 områder

Protokoll fra de sentrale forhandlingene i Spekter-området

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?