Spekter - teater og orkester

Teateroverenskomsten gjelder yrkesgrupper som kontor- og administrasjonsansatte, teknikere, håndverkere, byggdriftere, ikt-ansatte og renholdere. Drammen scener og Oslo Konserthus har egne tariffavtaler.

Teateroverenskomsten gjelder for følgende teatre:
Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Brageteatret, Carte Blanche, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Haugesund Teater, Hordaland Teater, Hålogaland Teater, Kilden Teater- og Konserthus, Nationaltheatret, Nordland Teater, Turneteatret i Trøndelag, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Teater Ibsen, Teater Innlandet, Teatret Vårt og Trøndelag Teater.

Drammen scener og Oslo Konserthus har egne tariffavtaler (se under).

Hovedoppgjøret 2020

Partene i Teateroverenskomsten kom ikke til enighet, og går dermed videre til avsluttende sentrale forhandlinger. Det blir derfor en pause fram til fase 3 forhandlinger kan starte. Vi kommer tilbake med informasjon når dato for fase 3 er satt.

Hovedoppgjøret 2018

Teateroverenskomsten er ferdigforhandlet. Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kr. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2018.

Det har vært avholdt forhandlingsmøter 17. og 18. april 2018 mellom Spekter og Fagforbundet vedrørende revisjon av overenskomst del B «Teateroverenskomst» per 01.04.2018 mellom Spekter og Fagforbundet. B-delsoverenskomsten prolongeres uten endringer.

Mellomoppgjøret 2019

Det gis et likelydende generelt tillegg på 16.500.- per år til samtlige arbeidstakere som omfattes teateroverenskomstene med Fagforbundet, NTL og Creo.  Deltidsansatte gis et forholdsmessig tillegg.  

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

Les hele protokollen her

Spekter 003

Teateroverenskomst 2018 - 2020

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Teateroverenskomsten

Protokoller:
Protokoll teater 2018Spekter 064

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Drammen Scener

Protokoller:
Protokoll Drammen Scener 2018


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter