Drammen scener

Partene har kommet til enighet i mellomoppgjøret for Drammen scener AS.

I lønnsoppgjøret for Drammen Scener AS kom partene til enighet i lokale forhandlinger.

Resultatet er et generelt tillegg på kr 16 000,- pr årsverk som legges på lønnstrinnet.

Spekter 064

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Drammen Scener

Protokoller:
Protokoll Drammen Scener 2018


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018
Protokoll Spekter A-del 2019


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter