Drammen scener

Partene har kommet til enighet i mellomoppgjøret 2019 for Drammen scener AS.

Arbeidsgiver og fagforeningen ble enige om et generelt tille på 16 000 per årsverk. (Ca 3,2 prosent av gjennomsnittslønn for Drammen scener inkludert faste og variable tillegg til ordinære lønn. ) Det generelle tillegg inkluderer tillegg gitt i A-delsforhandlingene.

Deltidsansatte gis et forholdsmessig tillegg.  

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

 Les protokollen her

 

Spekter 064

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Drammen Scener

Protokoller:
Protokoll Drammen Scener 2018


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter