Drammen scener

Partene har kommet til enighet i hovedoppgjøret 2020 for Drammen Scener AS. 

Resultatet er innenfor ramma på 1,7 prosent og det er avtalt at lønnstillegget gis som generelle kronetillegg i alle de lokale forhandlingene (B-delene). Resultatet sendes nå ut på uravstemning blant medlemmene.

Mellomoppgjør 2019

Arbeidsgiver og fagforeningen ble enige om et generelt tille på 16 000 per årsverk. (Ca 3,2 prosent av gjennomsnittslønn for Drammen scener inkludert faste og variable tillegg til ordinære lønn. ) Det generelle tillegg inkluderer tillegg gitt i A-delsforhandlingene.

Deltidsansatte gis et forholdsmessig tillegg.  

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

 Les protokollen her

Spekter 064

Avtaleteksten er ikke klar - enn så lange må du se på protokollen for å finne oppdatert informasjon


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter