Spekter - Sophies Minde

Avtalen gjelder ansatte i Sophies Minde Ortopedi, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, ortopediteknikere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Spekter 067

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Sophies Minde Ortopedi AS


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018