Til hovedinnhold

Tian helse

Tian helse leverer private helse- og omsorgstjenester på oppdrag fra det offentlige. Tian helse har virksomheter i Senja kommune, på Løten i innlandet og i Oslo. Det er ca. 100 ansatte i Tian helse.

Ny tariffavtale opprettet

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter møtte Delta og Fagforbundet til mekling for å få på plass en helt ny tariffavtale for Tian Helse as. Natt til 10. februar kom partene fram til et anbefalt resultat.

Dette er hovedelementene i meklingsresultatet: 

  • Det gis et generelt tillegg på 17 000,- til alle fra 1.4. 2022. 
  • Minstelønnsnivå på linje med offentlig sektor.
  • Medlevertillegget settes til 77.200,- fra samme tidspunkt.
  • Enighet om pensjonsordning hvor innskuddet innen 2026 økes fra 5 til 7 prosent inntil 7,1 G og 12 prosent mellom 7,1 og 12 G.
  • Avtale om arbeidstid og turnus som sikrer arbeidstakerne medbestemmelse på
  • Bedring i sykelønnsordningene

Oppgjøret skal ut til uravstemning blant medlemmene, med frist 27. januar.

Minstelønnssatser for ansatte i Tian Helse

StillingskategoriMinstelønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning325 050
Fagarbeider375 000
Fagarbeider med tillegg for fagskole397 500
Bachelor435 000
Bachelor med min. 1 års videreutdanning476 300
Stillingskategori Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 330 500
Fagarbeider 382 000
Fagarbeider med tillegg for fagskole 404 000
Bachelor 445 500
Bachelor med min. 1 års videreutdanning 486 500
Stillingskategori Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 333 500
Fagarbeider 385 300
Fagarbeider med tillegg for fagskole 408 000
Bachelor 456 000
Bachelor med min. 1 års videreutdanning 497 000
Stillingskategori Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 337 000
Fagarbeider 390 000
Fagarbeider med tillegg for fagskole 412 100
Bachelor 466 000
Bachelor med min. 1 års videreutdanning 506 700
Stillingskategori Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 344 800
Fagarbeider 402 000
Fagarbeider med tillegg for fagskole 423 800
Bachelor 476 200
Bachelor med min. 1 års videreutdanning 527 000
Stillingskategori Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 391 800
Fagarbeider 445 600
Fagarbeider med tillegg for fagskole 467 000
Bachelor 527 000
Bachelor med min. 1 års videreutdanning 547 900
Stillingskategori Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 430 500
Fagarbeider 456 000
Fagarbeider med tillegg for fagskole 477 000
Bachelor 532 000
Bachelor med min. 1 års videreutdanning 556 000

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Spekter 048

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter særavtale Tian 01

Avtaler blant annet medleverturnus i Tian Helse

Gyldig:

10-01-2023 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Særavtale om arbeidstid, Tian Helse

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter A-del

Protokoller:

Protokoll Spekter A-del 2022-24

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Helse Midt-Norge RHF
Sporveien
Post Bring Bildrift AS
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Bring AS
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Olavshallen as
Bring Før7 AS
Sykehuset Østfold
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
A-hus HF
St. Olavs hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF
AtB AS
Ruter
Norsk Helsenett SF

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?