Spekter - Norsk helsenett

Avtalen gjelder ansatte i Norsk Helsenett, som ikt-konsulenter, servicemedarbeidere, koordinatorer og rådgivere.

Spekter 075

Gyldig:
01.11.2018 - 31.03.2020

Protokoller:
Protokoll Norsk helsenett 2018


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018