Spekter - Vy buss (tidligere Nettbuss)

Hovedoppgjøret 2020

Partene har kommet fram til en løsning på konflikten i bussbransjen. Streiken ble avsluttet 1. oktober.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon har forhandlet sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund (NJF), og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Forhandlingsmotpart er NHO Transport og Spekter/Vy.

Økonomi
Alle sikres en lønnsvekst på 9 kroner. Dette fordeles med 5,50 kroner i generelle tillegg og 1 krone i fagbrevtillegg i 2020, samt en opptrapping med 2,50 kroner i 2021.

I tillegg kommer det generelle tillegget i mellomoppgjøret i 2021. Årslønnsveksten blir da nærmere 20 000 kroner for den enkelte sjåfør.

Arbeidstidsordninger
I tillegg skal det jobbes videre med arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak gjennom et partssammensatt arbeid.

Mellomoppgjøret 2019

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg til alle på 14 700 kroner med virkning fra 1. april 2019.

Lavlønnstillegg
Det gis er tillegg på 3 900 kroner for de med en årslønn på 430 221 kroner eller lavere med virkning fra 1. april 2019.

Minstelønn justeres tilsvarende.

Lønnsutvalg
Det settes ned et lokalt utvalg i god tid før lønnsforhandlingene i 2020. Utvalget skal utarbeide forslag til justeringer av stillingsgruppene i overenskomsten.

Se enighetsprotokoll

 


Spekter 091

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter