Til hovedinnhold

Spekter - Vy buss

Hovedoppgjøret 2022

Det gis et generelt tillegg for alle på 4 kroner, gjeldende fra 1. april 2022.

Det gis et normallønnstillegg på 4,50 kroner, gjeldende fra 1. juli 2022.

Fagbrevstillegget økes med 3 kroner, gjeldende fra 1. april 2022. 

Det er også satt av 4,50 kroner i tillegg til det generelle tillegg som kommer i mellomoppgjøret neste år, gjeldene fra 1. april 2023. Gjennomsnittlig lønnsøkning i år blir på 21.500 kroner.

Nye minstelønnssatser heves med:

  • Renholdere 15 kroner, pluss 3 kroner for fagbrev
  • Mekanikere og hjelpearbeidere 7 kroner, pluss 3 kroner for fagbrev
  • Turbil 20 kroner, pluss 3 kroner for fagbrev

Øvrige bestemmelser

  • Ved forsinkelser, slår overtida inn etter fire minutter. Tidligere måtte forsinkelsen være på mer enn i ti minutter for at det kunne regnes som overtid. Virkningsdato 1. oktober 2022.
  • Partene har blitt enige om hva som skal være med i en sikkerhetssjekk. Sikkerhetssjekken skal være en del av den ordinære arbeidstida.

Enighetsprotokoll

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon har forhandlet sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund (NJF), og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Forhandlingsmotpart er NHO Transport og Spekter/Vy.

Resultat uravstemning bussbransjeavtalene og funksjonæravtalen for Fagforbundets medlemmer:

Bussbransjeavtalen Spekter: Ja 50,54 prosent. Nei 48,01 prosent.

Bussbransjeavtalen NHO: Ja 50,00 prosent. Nei 48,32 prosent.

Funksjonæravtalen: Ja 64,71 prosent. Nei 29,41 prosent.Mellomoppgjøret 2021

Spekter 066

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter 091

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:

Riksmeklerens møtebok / protokoll, Spekter område 5 Vy buss, hovedoppgjøret 2022
Protokoll, funksjonæroverenskomsten Vy buss (alene), hovedoppgjøret 2022

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter A-del

Protokoller:

Protokoll Spekter A-del 2022-24

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Bring Før7 AS
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
St. Olavs hospital HF
Sunnås sykehus HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sporveien
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Norge as
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Diakonistiftelsen Røysum
Røde Kors rehabiliteringssenter
Ruter
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?