Til hovedinnhold

Spekter - Vy buss

Hovedoppgjøret 2024

Forhandlingene for bussbransjen er over.

Dette er resultatet

  • Generelt tillegg på 11 kroner med virkning fra 1. april - tilsvarer heving av årslønn på kr. 21 450,-
  • Minstelønnssatsene (verkstedsarbeidere, hjelpearbeidere, renholdere) heves også tilsvarende det generelle tillegget
  • Reguleringsbestemmelse for neste år på 4,50 kroner i tillegg til det sentrale tillegget i oppgjøret (virkning fra 1. april 2025)
  • Nattillegg på 40 prosent mellom kl. 0130-0430 (fra 15.05.24)
  • Delt skift: pauser mellom 31 til 59 minutter blir kompensert som vanlig arbeidstid (fra 01.10.24)
  • Tilleggene for ekspressbuss sidestilles med rutebuss (fra 15.05.24)
  • Matpengesatsen økes til kr 107
  • Partene vil utrede en etter- og videreutdanningsreform

Mer om årets oppgjør for bussbransjen

Last ned tariffplakat og heng opp på arbeidsplassen din!

Oppgjøret 2024 er et hovedoppgjør, hvor både lønn og andre rettigheter forhandles.

Mellomoppgjøret 2023

Det endelige resultatet ble  13 kroner timen for bussjåfører, noe som utgjør 25.350 kroner i full stilling.

De som er på funksjonæravtalen får det generelle Spekter-tillegget samt eventuelt lavtlønnstillegg, og skal forhandle lokalt senere.

–  Dette er et meget godt oppgjør, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet. –  Dette er en bransje som fortjener anerkjennelse, også i form av økt lønn, sier han.

Enighetsprotokoll

Spekter 066

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:

Riksmeklerens møtebok / protokoll, Spekter område 5 Vy buss, hovedoppgjøret 2022
Avsluttende, protokoll, område 5, 2023

Spekter 091

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter A-del

Protokoller:

Protokoll Spekter A-del 2022-24

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Bring Før7 AS
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
St. Olavs hospital HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sporveien
Post Bring Bildrift AS
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Bring AS
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Ruter
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Olavshallen as

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?