Spekter - Vy buss (tidligere Nettbuss)

Hovedoppgjøret 2020

Partene har kommet fram til en løsning på konflikten i bussbransjen. Streiken ble avsluttet 1. oktober.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon har forhandlet sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund (NJF), og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Forhandlingsmotpart er NHO Transport og Spekter/Vy.

Økonomi
Alle sikres en lønnsvekst på 9 kroner. Dette fordeles med 5,50 kroner i generelle tillegg og 1 krone i fagbrevtillegg i 2020, samt en opptrapping med 2,50 kroner i 2021.

I tillegg kommer det generelle tillegget i mellomoppgjøret i 2021. Årslønnsveksten blir da nærmere 20 000 kroner for den enkelte sjåfør.

Arbeidstidsordninger
I tillegg skal det jobbes videre med arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak gjennom et partssammensatt arbeid.

Spekter 091

Gyldig:
01-04-2020 - 31-03-2022

Avtalens innhold:
Funksjonæroverenskomst Vy buss

Protokoller:
Protokoll Hovedoppgjøret 2020 VY Buss


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-04-2020 - 31-03-2022

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2018-2020

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020
Protokoll Spekter A-del mellomoppgjøret 2021