Spekter - VY buss (tidligere Nettbuss)

Avtalen gjelder ansatte i Nettbuss.

Hovedoppgjøret 2020

Det er streik i bussbransjen. Konflikten handler om at arbeidsgiver ikke har vært villig til å finne løsninger på avtaler om bussjåførers lønnsutvikling.

Mellomoppgjøret 2019

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg til alle på 14 700 kroner med virkning fra 1. april 2019.

Lavlønnstillegg
Det gis er tillegg på 3 900 kroner for de med en årslønn på 430 221 kroner eller lavere med virkning fra 1. april 2019.

Minstelønn justeres tilsvarende.

Lønnsutvalg
Det settes ned et lokalt utvalg i god tid før lønnsforhandlingene i 2020. Utvalget skal utarbeide forslag til justeringer av stillingsgruppene i overenskomsten.

Se enighetsprotokoll

Hovedoppgjøret 2018

Normallønnssatsene og minstelønnssatsene i Bussbransjeavtalen økes med kroner 2 535,- (kroner 1,30 per time).

Slitertillegget
Slitertillegget blir identisk med det som er avtalt mellom LO og NHO. Dette er et tillegg til pensjonen for dem som går av med pensjon ved 62, 63 eller 64 år og ikke arbeider ved siden av. LO og NHO bruker pengene fra fondet for Sluttvederlagsordningen for å finansiere dette. Et slikt fond fantes ikke for Spekter-bedriftene. Derfor var det en utfordring å finne en løsning på dette i forhandlingene.


Spekter 091

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter