Spekter - Operaen i Kristiansund

Avtalen for opera og ballett gjelder yrkesgrupper som sceneteknikere, lys- og lydteknikere, håndverkere, kontor- og administrasjonsansatte, påkledere, rekvisitører og renholdere.

Hovedoppgjøret 2018

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer i overenskomstens A-del som gjelder for alle områder i Spekter. For Fagforbundet gjelder dette 46 lokale forhandlinger, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018
Protokoll Spekter A-del 2019