Spekter - Operaen i Kristiansund

Avtalen for opera og ballett gjelder yrkesgrupper som sceneteknikere, lys- og lydteknikere, håndverkere, kontor- og administrasjonsansatte, påkledere, rekvisitører og renholdere.

Hovedoppgjøret 2018

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer i overenskomstens A-del som gjelder for alle områder i Spekter. For Fagforbundet gjelder dette 46 lokale forhandlinger, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

Mellomoppgjøret 2019

Det gis et generelt tillegg på 15.400.- per år. Tillegget gis til alle ansatte (100 prosent stilling) Tillegget inkluderer tillegg gitt i A-delsforhandlingen.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

Les hele protokollen her


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020