Spekter - Oslo Sporveier

Avtalen gjelder ansatte i Oslo Sporveier, som trikkeførere, t-baneførere, banemontører, mekanikere, systemutviklere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, lagerarbeidere, renholdere og signalmontører.

Hovedoppgjøret 2018

Partene er enige om at den innskuddsbaserte pensjonsordningen ikke kan endres uten at partene er enige. Partene må dermed være enige om endringer i begge pensjonsordningene. 

Det generelle tillegget er 11 200 til alle på trinn. 
- Fagarbeiderstigen heves til 3 nivåer (0 – 5 – 10 år).
- Fagarbeidere heves ett reelt lønnstrinn.
- Rangerere/stillverk heves med ett reelt lønnstrinn.
- Økning av kronetillegget for jobbinstruktører//praksisveilerdere til 25.- kroner pr. time.
- Innføring av ferieskift for trafikkpersonalet.

Det avsettes en pott på 150.000 til justering av ujevnheter.

I kommende periode skal det jobbes i fellesskap med forenkling av overenskomsten, særbestemmelser, beregning av skifttillegg, kompensasjon for planmessig fridag og T-dager.

Skogodtgjørelse til servicemedarbeidere dobles.

Spekter 060

Gyldig:
01.04.2020 - 31.12.2022

Avtalens innhold:
Oslo Sporveier