Spekter - Lovisenberg diakonale sykehus

Avtalen gjelder ansatte som helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Tvungen lønnsnemnd

Mellomoppgjøret 2019 endte med streik, der regjeringen gikk inn med tvungen lønnsnenmd etter omlag tre ukers konflikt. Dermed går oppgjøret til tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda skal møtes 5. - 7. november. Det vil ikke foreligge et resultat for årets lønnsoppgjør, før nemnda har avgitt sin kjennelse. 


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter


Minstelønnsbestemmelser og tillegg etter ansiennitet. Fra 1. juli 2018.

Stilling Tillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 314 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 16 000 350 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 350 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3,5 % 400 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3,5 % (4,5% ved mer enn 16 års ansiennitet) 435 000
Stilling Tillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 319 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 16 000 355 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 355 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3,5 % 410 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3,5 % (4,5% ved mer enn 16 års ansiennitet) 455 000
Stilling Tillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 330 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 16 000 361 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 361 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3,5 % 433 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3,5 % (4,5% ved mer enn 16 års ansiennitet) 490 000
Stilling Tillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 375 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 16 000 415 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 415 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3,5 % 490 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3,5 % (4,5% ved mer enn 16 års ansiennitet) 525 000
Stilling Tillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 402 000