Spekter - Norlandia barnehager

Avtalen gjelder ansatte i Norlandia barnehager, som barnehageassistenter, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og ledere i barnehage.

Hovedoppgjøret 2018

Lønn og pensjon

Partene i tariffoppgjøret for Norlandia barnehager har kommet til enighet om en ny avtale.

Det gis et generelt tillegg på 2,75 prosent, minimum 9800 kroner per år, for ansatte per 31 mars 2018. Virkningstidspunktet for det generelle tillegget er fra 1. april 2018.

Minstelønnssatsene i lønnsrammene justeres tilsvarende det generelle tillegget fra 1.april 2018.

Partsenigheten fra 2015 vedrørende pensjon videreføres for tariffperioden 2018-2020.

Videreutdanning

Ansatte i stillinger i kategori fagarbeider, eller i ulike stillinger med krav om høyskoleutdanning, og som har relevant tilleggs-/videreutdanning tilsvarende 30/60 studiepoeng, eller fagskole av halvt/ett års varighet, skal ha minst kr. 10 000,-/20 000,­ pr. år i tillegg til årslønn.

Daglig leder/styrer med avtalt og relevant tilleggs-/videreutdanning (30 studiepoeng) får et tillegg på kr. 10 000 utover ordinær lønn. Tillegget gis ikke til de som har gjennomført «Lederutdanning for styrer».

Daglig leder/styrer som har etter avtale har gjennomført «Lederutdanning for styrer» får et tillegg på kr. 16 000,- utover ordinær lønn.

Daglig leder/styrer med avtalt og relevant tilleggs-/videreutdanning (90 studiepoeng Master) inkludert styrerutdanning får et samlet tillegg på kr. 24 000,- utover ordinær lønn.

Dokumentasjon på gjennomført og bestått opplæring/kurs må fremlegges.

Gjelder fra måneden etter at godkjente papirer er forelagt.

Se protokollen for mer informasjon om oppgjøret

Spekter 087

Overenskomsten gjelder alle medlemmer av Fagforbundet som er ansatt i virksomheter i Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomms hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. Overenskomsten gjelder arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid/evt. gjennomsnittlig arbeidstid per uke.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Norlandia barnehager

Protokoller:
Protokoll Spekter (område 12) - inkl. Norlandia


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018