Spekter - Norlandia preschool

Avtalen gjelder ansatte i Norlandia barnehager, som barnehageassistenter, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og ledere i barnehage.

Resultat mellomoppgjøret 2021

Partene ble enige om et oppgjør som har ei ramme på 2,8 prosent. Det er lagt inn et ekstra høyt tillegg på 10 års ansiennitetstrinnet for pedagogisk leder, dette er for å utjevne forskjellene mellom Norlandia og PBL.

Videre er det avtalt at det kan gis et rekrutteringstillegg på 20 000,- over minstelønnssatsene for pedagogiske ledere og barnehagelærere som jobber i Oslo-området. Bakgrunnen for tillegget et arbeidsgivers betydelige rekrutteringsutfordringer i Oslo. Det er også avtalt at dette rekrutteringstillegget kan tas i bruk andre steder i landet hvis behovet oppstår.

Hovedoppgjøret 2020

Høyskolegruppene får en lønnsøkning på 1,1 prosent. Ansatte uten formell utdannelse og fagarbeidere har fått lønnsøkning i kroner. Se tabellen under.

Det ble full seier for hovedkravet, en barnehagepensjon.

Partene er enige om at det senest med virkning fra 1. januar 2023 skal etableres en pensjonsordning for Norlandia Barnehagene etter tjenestepensjonsloven.

Tariffplakat til arbeidsplassen din

Les mer om lønnsoppgjøret ditt i riksmeklerens møtebok


*Tilleggene i tabellen under er oppgitt både i prosent og i kroner. Det skyldes at det ble gitt kronetillegg for ufaglærte og fagarbeidere, mens høgskolegruppene har fått prosenttillegg.

Spekter 087

Overenskomsten gjelder alle medlemmer av Fagforbundet som er ansatt i virksomheter i Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomms hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. Overenskomsten gjelder arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid/evt. gjennomsnittlig arbeidstid per uke.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.


Sentrale tillegg etter ansiennitet som gjelder fra 1. april 2021.

Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning 10 100 334 080
Fagarbeidere og barnepleiere 12 200 375 960
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 13 100 449 290
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 13 800 471 220
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 14 000 477 000
     
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  10 300 339 690
Fagarbeidere og barnepleiere  12 300 380 680
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 13 200 453 770
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 14 000 487 220
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 14 300 490 140
Styrer, daglig leder. Styrer med godkjent utdanning. 17 737 572 027
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  10 500 346 020
Fagarbeidere og barnepleiere  12 700 381 610
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 13 200 453 770*
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 14 000 477 220*
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 14 300 490 140*
*) ikke eget ansiennitetstrinn, tallene her er like fireårstrinnet    
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  11 000 359 920
Fagarbeidere og barnepleiere  12 700 390 220
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 13 400 459 650
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 14 000 489 840
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 14 700 503 050
     
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  12 000 402 710
Fagarbeidere og barnepleiere  14 100 442 860
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 14 100 493 810
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 22 500 532 400
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 15 000 523 890
     
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  12 000 407 910
Fagarbeidere og barnepleiere  14 100 444 500
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 14 400 498 290
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 15 500 541 150
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 15 500 537 690
     
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  12 500 430 730
Fagarbeidere og barnepleiere  14 100 447 450
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar -
Stillinger med krav om  høyskoleutdanning og krav om  ytterligere spesialutdanning -
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning -
     

Styrer, daglig leder. Styrer med godkjent utdanning

Årsverk Tillegg Garantert årslønn
0 til 3,9 årsverk 3,2 % 559 110
4,0 til 6,9 årsverk 3,2 % 572 030
7,0 til 9,9 årsverk 3,2 % 588 970
10,0 til 13,9 årsverk 3,2 % 611 240
14,0 til 16,9 årsverk 3,2 % 624 030
17,0 til 20,9 årsverk 3,2 % 635 920
21,0 til 26,9 årsverk 3,2 % 643 310
over 27,0 årsverk 3,2 % 651 500