Til hovedinnhold

Spekter - Norlandia barnehagene

Avtalen gjelder ansatte i Norlandia barnehagene, som barnehageassistenter, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og ledere i barnehage.

Mellomoppgjøret 2023

Rammen for oppgjøret ble 5,4 prosent og har virkning fra 1. april 2023.  

Norlandias barnehager ble samlet under avtaleområdet Spekter 1. januar 2023. Flyttingen fra et tariffområde til et annet har hatt innvirkning på årets mellomoppgjør fordi det har vært ulikheter i lønnstabellene mellom områdene.  

Tabell for Norlandia
Tabell for Norlandia (Foto: Faksimile fra protokoll)

Det settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på videre utjevning av harmonisering angående overgang fra PBL til Spekters tariff. Partene har også forpliktet seg frem mot hovedoppgjøret i 2024 å se på lønnsnivået for fagarbeidere, barnehagelærere og pedagogiske ledere.  

Protokollen finner du her

Tariffplakat du kan printe ut og henge opp på arbeidsplassen 

Fra 1. januar 2023 fikk alle ansatte i Norlandia-barnehagene hybridpensjon og livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen.  

 

Resultat hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Norlandia har blitt enige om et generelt tillegg på mellom 12 250,- og 23 940,- etter stillingsgruppe og ansiennitet. Minstelønnssatsene økes tilsvarende. Dette inkluderer tilleggene gitt i fellesforhandlingene i Spekter-området (A-del). 

Kveldstillegget økes med to kroner til 57,- pr time. Lørdags- og søndagstillegget økes med fem kroner til 55,- pr time.

Det skal innen 1. januar 2023 etableres en tjenestepensjonsordning for Norlandia barnehagene, og avtalt et partssamarbeid ofr å etablere en hybridpensjon.

Partene har blitt enige om at tjenestfri for ledere økes fra 7 til 10 dager og at utdanningstillegg økes med 500,- pr trinn.

Videre er det avtalt at det særskilte rekrutteringstillegg for barenhagelærere og pedagogiske ledere som jobber i Oslo-området økes til henholdsvis 25 000,-  og 35 000,- kroner. Tillegget kan også gis i andre pressområder. 

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Spekter 087

Overenskomsten gjelder alle medlemmer av Fagforbundet som er ansatt i virksomheter i Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomms hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. Overenskomsten gjelder arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid/evt. gjennomsnittlig arbeidstid per uke.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter A-del

Protokoller:

Protokoll Spekter A-del 2022-24

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Bring Før7 AS
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
St. Olavs hospital HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sporveien
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Norge as
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Ruter
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Sentrale tillegg etter ansiennitet gjeldende fra 1. april 2023

Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning 22 400 368 730
Fagarbeidere og barnepleiere 23 750 414 790
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 24 500 490 720
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 27 900 516 880
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 25 700 520 670
     
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  22 400 374 590
Fagarbeidere og barnepleiere  23 750 419 750
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 24 500 495 370
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 28 400 523 600
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 26 400 535 010
     
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  22 400 381 160
Fagarbeidere og barnepleiere  23 750 420 680
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar * *
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar * *
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning * *
*) ikke eget ansiennitetstrinn for denne stillingsgruppen    
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  22 400 395 550
Fagarbeidere og barnepleiere  23 750 429 620
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 31 600 508 570
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 30 400 538 700
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 40 900 562 910
     
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til utdanning  22 400 439 890
Fagarbeidere og barnepleiere  23 750 484 380
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 36 900 549 010
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 31 900 584 370
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 40 900 584 540
     
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  22 400 445 340
Fagarbeidere og barnepleiere  24 450 486 800
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 36 900 553 970
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 32 900 594 440
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 40 900 598 850
     
Stillingsgruppe Tillegg fra Garantert årslønn fra
Stillinger uten særskilt krav til  utdanning  22 400 468 970
Fagarbeidere og barnepleiere  24 450 489 840
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar -
Stillinger med krav om  høyskoleutdanning og krav om  ytterligere spesialutdanning -
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning -
     

Styrer, daglig leder. Styrer med godkjent utdanning

Årsverk Tillegg Garantert årslønn
0 til 3,9 årsverk 32 400 612 060
4,0 til 6,9 årsverk 33 100 626 150
7,0 til 9,9 årsverk 34 200 644 810
10,0 til 13,9 årsverk 35 500 669 200
14,0 til 16,9 årsverk 36 300 683 260
17,0 til 20,9 årsverk 37 000 696 290
21,0 til 26,9 årsverk 37 500 704 450
over 27,0 årsverk 44 900 720 340

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?