Spekter - Norlandia barnehager

Avtalen gjelder ansatte i Norlandia barnehager, som barnehageassistenter, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og ledere i barnehage.

Hovedoppgjøret 2020 - full seier for hybridpensjon!

Fagforbundet og Delta varslet streik i åtte barnehager i Porsgrunn og Tromsø og påfølgende opptrapping i resten av landet fra mandag av. Streiken er nå avblåst. Et par timer før meklingsfristen natt til torsdag 3. desember ble det i stedet en full seier for hovedkravet, en barnehagepensjon.

Fullt gjennomslag for pensjon hindret barnehage-streik

Tariffplakat til arbeidsplassen din

Mellomoppgjøret 2019

Lønn og pensjon

Spekter og LO Stat, som forhandler på vegne av Fagforbundet, har kommet til enighet i lønnsoppgjøret i Norlandia-barnehagene. Dermed blir det ingen mekling mandag 2. september. Ramma er på linje med frontfaget. Det ble gitt generelle tillegg på 3,02 prosent fra 01.04.19, minimum kr 10 000.

Tillegg inkluderer tillegg gitt i A-delsforhandlingene. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Spekter er delt i til sammen 13 områder og det forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. Norlandia-barnehagene er i område 12. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang. Og nå har partene altså kommet fram til et resultat, og unngår mekling.

Videreutdanning

Ansatte i stillinger i kategori fagarbeider, eller i ulike stillinger med krav om høyskoleutdanning, og som har relevant tilleggs-/videreutdanning tilsvarende 30/60 studiepoeng, eller fagskole av halvt/ett års varighet, skal ha minst kr. 10 000,-/20 000,­ pr. år i tillegg til årslønn.

Daglig leder/styrer med avtalt og relevant tilleggs-/videreutdanning (30 studiepoeng) får et tillegg på kr. 10 000 utover ordinær lønn. Tillegget gis ikke til de som har gjennomført «Lederutdanning for styrer».

Daglig leder/styrer som har etter avtale har gjennomført «Lederutdanning for styrer» får et tillegg på kr. 16 000,- utover ordinær lønn.

Daglig leder/styrer med avtalt og relevant tilleggs-/videreutdanning (90 studiepoeng Master) inkludert styrerutdanning får et samlet tillegg på kr. 24 000,- utover ordinær lønn.

Dokumentasjon på gjennomført og bestått opplæring/kurs må fremlegges.

Gjelder fra måneden etter at godkjente papirer er forelagt.

Se protokollen for mer informasjon om oppgjøret

Spekter 087

Overenskomsten gjelder alle medlemmer av Fagforbundet som er ansatt i virksomheter i Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomms hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. Overenskomsten gjelder arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid/evt. gjennomsnittlig arbeidstid per uke.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter