Til hovedinnhold

Nyheter

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

“Med barnet hele veien” - Barnevernsinstitusjonsutvalget legger frem sin rapport

Torsdag 26. Oktober mottok Barne- og familieminister Kjersti Toppe, og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol rapporten fra barnevernsinstitusjonsutvalget. Utvalget foreslår 50 grep for et styrket institusjonstilbud som setter barnets behov i sentrum for tjenestene.

Fra venstre: Cecilie Haga, rådgiver, Marthe Myhr, rådgiver, Iren Luther, leder yrkesseksjon helse og sosial, Heidi Anderssen-Dukes, rådgiver

Vi har vært på høring om statsbudsjettet for 2024

I disse dager er det statsbudsjetthøringer på Stortinget. Fagforbundet deltok i Familie- og kulturkomiteens høring 19.10, der vi ga innspill til Barne- og familiedepartementets budsjettforslag og Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Vestland, Sigrun Bøe Perez

Solid satsing på offentleg barnevern

Fagforbundet var invitert når Kjersti Toppe la fram hovudpunkta om barnevern i forslaget til statsbudsjett 2024.

Jubel for at barnevern er prioritert i revidert nasjonalbudsjett! Representanter fra Fagforbundet, FO, NTL, Landsforeningen for barnevernsbarn, statssekretær Trine Fagervik, stortingsrepresentantene Ragnhild Male Hartviksen og Torstein Tvedt Solberg.

Barnevernet er budsjettvinner!

Fagforbundet har fått gjennomslag for jobben vi har gjort med å synliggjøre konsekvensene av kutt i det statlige barnevernet.

Kuttet 280 millioner i det statlige barnevernet - nå kommer konsekvensene

Fagforbundet er alvorlig bekymret for tilstanden i det statlige barnevernet etter at det ble kuttet hele 280 millioner i statsbudsjettet. - Vi advarte mot konsekvensene da budsjettet ble lagt frem i fjor høst. Dessverre ser vi at de nå blir virkelighet, sier Iren Mari Luther.

Diskuterte kompetansekrav og tverrfaglighet med ministeren: Bjørn Ingar Skogvang, Iren Mari Luther, Kjersti Toppe og Øyvind Bosnes Engen.

Møtte ministeren om kompetansekrav i barnevernet

Fagforbundet møtte barne- og familieministeren for å diskutere det nye lovkravet om kompetanse i barnevernsinstitusjoner. - Vi er bekymret for hva det nye kravet har å si for drift og kvalitet i tjenesten og mener at kvaliteten blir bedre med tverrfaglig sammensetning av personalet, sier Fagforbundets Iren Mari Luther.

Illustrasjonsbilde: Barnevern

Fagforbundet jobber for å bedre fosterforeldres situasjon

Fagforbundet organiserer fosterforeldre, og har lenge jobbet for at deres rettigheter og vilkår styrkes. I januar sendte vi innspill til regjeringen om statsbudsjettet for 2024 hvor fosterforeldre var en av våre prioriterte saker.

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, rådgiver Heidi Anderssen-Dukes, rådgiver Cecilie Haga foran stortinget.

Vi har vært på høring om statsbudsjettet for 2023

Denne uken var det statsbudsjetthøringer på Stortinget. Fagforbundet deltok i Familie- og kulturkomiteens høring 27.10, der vi ga innspill til Barne- og familiedepartementets budsjettforslag og Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag.

Nestleder i yrkesseksjon helse og sosial Kurt Rønning møter barne- og familieminister Kjersti Toppe

Barnevernsseminar med Barne- og familieminister Toppe

Denne våren har Fagforbundet vært på flere møter og samlinger i regi av departementet og stortinget, der Fagforbundet har gitt sine viktige innspill på barnevernfeltet.

Hendene fulle: Som relativ ny tillitsvalgt har Ann-Karin Bratli fra Stendi i Oslo og Viken hatt mange saker og problemstillinger å forholde seg til. Hun hadde stor nytte av hjelp fra Kompetansesenteret.

Stendi - Landsdekkende prosjekt for å styrke klubbene

– Dere kan bare si at Elsa har sagt det! Foredragsholder fra Kompetansesenter Vestland, Elsa Benjaminsen, er trygg på sin tolkning av de viktigste kriteriene i en nedbemanningsprosess. Hun holdt flere innledninger for tillitsvalgte i Stendi AS og Stendi Heimta, som samlet seg fysisk for første gang siden pandemien brøt ut.

Podkast: Barnevernsreformen

Er du nysgjerrig på den nye Barnevernsreformen? Kjell- Arne Lie er ansatt i barnevernet i Horten, er gjest i podkasten Fagprat. Kjell Arne snakker om hva han tror at endringene vil innebære for barnevernsansatte og kommunene.

Webinar: Barn og unges digitale oppvekst

Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial og Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har gleden av å ønske deg velkommen til webinar om barn og unges digitale oppvekst.

Ønsker du å ta fagbrev?

Vurderer du å ta fagbrev som helsefagarbeider eller barne-og ungdomsarbeider? Pednettakademiet tilbyr kurs til Fagforbundets medlemmer.

Illustrasjonsfoto: Barnevernet

Innspill til barnevernsutvalget

Regjeringen har nedsatt Barnevernsutvalget som skal vurdere hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene.

Podkaster om barnevern: Barnevernet fra innsiden

Hvordan er det å jobbe i barnevernet, når man må være den som griper inn i det aller mest private; i folks familieliv? Vi har laget to episoder om barnevernet i podkasten Fagprat.

På bildet; Line Tollefsen, Berit J. Kristensen og Britt Jensen

Nytt faglig tilbud fra Yrkesseksjon helse og sosial: podkasten Fagprat

Sjekk ut det splitter nye faglige tilbudet fra Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, podkasten Fagprat.

Fagforbundets nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Kurt Rønning, uttaler seg i Stortingshøringen

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Fagforbundet møtte i høring i Stortingets helse- og sosialkomité i dag 14. oktober, i forbindelse med Stortingets behandling av opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk

Fagforbundets høringssvar til ny lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk.

Savner økte rettigheter til fosterforeldre

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjonen helse og sosial var tilstede da Arbeiderpartiet sitt forslaget til kompetansereform i barnevernet ble lagt frem i dag på Stortinget. – Godt å se at innspillene fra Fagforbundet er tatt med. Det er bra de sier at bemanningen skal økes, men jeg hadde ønsket meg et sterkere fokus på fosterforeldre sine rettigheter.

Et offentlig og ideelt drevet barnevern

Den 28. mai 2018 diskuterte Stortinget Arbeiderpartiets forslag om å fase ut kommersielle aktører i institusjonsbarnevernet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?