Til hovedinnhold

Nyheter

NTNU: Tre av fire institusjonsbarn er alvorlig psykisk syke

76 prosent av barn og unge som bor på norske barnevernsinstitusjoner har alvorlige psykiatriske diagnoser. Bare 38 prosent oppgir at de får relevant psykiatrisk hjelp.

Slik avdekket de flere overgrep mot barn (nrk.no)

Fem år med målretta, tverrfaglig samarbeid i en liten kommune førte til at flere barn utsatt for vold og seksuelle overgrep fikk hjelp.

To av tre kommuner mangler vaktordning

- Barns rettigheter brytes hver dag etter kontortid, ifølge Bufetat-rapporten Akuttarbeid i kommunalt barnevern. Det skriver Aftenposten.

Vil evaluere de sakkyndige i barnevernet

Barneminister Solveig Horne vil evaluere bruken av sakkyndige i barnevernet, etter NRK Brennpunkts dokumentar "Skjulte bånd".

Rapport: - For lite hjelp til fosterhjem

Mange fosterforeldre gir opp fordi de får for lite hjelp fra kommunalt barnevern. Ifølge NRK/Brennpunkt er det store forskjeller, fra kommune til kommune, i hva slags hjelp og veiledning fosterforeldre får..

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) er en interesse- og støtteorganisasjon for foreldre som har barna sine plassert av barnevernet. Formålet er å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert av barnevernet, eller er i ferd med å få det. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge.

Omsorgssvikt: Økt risiko for personlighetsforstyrrelse

Risikoen for å utvikle en personlighetsforstyrrelse er fire ganger forhøyet hvis man er blitt utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barndommen.

Mangler tittel til artikkel med id [2032]-2032

Sosiale klasser får ulike barneverntiltak

Familier fra lavere sosiale klasser ender i større grad opp med barn i fosterhjem, mens barna fra høyere sosial klasse i større grad blir plassert på institusjon, ifølge ny forskning.

Advarer mot ny tilsynsordning for fosterbarn

Barneombud Anne Lindboe advarer mot at lovendringen som skulle gi fosterbarna en tryggere hverdag kan svekke rettssikkerheten deres. Det skriver Dagsavisen.

Flerkulturelle fosterforeldre er mangelvare

En stor andel av 9000 fosterbarn i Oslo har minoritetsbakgrunn. Likevel er det fortsatt få innvandrerfamilier som stiller opp, det skriver det flerkulturelle nettstedet Utrop.

Mangler tittel til artikkel med id [1986]-1986

Mangler tittel til artikkel med id [1984]-1984

9 av 10 barnevernskontor bryter loven

Helsetilsynet har kontrollert 99 av landets 300 kommunale barnevern. 87 av 99 barnevernskontorene bryter loven eller forskrifter, skriver VG.

Hordaland: Ungdom på barneverninstitusjon bruker klageretten

Fylkesmannen i Hordaland fekk i 2012 dobbelt så mange klager frå ungdom som bur i barneverninstitusjon, samanlikna med året før.

Kommunalt barnevern øker - statlig barnevern minker

Regjeringen ruster opp det kommunale barnevernet for 200 millioner i 2013. Akkurat nå kutter det statlige barnevernet for like mye, skriver Dagbladets kommentator Anne Marte Blindheim.

Mødrehjem legges ned i Oslo

To av hovedstadens familiesentre stenger dørene for godt i år. Det kan få konsekvenser for sårbare barn.

Stipend_A4

Spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse

RBUP Øst og Sør tilbyr klinsik spesialistutdanning over 5 semestre i barn og unges psykiske helse. For bl.a barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere osv.

«20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN»

Fagforbundet Hordaland seksjon helse og sosial Arrangerer Landskonferanse! Bergen, Hotell Terminus, 10.-11. oktober 2012

Vil legge ned deler av statlig barnevern

Høyreleder Erna Solberg går inn for å legge ned deler av statlig barnevern. Likevel sa hun i sin tale til landsstyret at Høyre vil stoppe nedbygging av institusjoner.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?