Nyheter

Ungdom trenger kjærlighet fra barnevernet

Kjærlighet er en grunnkompetanse for de ansatte i barnevernet selv om det krever sterk involvering og engasjement, forteller forsker Hilde Marie Thrana ved Høgskolen i Lillehammer.

Skole og barnevern forventer for lite av barnevernsbarn

Lærere og barnevernsansatte har lavere forventninger til barn i barnevernet enn til andre barn, ifølge en ny undersøkelse.

Bekymret for barn i mottak

Redd Barna er dypt bekymret. Barn som søker asyl får for dårlige bo- og omsorgstilbud i Norge. Asylsøkerbarn får ikke det mottaket de trenger.

Faggruppa og organisering av barnvernstjenestene.

Hvordan barnevernstjenestene organiseres nå og i framtida er avgjørende for oppveksten til mange barn.

Fagforbundets vernepleierkonferanse er åpen for påmelding

Den 1. og 2. oktober går Fagforbundets andre nasjonale vernepleierkonferanse av stabelen på Gardermoen.

Antallet fosterbarn øker med 40 prosent

Nesten 15.000 barn vil være i fosterhjem om ti år, viser en analyse NOVA har gjennomført. Direktør i Bufdir, Mari Trommald, varsler et krafttak for å rekruttere flere fosterforeldre.

Lover mer og bedre psykisk helsehjelp

Barneministeren Solveig Horne får med seg helseministeren og lover mer og bedre psykisk helsehjelp til barn og unge på barnevernsinstitusjon.

Erfaringsforum på nett

Nasjonal kompetansetjeneste ROP lanserer Erfaringsforum. Dette er en nettbasert diskusjonsarena.

- Staten svikter barnehjembarna

Barnevernadvokat Cecilia Dinardi mener ungdommer ved norske barnevernsinstitusjoner får så dårlig psykisk helsehjelp at mange ender opp med å ruse seg.

NTNU: Tre av fire institusjonsbarn er alvorlig psykisk syke

76 prosent av barn og unge som bor på norske barnevernsinstitusjoner har alvorlige psykiatriske diagnoser. Bare 38 prosent oppgir at de får relevant psykiatrisk hjelp.

Nye forhandlinger for statlige fosterhjem

I 2008 fikk Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet framforhandlet kontrakter for fosterforeldre i statlige familie- og beredskapshjem. Nå må det nye runder til.

Vil finne barna som fikk hjelp av barnevernet

Redd Barna-prosjektet "Barnevernet hjalp meg - inspirerende historier fra barnevernet" vil samle historiene fra unge som har en positiv erfaring fra barnevernet.

Ny veileder skal styrke tilsyn av barn i fosterhjem

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en ny veileder for tilsyn med barn i fosterhjem. Den nye veilederen skal bidra til å styrke tilsynet og kontrollen med at barn som bor i fosterhjem får forsvarlig og tilfredsstillende omsorg.

Barneombudet advarer mot bruk av tvang i barnevern-institusjoner

Barneombud Anne Lindboe advarer. Ny forskning avslører bruk av tvang mot barn på institusjoner.

Vil garantere fosterbarns sikkerhet

Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) vil at regjeringen skal vurdere å la andre enn kommunene ha ansvar for tilsyn med fosterbarn, skriver ABC Nyheter.

Fagforbundets Ladestasjon for fosterfamilier

Fagforbundet arrangerer Ladestasjon for fosterfamilier på Ringsaker i pinsen.

Fagforbundets integreringskonferanse 2015

Hva har Shabana Rehman, Guro Ødegård, Mimmi Tamba og Mette Henriksen Aas til felles? Disse og flere andre får du møte på Fagforbundets integreringskonferanse 29. og 30.april.

Sammenlikner norsk barnevern med nazi-programmet "Lebensborn"

Tsjekkias president Miloš Zeman sammenligner norsk barnevern med nazistenes Lebensborn-program for rasehygiene.

Konferanse "Musikkterapi, rus og psykiske lidelser"

Konferanse "Musikkterapi, rus og psykiske lidelser" i Bergen 4. og 5. mai 2015

- Må gjøre grep mot overgrep

Hvert femte barn blir utsatt for seksuelle overgrep i Norge i dag, likevel holdes seksuelle overgrep skjult i barnevern, politi og rettsapparat.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?