Nyheter

Høyesterett styrker oppdragstakernes stillingsvern

I en fersk dom slår Høyesterett fast at en kvinne som har hatt oppdrag som støttekontakt og avlaster, er arbeidstaker og fast ansatt i Ålesund kommune.

Aftenbladet: Debatt om skjønn i barnevernet

Stavanger FrP vil ha et barnevern som er betydelig bedre på å utvise skjønn og vil ha ei nemnd med politikere som vil kunne øke kvaliteten på skjønnet som legges til grunn i hver enkelt barnevernssak. Debatten blir ført i Stavanger Aftenblad.

Tryggleik og omsorg - fosterheimar til barns beste

Styrking av kommunalt barnevern, bemanningsnorm og betring av fosterforeldras rammevilkår - Fagforbundets forslag til stortingsmeldinga om fosterheimar vart i stor grad lytta til.

Vil rydde i privat barnevern

Barneminister Solveig Horne (Frp) varsler endringer i bruken av private aktører i barnevernet, skriver kommunal-rapport.no.

Barnevern til debatt

Fagforbundet og FO inviterte til debatt om kvalitet i barnevernet. Det engasjerte blant andre barneminister Solveig Horne og byråd Inga Marte Thorkildsen.

Høring: Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barns beste

Fagforbundet ved Raymond Turøy, har vært på høring i Stortingets familie- og kulturkomite i dag. Der la han frem Fagforbundets innspill til stortingsmeldingen som heter "Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barns beste."

Vil forandre barnevernloven

Barneminister Solveig Horne foreslår endring i ansvarsdelingen mellom stat og kommune for å få tidlig og mer tilpasset hjelp til utsatte barn og familier.

Barneombudet bekymret over fosterhjemskontrakten

Anne Lindboe mener for mange barn i barnevernet har en uforutsigbar situasjon. Her sammen med leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (shs), Raymond Turøy. (foto: Aina Larssen/Fagforbundet)

Regjeringen vil styrke fosterhjemsomsorgen

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger frem regjeringens fosterhjemsmelding på en pressekonferanse fredag 4. mars.

Advarer mot midlertidig opphold for asylbarn

Barneombudet og Redd Barna advarer mot å gi asylbarn midlertidig opphold bare til de er 18 år. Også strengere regler og lenger ventetid for familiegjenforening kan føre til dårlig integrering, psykisk sykdom og ungdomskriminalitet, mener ombudet og flere organisasjoner.

Unio: -Gi fosterforelde arbeidsrettigheter

Unio vil endre fosterhjemsordningen slik at forsterforeldre skal få samme arbeidsrettigheter som vanlige arbeidstakere.

Forskning: - Fosterbarna blir ikke hørt

Barnas synspunkter blir sjelden nevnt i vedtakene om å plassere dem i fosterhjem. Det viser forskning fra Universitetet og Høgskolen i Bergen, ifølge NRK/Hordaland.

- Krigstraumatiserte fosterbarn passer ikke for hvemsomhelst

Flere familier kurses nå til å bli fosterforeldre til mindreårige flyktninger, men enkelte i bransjen advarer: Dette er ikke for hvem som helst.

Krever gransking av barnevernet i Tromsø

Landsforeningen for barnevernsbarn mistenker Tromsø kommune for å trikse med barnvernstall for å bli "flinkest i klassen".

Forskning.no: Utrygge asylbarn på mottak

En ny levekårsundersøkelse viser at mange asylbarn føler seg utrygge på asylmottak i Norge.

43 asylbarn forsvunnet

43 enslige mindreårige er så langt i år forsvunnet fra norske omsorgssentre og asylmottak. Ingen leter aktivt etter barna, skriver Adresseavisa.

Skole-veileder for barn i offentlig omsorg

Veilederen skal følge opp skolegang og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem, institusjon og omsorgssenter.Veilederen skal gi fosterforeldre og ansatte i institusjon og omsorgssenter praktiske råd og praktisk veiledning for hvordan god oppfølging kan gjennomføres.

- Erna nedvurderer statlige fosterforeldre

- En kraftig nedvurdering av fosterhjem, sier Geir Nilsen i NTL Familie- og beredskapshjem. Statlige fosterforeldre er provosert over statsministeren som ber folk om å åpne hjemmene sine for flyktningbarna.

Leserbrev: -Det Aleris ikke sier

- Vi er bekymret for at fond og multinasjonale selskaper er på vei inn i norsk barnevern, og at regjeringen legger til rette for det.

Doktoravhandling om psykiske lidelser hos fosterbarn

Halvparten av fosterbarn i skolealder har en eller flere psykiske lidelser som angst, PTSD, alvorlige relasjonsskader, atferdslidelser og ADHD. Stine Lehmanns doktoravhandling er den første undersøkelsen av psykiske lidelser hos barn i norske fosterhjem.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?