Til hovedinnhold

Nyheter

Rapport: Barnevernet må snakke mer med barna

- Snakk mer med barn, det er konklusjonen i en rapport Redd Barna har laget etter konferanse med barnevern, barnevernsansatte, forskere og organisasjoner.

Fagforbundets høringssvar - Forslag til endringer i barnevernloven

Bekymret for barnevernet i småkommuner

- Færre omsorgsovertakelser i små kommuner uroer mer enn det beroliger, sier barneombudet ifølge Brønnøysund Avis.

HiOA vil utdanne flere flerkulturelle barnevernspedagoger

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil ta inn flere studenter med flerkulturell bakgrunn til batchelorstudium i barnevern. Det skriver nyhetsportalen Utrop.

Bufdir: Flere får hjelp i statlig barne- og familievern

I 2011 hadde Barne-, ungdoms- og familieetaten, Bufetat, en enorm aktivitetsvekst med flere brukere enn noen gang tidligere. 11 897 tiltak ble gitt til barn og unge i det statlige barnevernet. Det er en økning på nesten 10 prosent sammenlignet med året før. Mari Trommald, direktør i Bufdir, foto Kay Myhre

Fagbladet: Lukket omsorg i fosterhjem

- Vi må fjerne hemmelighold og taushet i det kommunale barnevernet. For å sikre fosterbarna, trenger vi nye kontrakter for fosterforeldre. Det holder ikke at barneministeren bare krever mer tilsyn.

Stopp opp! Si fra?

Nytt hefte om avviksmeldinger og varsling i helse- og sosialtjenstene. Heftet kan bestilles via fagforbundet.no. Link til bestilling følger.

FrP: - Asylsøkerbarn bør å få bli i Norge

Frp mener barns tilknytning til riket må veie tyngre enn innvandringspolitiske hensyn. Det skriver Klassekampen.

1 av 5 kommuner konkurranseutsetter barnevern

21 prosent av norske kommuner som er med i en KS-undersøkelse konkurranseutsetter deler av barnevernstjenestene sine. Det skriver databasen for offentlige innkjøp, Doffin.

Kommunalt barnevern øker også i 2012

I 2011 ble det bevilget 240 millioner i øremerkede midler til det kommunale barnevernet. Disse vil bli videreført i 2012 - i tillegg til nye 50 millioner kroner.

Tidiga insatser vid autism ger ökad livskvalitet (Hjärnfonden)

Autism förändrar livet för många familjer. Vardagen påverkar hela familjen och livet med kamrater och skola. Barnen möts dessutom ofta av okunskap och fördomar. Tack vare tidiga insatser och intensiv träning kan barn med autism nu göra stora framsteg.

Mangfold i barnevernet

Nytt temahefte: Mangfold i barnevernet

Nytt temahefte kan nå bestilles fra vår nettbutikk. "Mangfold i barnevernet" tar opp i seg en rekke utfordringer, og dokumenterer at gode tjenster både krever ressurser og fagkompetanse

Barns rettssikkerhet i nyere rettsutvikling (Universitetet I Tromsø)

Mastergradsoppgave Linn-Mari Bertheussen: En vurdering om barneloven § 30 tredje ledd, barnevernloven § 4-20a og Rt. 2010 s. 949, ivaretar barns rettsikkerhet.

Helsetilsynets bibliotek

Bibliotekets tilbud er først og fremst ment for Helsetilsynets ansatte sentralt og i fylkene, og de som jobber med barnevern og sosialtilsyn hos fylkesmannen, men andre kan også etter avtale benytte samlingene.

Hvor mange glass tåler barnet ditt? (Av og til uten alkohol)

Barn vil at voksne skal være voksne, at de skal lytte, være med på lek og være slik de pleier å være. Ikke at de skal bli kunstig fjollete, fjerne eller selvopptatte, slik mange blir når de tar seg et glass, eller to eller tre. Hvor mye du vil drikke sammen med barn velger du selv. Men det kan være lurt å velge før du er i situasjonen.

Stadig fleire barn får hjelp frå barnevernet

Nær 50 000 barn og unge mottok tiltak frå barnevernet i løpet av 2010. Dette var 7,1 prosent fleire enn året før. Til samanlikning var auken på 5,3 prosent frå 2008 til 2009, melder Statisitisk Sentralbyrå.

Barns beste

Nettressurser om barn som pårørende.

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. De har laget egne nettressurser for å støtte helsepersonells arbeid med å ivareta barn som pårørende. Ressursene inneholder kunnskap om barna, gode tiltak, vanlige spørsmål og masse verktøy og materiell.

NRK om "risikosport i fosterheimar"

NRK i Møre og Romsdal lagde innslag om fostermor i Fagforbundet, Monika Haanes Waagan, etter kronikken "Risikosport i fosterheimar" i Dagsavisen.

Full fosterhjemsdekning opp i Stortinget

Stortinget skal behandle innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om full fosterhjemsdekning innen 2013.

KrF skriver kronikk om full barnevernsdekning

KrFs Øyvind Håbrekke og Geirmund Lykke serverer oppskriften mot voksende fosterhjemskøer i en kronikk i Adresseavisen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?