Til hovedinnhold

Fagforbundet jobber for å bedre fosterforeldres situasjon

Illustrasjonsbilde: Barnevern

Illustrasjonsbilde: Barnevern (Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet)

Fagforbundet organiserer fosterforeldre, og har lenge jobbet for at deres rettigheter og vilkår styrkes. I januar sendte vi innspill til regjeringen om statsbudsjettet for 2024 hvor fosterforeldre var en av våre prioriterte saker.

24.01.2023
Sist oppdatert: 14.03.2023

2023 har såvidt begynt, men arbeidet med statsbudsjettet for 2024 er allerede godt i gang i departementene. Fagforbundet vet at vi må være tidlig ute for å påvirke budsjettet. Vi sendte derfor en første runde med innspill i begynnelsen av januar. Fosterforeldres situasjon og behov var en av våre prioriterte saker. 

Fagforbundet mener:

  • Kommunene må få kompensert fullt ut økte utgifter i forbindelse med utvidet økonomisk ansvar for barnevernet og fosterforeldre som følger av barnevernsreformen.
  • Bufetat må sikres tilstrekkelige driftsmidler slik at de kan ivareta sin funksjon overfor spesialisterte fosterhjem og beredskapshjem.
  • Sammenhengen mellom Bufetats inntektskrav og driftsbevilning må fjernes. 

I tillegg bemerket vi behovet for å se helhetlig på fosterforeldrenes situasjon.

Fagforbundet mener det er behov for å utarbeide et mandat for fosterforeldre hvor det fremkommer tydelig hvilke rettigheter og plikter de skal ha. Vi må også se på økonomiske rammevilkår som tjenestepensjon, feriepenger og sykelønn. Slik det er i dag er fosterforeldre oppdragstakere og oppdraget er forankret i en privatrettslig kontrakt. Dette fører med seg både variasjon og usikkerhet. Rettighetssituasjonen for fosterforeldre og barn i fosterhjem er etter vår mening ikke tilstrekkelig ivaretatt slik det er i dag.

Regjeringen har lovet en egen fosterhjemslov. Dette er noe Fagforbundet vil følge opp i 2023.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?