Nyheter

Styrker kommunalt barnevern ytterligere

I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner kroner øremerket en ytterligere styrking av det kommunale barnevernet. Hoveddelen av beløpet skal gå til nye stillinger. I tillegg skal det kommunale barnevernet styrkes gjennom kompetanse- og samhandlingstiltak.

Omsorgssvikt: Økt risiko for personlighetsforstyrrelse

Risikoen for å utvikle en personlighetsforstyrrelse er fire ganger forhøyet hvis man er blitt utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barndommen.

- Vi trenger et fosterhjemsløft

- Kvaliteten på fosterhjemsarbeidet må løftes, mener forskerne som har gjennomført forskningsprogrammet Fosterhjem for barns behov.

Profittjag i barnevernet

Ein skal kunne tene pengar på barnevern, meiner barneminister Solveig Horne. Eg lurer på kva ho baserer denne utsegna på, skriv leiar i Seksjon helse og sosial, Raymond Turøy, i Vårt Land i dag.

Hvert andre fosterbarn har psykiske lidelser

51 prosent av fosterbarn i alderen 6-12 år fyller kriteriene for én eller flere psykiske lidelser. Det er ti ganger høyere enn blant norske skolebarn ellers, det sier psykolog Stine Lehmann ved Universitetet i Bergen til forskning.no.

Sosiale klasser får ulike barneverntiltak

Familier fra lavere sosiale klasser ender i større grad opp med barn i fosterhjem, mens barna fra høyere sosial klasse i større grad blir plassert på institusjon, ifølge ny forskning.

Horne: - Fosterbarn får bedre tilsyn

Barne-, likestillings– og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) imøtegår kritikk fra barneombudet. Horne mener ny tilsynsordning ikke vil føre til dårligere vilkår for fosterbarn. Det skriver Dagsavisen.

Frykter fri konkurranse

Ideelle aktører innenfor helse og omsorg er urolige for at Solberg-regjeringen skal styrke de kommersielle kreftene. - Det skaper usikkerhet at ingenting er sagt om hvordan regjeringen skal likestille ideelle og kommersielle aktører

Advarer mot ny tilsynsordning for fosterbarn

Barneombud Anne Lindboe advarer mot at lovendringen som skulle gi fosterbarna en tryggere hverdag kan svekke rettssikkerheten deres. Det skriver Dagsavisen.

Barn utsettes for omsorgssvikt med rettens samtykke

Barnas stemme må bli hørt. Min ble ikke det, og jeg måtte ha samvær med en far som ikke viste omsorg for meg, skriver Jente (14) i Si;D-spalten i Aftenposten.

Flerkulturelle fosterforeldre er mangelvare

En stor andel av 9000 fosterbarn i Oslo har minoritetsbakgrunn. Likevel er det fortsatt få innvandrerfamilier som stiller opp, det skriver det flerkulturelle nettstedet Utrop.

- Ikke godt nok at 4 av 5 barnevernsbarn faller utenfor

- Det er et tankekors at barn under barnevernets omsorg fungerer dårligere enn andre barn selv etter mange års plassering, sier forsker Karin Havnen til Fellesorganisasjonens (FO) tidsskrift Fontene.

Etikkjulekalenderen 2013-1682

Etikkjulekalenderen 2013 er den fjerde i rekken fra prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Hver dag fra den 1.desember og frem til jul publiseres en luke med ulike tema som er ment som utgangspunkt for etisk refleksjon.

Horne: - Privat barnevern får gi avkastning til eierne

- Det skal være lov å tjene penger på barnevern, sier barneministeren til Vårt Land.

Horne vil ikke svekke "det biologiske prinsipp"

Regjeringen har ikke planer om å endre barnevernloven, slik Stoltenberg 2-regjeringen åpnet for, ifølge NRK i Hedmark og Oppland. Horne mener at det istedet er viktig med god forebygging når det gjelder det biologiske prinsipp.

Barnevernavtale med Russland i havn

Etter sterk kritikk i Russland av norsk barnevern, har russiske og norske myndigheter inngått et samarbeid i saker hvor en av foreldrene er russisk, ifølge NRK.

Bufdir: Internasjonal konferanse om opplæring for barn i barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetinviterer til en internasjonal konferanse om virksomme tiltak for å bedre skole- og opplæringssituasjonen for barn i barnevernet. En fersk kunnskapsoversikt vil lanseres, og norske og internasjonale forskere vil presentere relevante forskningsfunn.

Horne bruker mer på skole for barnevernsbarn

For å gi barnevernsbarn bedre muligheter til utdanning ønsker regjeringen å bruke mer penger på tilpasset skolegang for disse barna.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?