Til hovedinnhold

Nyheter

Fosterhjemstafett: Ottervik tar første etappe

Stor mangel på fosterhjem i Trondheim har ført til at Bufetat har fått ordfører Rita Ottervik til å ta første etappe i en stafett, melder NRK.

BLD reviderer forskriften om tvang på institusjoner

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har revidert forskriften om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barnevernsinstitusjon.

- Kommunalt barnevern må styrkast vidare

Fylkesmannen har besøkt kommunane i Hordaland for å følgje med om dei når måla i staten si barnevernsatsing. - Det trengst framleis fleire stillingar og meir kompetansebygging for å nå alle lovkrava, er blant konklusjonane etter besøket.

Hillestad Thune: - Barnevernet har for mye makt

Tidligere dommer i Menneskerettighetsdomstolen i Strassbourgh, Gro Hillestad Thune, sier at familier er forsvarsløse i møte med det kommunale barnevernet, skriver Aftenposten.

Barnevernpanelet, adopsjon og "De glemte foreldrene"

Barnevernpanelet overser 19.000 barn og deres foreldre, skriver Stig Flesland i et debattinnlegg i Dagsavisens debattforum "Nye Meninger".

Fagseminar om sorg i Oslo!

Når blir sorg en sykdom? Et fagseminar om oppfølging av mennesker i sorg og krise etter dødsfall. Onsdag 30. november 2011 på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. Årets tema er Unge på vei - utdanning, arbeid og psykisk helse.

Ungdom og rus - voksen involvering

Oppegård kommune inviterer i samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn tenåringsforeldre til temakvelder og Møteplass.

Vilkårene for gode kommunale fosterhjem

Fagforbundet møtte tirsdag 24. mai gruppa som arbeider for å bedre vilkårene for de kommunale fosterhjemmene. Fra Fagforbundet møtte nestleder i Seksjon helse og sosial Raymond Turøy og Harald Berre fra fagggruppa barnevern.

Nordisk tilsynskonferanse i Troms

Den første nordiske tilsynskonferansen innen barnevern, sosial- og helsetjenestene arrangeres i Tromsø 25.-27. mai. Statens helsetilsyn er arrangør sammen med Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms.

Færre barn og unge venter på fosterhjem

Tallet på barn og unge som venter på fosterhjem har gått ned fra 2010 til 2011. Samtidig øker antall barn og unge som bor i fosterhjem. Derfor øker behovet for fosterforeldre, og Bufetat har satt i gang en rekke tiltak for å rekruttere flere fosterforeldre.

Mer omfattende politiattester i barnevernet

- For å unngå at barn utsettes for overgrep, må vi stille krav til personer som ønsker å ta vare på barn, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Mangler kunnskap om fosterhjem

NOVA har satt ned en liste over hva i fosterhjemmene forskerne vet for lite om.

Høringsuttalelse om utvidet bruk av politiattester i barnevernet (Helsetilsynet)

Statens helsetilsyn avga tidligere i sommer høringsuttalelse til forslag om utvidet bruk av politiattester i barnevernet, fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Barne- og likestillingsdepartementet

Satsing på barn og ungdom: Årets presentasjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er ferdig

I publikasjonen Satsing på barn og ungdom samler regjeringen sin politikk på barne- og ungdomsområdet mellom to permer. Utgivelsen sendes ut til landets kommuner og frivillige organisasjoner i disse dager.

Sterkere med enn uten Engelsk liten

Fagforbundets innspill til kompetansebehov i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartetmentet har bedt om innspill på NOU 2009 : 8 KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEVERNET. Under finner du Fagforbundets kommentarer.

Sterkere med enn uten samisk liten

Nordisk barnevernkongress 2009 er vel overstått.

Kongressens røde tråd var Barnets rettigheter og FNs barnekonvensjon. Fagforbundets arbeidsgruppe i barnevern og nestleder i Seksjon helse og sosial John Egeli, deltok på konferansen som hadde over 500 deltakere.

Et offentlig og ideelt drevet barnevern

Den 28. mai 2018 diskuterte Stortinget Arbeiderpartiets forslag om å fase ut kommersielle aktører i institusjonsbarnevernet.

Samspillkonferansen 2018

Fagforbundet arrangerer for tolvte gang Samspillkonferansen. Årets konferanse vil foregå i Bodø 29.-30. oktober, og er for alle som jobber innen helse- og sosialtjenesten.

Savner økte rettigheter til fosterforeldre

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjonen helse og sosial var tilstede da Arbeiderpartiet sitt forslaget til kompetansereform i barnevernet ble lagt frem i dag på Stortinget. – Godt å se at innspillene fra Fagforbundet er tatt med. Det er bra de sier at bemanningen skal økes, men jeg hadde ønsket meg et sterkere fokus på fosterforeldre sine rettigheter.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?