Til hovedinnhold

Et offentlig og ideelt drevet barnevern

Den 28. mai 2018 diskuterte Stortinget Arbeiderpartiets forslag om å fase ut kommersielle aktører i institusjonsbarnevernet.

05.06.2018 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 05.06.2018

Stortinget om velferdsprofitører i barnevernet - For Velferdsstaten

I reprersentantforslag behandlet i Stortingen 28. mai fremmet Arbeiderpartiet følgernde forslag: 

1. Stortinget ber regjeringen sikre at barnevernsinstitusjoner drives av det offentlige og ideelle aktører, og legge fram en plan for gradvis opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift av institusjonsplasser i barnevernet.


2. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan kommersielle aktører kan fases ut av øvrige deler av barnevernet,
slik at hele barnevernet drives i offentlig og ideell regi.

Krf var på vippen i Stortinget og stemte mot Arbeiderpartiets forslag. Dermed falt Aps forslag. Derimot ble det flertall for et alternativ forslag fra Ap, Sp, SV og Krf: «Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres

Se vedlagte lenker knyttet til artikler til samme sak.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?