Til hovedinnhold

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Fagforbundets nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Kurt Rønning, uttaler seg i Stortingshøringen

Fagforbundets nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Kurt Rønning, uttaler seg i Stortingshøringen

Fagforbundet møtte i høring i Stortingets helse- og sosialkomité i dag 14. oktober, i forbindelse med Stortingets behandling av opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

14.10.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.10.2019

I dag møtte Fagforbundets nestleder fra Yrkesseksjon helse og sosial, Kurt Rønning, Ellen Ovenstad, rådgiver fra Yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst, og Aina Larssen, rådgiver i Yrkesseksjon helse og sosial. 

Fagforbundet mener at opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse blir for fragmentert. Den belyser utfordringer, men beskriver lite om hvilke tiltak som skal til, og hvordan en skal få gjennomført tiltakene. Fagforbundet spør regjeringen om hvor i dokumentet denne planen forplikter. Planen mangler ikke beskrivelser av hva disse barna og ungdommene kan ha av utfordringer, knyttet til sin psykiske helse, men disse beskrivelsene vil ikke alene føre til økt satsing på området. Fagforbundet mener det mangler konkrete tiltak for hvordan vi skal løse utfordringene i fremtiden. Fagforbundet formidler også at opptrappingsplanen viser regjeringens manglende innsikt i, eller vilje til å ta innover seg at de sosiale og økonomiske forskjellene i Norge øker, og at dette igjen påvirker utsatte barn og unges psykiske helse i en negativ retning.

Fagforbundet oppfordrer staten til å sørge for systemer som fører til at midler avsatt til barn og unge, brukes til nettopp dette formålet, og ikke andre lovpålagte kommunale områder. 

Det foreligger mye kunnsakp om hva som fremmer god psykisk helse, og hva som påvirker vår mentale helse negativt. Fagforbundet mener det må være mulig å forplikte, og ikke minst sette kommunalt og statlig hjelpe- og behandlingsapparat i økonomisk stand til å gi barn og unge den hjelpen de trenger og har krav på, raskest mulig. 

 

 

 

 

 

  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?