Nyheter

Forskning.no: - Gir minst hjelp til dem som trenger det mest

- Barna står ikke nødvendigvis i sentrum når barnevernet fatter beslutningene sine, skriver forskere i ny, stor rapport.

FO mellomfornøyd med statsbudsjettet

Barnevernet får noe økt tilskudd over årets statsbudsjett, men budsjettet er langt fra en satsning, sier FO-leder Mimmi Kvisvik til Fontene.

UNICEF: Store forskjeller for barn i kommunene

UNICEF Norge har kartlagt hvor mye hver enkelt kommune bruker pr. barn. Kommunene øverst på lista bruker flere hundre tusen kroner mer per barn enn kommunene på bunnen.

Fagforbundet og FO krever bemanningsnormer i barnevernet (video)

Fagforbundet og FO ber om at det settes et øvre tak på hvor mange barn og unge hver ansatt i barnevernet kan ha ansvar for.

Pårørendeprogrammet

Hvem er pårørende? Hvordan møter vi dem?

Enslige flyktningbarn sterkt preget av familievold

Ikke bare krig og uro preger enslige flyktningebarn når de kommer til Norge. Det skriver Najonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Fagforbundets ladestasjon for fosterfamilier

Fagforbundet arrangerte ladestasjon for fosterfamilier på Ringsaker pinsen 2015. Les hva Fagbladets utsendte fikk ut av ei intensiv langhelg.

Barnevernsbarna vil ta innsynsrett fra foreldre

Barnevernsbarn krever taushetsplikt av barnevernet, slik at foreldrene deres ikke har lovfestet rett til å få vite om barnas betroelser. Barneminister Solveig Horne har fått forslag om lovendringer fra barna selv, skriver VG

Anne Holt: - Endring må til!

- Faget Taushet synes viktigst i barnevernspedagoger og sosionomers utdanning. På tide å kaste Taushet på båten, og innføre Kommunikasjon som hovedfag i stedet. Det skriver Anne Holt i et debattinnlegg i Dagsavisen.

Vil du erstatte Kristin som rådgiver?

Fagforbundet SHS utlyser rådgiverstilling med bĺant annet ansvar for barnevern.

-Bedre rammer for fosterhjem

KS mener at en styrking av fosterhjem må prioriteres foran "videre opptrapping av den statlig bestemte øremerkede opptrappingsplanen for stillinger i barnevernet og statlige støttefunksjoner".

PWC-rapport: - Øk fosterhjemssatsene

PwC-rapporten om rammevilkår for fosterhjem konkluderer med at nye rammevilkår kan gjøre det lettere å rekruttere og beholde fosterhjem.

Fagfolk bekymret for barnevernet

En lang rekke barn blir utsatt for grov uforstand og overgrep i dagens barnevern, mener en gruppe fagfolk som har overlevert en bekymringsmelding til Regjeringen.

Facebook for fosterforeldre i Fagforbundet

Alle fosterforeldre som er medlem i Fagforbundet kan bli med i lukket facebookgruppe.

Barnevernets dobbeltrolle

- Barnevernet har en umulig dobbeltrolle. Derfor bør en todeling alvorlig overveies, skriver advokat og mennekerettighetsforkjemper Gro Hillestad Thune i en kronikk i Aftenposten.

Ladestasjon for fosterforeldre

Fagforbundets fosterforeldre samlet seg i pinsen for å sette lys på viktige utfordringer.

Bryter Norge FNs barnekonvensjon?

Østeuropeiske barn mister morsmålet når de plasseres i norske fosterhjem. Det kan være et brudd på FNs barnekonvensjon, skriver Aftenposten.

Barnets beste?

Er Fagforbundet en arena for barnvernspedagoger?

Legger fram barnevernmelding i Oslo

Byrådet i Oslo legger fram en barnevernsmelding som skal styrke fosterhjemmene og hjelpe flere fosterbarn til å fullføre videregående utdanning. Flere gode fosterhjem skal rekrutteres, heter det i en ny barnevernmelding.

Splid og strid blant barnevernspedagoger

Jan Storø, barnevernspedagog og 1. lektor i faget ved Høgskolen i Oslo og Akershus, står i spissen for en gruppe barnevernspedagoger som søker seg ut av LO, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?