Til hovedinnhold

Nyheter

Barns rettssikkerhet i nyere rettsutvikling (Universitetet I Tromsø)

Mastergradsoppgave Linn-Mari Bertheussen: En vurdering om barneloven § 30 tredje ledd, barnevernloven § 4-20a og Rt. 2010 s. 949, ivaretar barns rettsikkerhet.

Helsetilsynets bibliotek

Bibliotekets tilbud er først og fremst ment for Helsetilsynets ansatte sentralt og i fylkene, og de som jobber med barnevern og sosialtilsyn hos fylkesmannen, men andre kan også etter avtale benytte samlingene.

Hvor mange glass tåler barnet ditt? (Av og til uten alkohol)

Barn vil at voksne skal være voksne, at de skal lytte, være med på lek og være slik de pleier å være. Ikke at de skal bli kunstig fjollete, fjerne eller selvopptatte, slik mange blir når de tar seg et glass, eller to eller tre. Hvor mye du vil drikke sammen med barn velger du selv. Men det kan være lurt å velge før du er i situasjonen.

Stadig fleire barn får hjelp frå barnevernet

Nær 50 000 barn og unge mottok tiltak frå barnevernet i løpet av 2010. Dette var 7,1 prosent fleire enn året før. Til samanlikning var auken på 5,3 prosent frå 2008 til 2009, melder Statisitisk Sentralbyrå.

Barns beste

Nettressurser om barn som pårørende.

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. De har laget egne nettressurser for å støtte helsepersonells arbeid med å ivareta barn som pårørende. Ressursene inneholder kunnskap om barna, gode tiltak, vanlige spørsmål og masse verktøy og materiell.

Miljøarbeidere skal tilbys mer utdanning

Raymond Turøy i Fagforbundet håper levekårene til personer med utviklingshemning blir tema i valgkampen og på Stortinget til høsten.

Rett til et liv uten vold - tilbud om videreutdannelse til kommunalt ansatte

Kvinneuniversitetet i Norden har utviklet et videreutdanningstilbud som er relevant for alle som møter problematikken vold mot kvinner i sitt arbeid.

Vil rydde i privat barnevern

Barneminister Solveig Horne (Frp) varsler endringer i bruken av private aktører i barnevernet, skriver kommunal-rapport.no.

Illustrasjonsbilde: Barnevern

Fagforbundet jobber for å bedre fosterforeldres situasjon

Fagforbundet organiserer fosterforeldre, og har lenge jobbet for at deres rettigheter og vilkår styrkes. I januar sendte vi innspill til regjeringen om statsbudsjettet for 2024 hvor fosterforeldre var en av våre prioriterte saker.

Illustrasjonsfoto: Barnevernet

Innspill til barnevernsutvalget 2021

Regjeringen har nedsatt Barnevernsutvalget som skal vurdere hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene. Utvalget skal både se på utrednings- og beslutningsprosessene i barnevernet og hvordan tilbudet til barna som trenger mest oppfølging bør innrettes. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU i februar 2023. Fagforbundet har spilt inn behovet for tverrfaglig kompetanse, gode ledere, bemanningsnorm, økte midler, og for å ruste opp fosterhjemsarbeidet i kommunene.

dodsfall

Profittjag i barnevernet

Ein skal kunne tene pengar på barnevern, meiner barneminister Solveig Horne. Eg lurer på kva ho baserer denne utsegna på, skriv leiar i Seksjon helse og sosial, Raymond Turøy, i Vårt Land i dag.

Stor bilde Høgskolebesøk i Ålesund

Etikkjulekalenderen 2013-1682

Etikkjulekalenderen 2013 er den fjerde i rekken fra prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Hver dag fra den 1.desember og frem til jul publiseres en luke med ulike tema som er ment som utgangspunkt for etisk refleksjon.

Savner bemanningsnorm i ny barnevernslov (fagbladet.no)

Fagforbundet er fornøyd med at ansatte i barnevernet skal få mer veiledning. Men forbundet etterlyser bemanningsnormer og satsing på fosterhjem.

Mer ros enn ris til ny barnevernslov (fagbladet.no)

Det biologiske prinsipp må vike, men det er ennå usikkert om pålagt foreldreveiledning blir innført.

Velkommen til å høre unge gi råd til barnevernet

30. april i Litteraturhuset: Barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn og som får hjelp av barnevernet, deler erfaringer og gir råd om hva de tenker kan sikre dem best mulig oppfølging i barnevernet i Norge.

Høyre-partiene stemte ned forslag om å regulere private barnevernsaktører

Reglene for anbud i barnevernet skal gjennomgås, men Høyre-partiene sa plent nei til forslag som kunne gitt sterkere regulering og kontroll med private barnevernsaktører.

Riksrevisjonen: Fosterforeldre gis mangelfull opplæring

BLD sørger ikke for å gi fosterforeldre god nok opplæring. Spesielt fosterforeldre med fosterbarn som trenger spesiell oppfølging sliter, ifølge Riksrevisjonen.

Fylkesmann-refs uten konsekvenser

Fylkesmannen refser barnevernet for lovbrudd, men vil ikke ta i konflikten som førte til at gutt (15) med Downs og autisme er skilt fra fostermor.

Høyesterett styrker oppdragstakernes stillingsvern

I en fersk dom slår Høyesterett fast at en kvinne som har hatt oppdrag som støttekontakt og avlaster, er arbeidstaker og fast ansatt i Ålesund kommune.

Advarer mot midlertidig opphold for asylbarn

Barneombudet og Redd Barna advarer mot å gi asylbarn midlertidig opphold bare til de er 18 år. Også strengere regler og lenger ventetid for familiegjenforening kan føre til dårlig integrering, psykisk sykdom og ungdomskriminalitet, mener ombudet og flere organisasjoner.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?