Nyheter

Barnevernsseminar med Barne- og familieminister Toppe

Denne våren har Fagforbundet vært på flere møter og samlinger i regi av departementet og stortinget, der Fagforbundet har gitt sine viktige innspill på barnevernfeltet.

Podkast: Barnevernsreformen

Er du nysgjerrig på den nye Barnevernsreformen? Kjell- Arne Lie er ansatt i barnevernet i Horten, er gjest i podkasten Fagprat. Kjell Arne snakker om hva han tror at endringene vil innebære for barnevernsansatte og kommunene.

Webinar: Barn og unges digitale oppvekst

Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial og Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har gleden av å ønske deg velkommen til webinar om barn og unges digitale oppvekst.

Ønsker du å ta fagbrev?

Vurderer du å ta fagbrev som helsefagarbeider eller barne-og ungdomsarbeider? Pednettakademiet tilbyr kurs til Fagforbundets medlemmer.

Innspill til barnevernsutvalget 2021

Regjeringen har nedsatt Barnevernsutvalget som skal vurdere hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene. Utvalget skal både se på utrednings- og beslutningsprosessene i barnevernet og hvordan tilbudet til barna som trenger mest oppfølging bør innrettes. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU i februar 2023. Fagforbundet har spilt inn behovet for tverrfaglig kompetanse, gode ledere, bemanningsnorm, økte midler, og for å ruste opp fosterhjemsarbeidet i kommunene.

Podkaster om barnevern: Barnevernet fra innsiden

Hvordan er det å jobbe i barnevernet, når man må være den som griper inn i det aller mest private; i folks familieliv? Vi har laget to episoder om barnevernet i podkasten Fagprat.

Nytt faglig tilbud fra Yrkesseksjon helse og sosial: podkasten Fagprat

Sjekk ut det splitter nye faglige tilbudet fra Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, podkasten Fagprat.

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Fagforbundet møtte i høring i Stortingets helse- og sosialkomité i dag 14. oktober, i forbindelse med Stortingets behandling av opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk

Fagforbundets høringssvar til ny lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk.

Savner økte rettigheter til fosterforeldre

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjonen helse og sosial var tilstede da Arbeiderpartiet sitt forslaget til kompetansereform i barnevernet ble lagt frem i dag på Stortinget. – Godt å se at innspillene fra Fagforbundet er tatt med. Det er bra de sier at bemanningen skal økes, men jeg hadde ønsket meg et sterkere fokus på fosterforeldre sine rettigheter.

Et offentlig og ideelt drevet barnevern

Den 28. mai 2018 diskuterte Stortinget Arbeiderpartiets forslag om å fase ut kommersielle aktører i institusjonsbarnevernet.

Samspillkonferansen 2018

Fagforbundet arrangerer for tolvte gang Samspillkonferansen. Årets konferanse vil foregå i Bodø 29.-30. oktober, og er for alle som jobber innen helse- og sosialtjenesten.

Kommersielt barnevern øker ulikhet og skaper mer utrygghet

Kommersielle aktører som vil og må tjene penger på barnevern, sikrer ikke den hjelpa barn kan trenge, skriver Kjell Arne Lie i Fagforbundet.

Barnevernet skaper ikke forskjellene i Norge

Forskjellene mellom sentrum og periferi i Norge skapes ikke av barnevernet, men av distriks- og fordelingspolitikken som føres, skriver Iren Mari Luther og Bente Aasjord i Fagforbundet.

Vi gratulerer sosialarbeiderne med dagen!

Den internasjonale sosialarbeiderdagen er den tredje tirsdagen i mars. Fagforbundet er stolte av sosialarbeiderne og takker for uvurderlig innsats.

Høyre-partiene stemte ned forslag om å regulere private barnevernsaktører

Reglene for anbud i barnevernet skal gjennomgås, men Høyre-partiene sa plent nei til forslag som kunne gitt sterkere regulering og kontroll med private barnevernsaktører.

Systemsvikt i barnevernet - ikke ansattes skyld

Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke får den hjelpen de har krav på. Dette er uakseptabelt. Funnene må føre til forandring.

Riksrevisjonen: Fosterforeldre gis mangelfull opplæring

BLD sørger ikke for å gi fosterforeldre god nok opplæring. Spesielt fosterforeldre med fosterbarn som trenger spesiell oppfølging sliter, ifølge Riksrevisjonen.

Gratulerer med dagen!

Den 2. oktober er den internasjonale merkedagen for sosialpedagoger. I Norge er dette barnevernspedagoger og vernepleiere, og Fagforbundet vil gjerne benytte anledningen til å gratulere alle vernepleiere med dagen.

Fylkesmann-refs uten konsekvenser

Fylkesmannen refser barnevernet for lovbrudd, men vil ikke ta i konflikten som førte til at gutt (15) med Downs og autisme er skilt fra fostermor.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?