Til hovedinnhold

Savner økte rettigheter til fosterforeldre

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjonen helse og sosial var tilstede da Arbeiderpartiet sitt forslaget til kompetansereform i barnevernet ble lagt frem i dag på Stortinget. – Godt å se at innspillene fra Fagforbundet er tatt med. Det er bra de sier at bemanningen skal økes, men jeg hadde ønsket meg et sterkere fokus på fosterforeldre sine rettigheter.

01.02.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 01.02.2019

Dagens barnevern har mange ansatte som strekker seg langt for å gi den nødvendige hjelpen, men tid og system strekker ofte ikke til. Mange får god hjelp av de ansatte i barnevernstjeneste, men det er for mange som ikke får den hjelpen de trenger. Og når det gjøres feil kan de få store, langsiktige og alvorlige konsekvenser for det enkelte barn og familie. 

Det siste året har Fagforbundet sammen med FO, forskere, Landsforeningen for barnevernsbarn, Norsk Fosterhjemsforening, Landsforeningen for barnevernsforeldre og andre brukerorganisasjoner deltatt på samråd hos Arbeiderpartiet. De ønsket kunnskap, erfaringer og innspill på hvordan man kan gjøre barnevernstjenesten enda bedre. Forslaget som har kommet til kvalitetsreform gjenspeiler mange av utfordringene, og er et godt utgangspunkt for å diskutere hva som er nødvendig for å styrke barnevernet.

Barnevernet skal drives av det offentlige og ideelle aktører

Fagforbundet er glad for at Arbeiderpartiet er krystallklare på at hele barnevernet skal drives i offentlig og ideelt regi. Våren 2018 fikk opposisjonen med KrF vedtatt i Stortinget at 40 % av institusjonsplassene skal drives av ideelle aktører, uten at det skal gå på bekostning av de offentlige institusjonene. Rønning håper på at KrF følger opp selv om de sitter i regjering. – Vi mener dette er et viktig vedtak for å sørge for best mulig ivaretakelse av barn og unge i tjenesten. Nå må KrF i regjering være lojale mot stortingsvedtaket KrF var med på.

Fosterforeldre sine vilkår må bedres

I tillegg til de ansatte i barnevernstjeneste gjør fosterforeldre en viktig jobb i samfunnet vårt. Dette har vært viktig for Fagforbundet å synliggjøre. Fosterforeldre tilbyr et hjem til barn som av ulike grunner trenger det, men de trenger bedre vilkår enn de har i dag. – Fosterhjemmene, og særlig de kommunale, må få bedre oppfølging, likeverdige økonomiske rammevilkår og tydligere kontrakter, avslutter Rønning og sier at det er noe forbundet vil følge opp videre.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?