Til hovedinnhold

Nyheter

KS vil ha penger for tilsyn av kommunale fosterhjem

Kommunesektorens organisasjon KS vil samarbeide med Barne- og likestillingsdepartementet om tiltak for å øke kompetansen til dem som skal føre tilsyn i barnevernssaker. Det skriver KS i en pressemelding.

Ambulanse

- Kommunene må klare å beskytte barn i fosterhjem

– Det er et grovt svik fra samfunnets side når vi ikke klarer å beskytte barn i fosterhjem, sier barneminister Audun Lysbakken til NRK.

Ga prisen "Årets forbilde" til Cecilia Dinardi

Statsråd Audun Lysbakken delte ut prisen "Årets forbilde" til Cecilia Dinardi, for sitt arbeid og sterke engasjement for barnevernsbarn og asylsøkerbarn.

BUF: Rekordmange barn i fosterhjem

9200 barn bor i fosterhjem. Ifølge BUFetat bor ni av ti barn, som ikke kan bo hjemme, i fosterhjem.

Presentasjonene fra Redd Barnas barnerettighetsfrokost

Her følgeret par av presentasjonen fra barnerettighetsfrokost 8. september om barns deltakelse i barnevernet.

NOVA: Funksjonshemmede fosterbarn sliter

Fosterforeldrene til funksjonshemmede fosterbarn føler at barna ikke får nødvendig oppfølging, barna selv opplever seg som kasteballer i systemet og saksbehandlere må bruke tid og ressurser på ansvarsavklaring. Det går fram av en fersk studie fra NOVA.

Rakkerunger og gullunger

Fagakademiet invitertil dagskurs om: Voksne kan hjelpe barn til å slutte å utagere v/Bent Storå.

renholdoperator

KOFA: Kjøp av private enkeltplasser er OK

Offentlig barnevern kan kjøpe private enkeltplasser uten først å kunngjøre kjøpet som en offentlig anskaffelse. Det skriver nettstedet for offentlige anskaffelser, Doffin.

Helsenorge.no - den offentlige helseportalen

Helsenorge.no ble lansert 15. juni. Dette skal være en felles inngangsportal for helse- og omsorgsinformasjon for innbyggere.

Arbeidet i barnevernspanelet kommet godt igang.

Barnevernspanelet skal være retningsgivende for den neste Stortingsmeldingen om barnevern. Fagforbundet er representert i panelet med rådgiver Kristin Skogli fra Seksjon helse og sosial.

Ulik behandling av statlige fosterforeldre

Staten har innført standard femårskontrakt for fosterforeldre i familie- og beredskapshjem. - Men kontrakten blir tolket ulikt av Barne-, ungdoms- og familieetatene rundt om i landet.

Risikosport i fosterheimar

Å ta på seg eit kommunalt fosterheimsoppdrag er ein økonomisk og menneskeleg risikosport. Reglane tillet kommunane å drive sosial dumping, skriver to fagorganiserte fosterforeldre i en kronikk i Dagsavisen/Nye Meninger.

Fra venstre: Iren Mari Luther, Axel Hjertstrøm, Mildrid Hagenlund, Kari Bjørklid, Anne Mabel Nybakk, Jan Rudy Kristensen, Sissel Skoghaug og kursholder Jan Tore Skjelbek.

- Fordel med medleverordning på institusjoner

Ivar Johansen i Oslo SV mener at medleverskap i barnevernsinstitusjoner fungerer godt for omsorgstrengende barn.

Ny nettside om barnevern

Alt du vil vite om barnevern er samlet på én nettside. Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) står bak.

To strategier på en gang

Barnevernet i Norge har få støttepersoner og fosterforeldre med annen etnisk bakgrunn, det sier seniorforsker Marit Skivenes til forskning.no.

Sammenheng mellom usunn livsstil og hodepine blant ungdom (UiO 19.08.2010)

Livsstilsfaktorer som overvekt, røyking og lite fysisk aktivitet medfører større sannsynlighet for hyppige hodepineplager hos ungdom.

Strid om barnevernet (Østlands-Posten 27.07.2010)

Kommunene vil ha seg frabedt en øremerking av midler fra staten for å få en bedre satsing på barnevernet.

Etterlengtet løft for kommunalt barnevern

Statsråd Audun Lysbakken (SV) vil gi det kommunale barnevernet et solid løft, går det fram av et oppslag i Stavanger Aftenblad. Fagforbundets Kjellfrid Blakstad (bildet) i Seksjon helse og sosial gleder seg over utsagnet og sier dette både er etterlengtet og nødvendig.

Innvandrer Kvinner Kan

Barne- og likestillingsdepartementet har laget veilederen og filmen ”Snakk med meg”.

Høyre-partiene stemte ned forslag om å regulere private barnevernsaktører

Reglene for anbud i barnevernet skal gjennomgås, men Høyre-partiene sa plent nei til forslag som kunne gitt sterkere regulering og kontroll med private barnevernsaktører.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?