Nyheter

Vollendrapet: Arbeidsplassen var ikke sikker

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med Små Enheter kort tid etter at sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på jobb i slutten av oktober. Tilsynet konkluderer med at verken arbeidsplassen eller arbeidsmiljøet for de ansatte som jobbet med 15-åringen, var tilfredsstillende tilrettelagt, sikkert eller forsvarlig.

Ordføreren er fosterhjemsambassadør (trysil.kommune.no)

Ordfører Ole Martin Norderhaug er sammen med kollegene sine i Sør-Østerdal utnevnt til fosterhjemsambassadør.

Ny plan om vold mot barn (adressa.no)

Mange var bekymret, men heller ikke i modellkommunen Leksvik gikk alarmen før en liten gutt døde. Barneministeren kommer nå med nye tiltak.

Slik avdekket de flere overgrep mot barn (nrk.no)

Fem år med målretta, tverrfaglig samarbeid i en liten kommune førte til at flere barn utsatt for vold og seksuelle overgrep fikk hjelp.

KrF tar opp kampen for fosterforeldre

- Fosterforeldre har for dårlige betingelser, ifølge KrFs kvinneutvalg i Møre og Romsdal.

Må ta vold og trusler mer på alvor

– Vi må ta kampen mot vold og trusler i barnevernet mye mer alvorlig. Et viktig skritt er å fjerne anbudssystemer som presser pris og dermed kvalitet på tjenesten ned, sier Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Ung Helse: Landskonferansen for ungdomsarbeidere

Gå ikke glipp av årets viktigste møteplass for ungdomsarbeidere 10. - 11. november på Radisson Blu i Tromsø.

Håndbøker 2015

Vi minner om at håndbøkene 2015 nå kan bestilles på nettbutikken.

Redd Barna: -Regjeringen innfrir ikke for de svakeste barna

Regjeringen har sviktet de mest sårbare barna her hjemme. Det viser Redd Barnas "Barnometer".

Bufdir: -For store forskjeller mellom fosterhjem

- Det har manglet felles rammer på utviklingen av fosterhjemsordningen. (...) det er liten sammenheng mellom fostehjemmenes villkår og barnas behov, sier Bufdir-direktør Mari Trommald.

Mange barnevernsbarn må flytte for ofte

Hvert fjerde barnevernsbarn opplever ustabile oppvekstforold fordi de må flytte mer enn fem ganger i løpet av oppveksten. Det skriver nettportalen "Foreldre og barn"

LO-konferanse om forebyggende ungdomsarbeid

Mandag 27.oktober er det klart for en ny konferanse om forebyggende ungdomsarbeid under overskriften: De vanskelige ungdomsårene.

Forsker: - Gi fosterforeldre partsrettigheter

Barnevernsforsker Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus sier regjeringen bør vurdere å lage regler som tar høyde for de menneskelige sidene ved å være fosterforeldre, skriver Stavanger Aftenblad.

Seier for Buf-ansatte i arbeidsretten

Fagforbundet vant flyttesaken på vegne av sine medlemmer i Bufetat. Det blir ingen tvangsflytting av barnevernsansatte til Tønsberg. Det fastslo arbeidsretten torsdag 26. juni.

Fikk ikke offentlig utredning av fosterhjemsomsorgen

Torsdag 5. juni behandlet Stortinget forslag om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen.

To av tre kommuner mangler vaktordning

- Barns rettigheter brytes hver dag etter kontortid, ifølge Bufetat-rapporten Akuttarbeid i kommunalt barnevern. Det skriver Aftenposten.

Oppsummering fra konferansen "Blått barnevern"

Medlem i Fagforbundets arbeidsgruppe for barnevern, Torill Sakken Olsen, var på konferansen, og her kan dere lese hennes oppsummering.

Husbanken: -Sårbar overgang fra barnevern til egen bolig

- Boligspørsmålet i overgangen etter omsorg i barnevern til et selvstendig liv, er i hovedsak et spørsmål om organisering av ettervernsarbeid internt i barnevernet, samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer internt i barnevernet, samt hvilke rammebetingelser som følger med ulike finansieringsmodeller i barnevernet, skriver Husbanken i en "kunnskapsoppsummering".

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?