Til hovedinnhold

Stendi - Landsdekkende prosjekt for å styrke klubbene

Hendene fulle: Som relativ ny tillitsvalgt har Ann-Karin Bratli fra Stendi i Oslo og Viken hatt mange saker og problemstillinger å forholde seg til. Hun hadde stor nytte av hjelp fra Kompetansesenteret.

Hendene fulle: Som relativ ny tillitsvalgt har Ann-Karin Bratli fra Stendi i Oslo og Viken hatt mange saker og problemstillinger å forholde seg til. Hun hadde stor nytte av hjelp fra Kompetansesenteret. (Foto: Ingvild Hunsrød)

– Dere kan bare si at Elsa har sagt det! Foredragsholder fra Kompetansesenter Vestland, Elsa Benjaminsen, er trygg på sin tolkning av de viktigste kriteriene i en nedbemanningsprosess. Hun holdt flere innledninger for tillitsvalgte i Stendi AS og Stendi Heimta, som samlet seg fysisk for første gang siden pandemien brøt ut.

03.05.2022 av Ingvild Hunsrød
Sist oppdatert: 18.05.2022

Det har vært en økning i både antall medlemmer og tillitsvalgte i Stendi de siste årene. Fagforbundet har et landsdekkende klubbprosjekt som skal vare i to år, der klubbene i Stendi AS og Stendi Heimta er med. Målet er å lage felleskap, styrke tilhørigheten og bygge opp organisasjonen.

Samlingen er en del av dette prosjektet. De tillitsvalgte som deltok kom seg gjennom et omfattende faglig program. Fokus var blant annet på tillitsvalgtes rolle, forhandlingssystemet, tariff og tillitsvalgtes rolle i omorganiseringer.

– Vi må ha mer action! smeller det fra en tillitsvalgt når prosjektet diskuteres i plenum. Det er flere som er utålmodige etter å få ting på plass. Det har vært en stor medlemsvekst for Fagforbundet i Stendi AS og Stendi Heimta på kort tid, og mye som skal organiseres av tillitsvalgtstrukturer.

Har mange personalsaker

Ann Karin Bratli har vært områdetillitsvalgt for Stendi i Oslo og Viken i et års tid. Hun synes programmet på samlingen var nyttig.
– Det har vært lærerikt, vi har gått gjennom mye om tariff og turnus. Vi har dekket mange av problemstillingene jeg møter i hverdagen, sier hun.
Selv om hun ikke har vært tillitsvalgt lenge, har hun allerede hatt hendene fulle av ulike saker. Hun forteller at de har vært gjennom en nedbemanningsprosess, og de får også inn mange personalsaker.
– Vi har jo en arbeidsgiver som har et annet verdisyn enn det man er vant til fra det offentlige. Det kan gi andre typer problemstillinger enn de som jobber i kommunene har, sier hun.

Lettere å plukke opp telefonen når man har møtt hverandre

Skal styrke klubbene: Utfordringene med arbeidsgiveren Stendi som kan ha et noe annet verdisyn enn det som er vanlig i det offentlige, prøver foredragsholder Elsa Benjaminsen (t.v.) og tillitsvalgt Odin Engebråten å ta tak i på hver sin måte..
Skal styrke klubbene: Utfordringene med arbeidsgiveren Stendi som kan ha et noe annet verdisyn enn det som er vanlig i det offentlige, prøver tillitsvalgt Odin Engebråten å ta tak i. (Foto: Ingvild Hunsrød)

– Jeg har lært mer om temaer som jeg tror lederne mine heller ikke har helt kontroll på, sier Odin Engebråten. Han har vært tillitsvalgt i Stendi AS i et par år, og forteller om et godt samarbeid både med lederne på jobb og Fagforbundet Lier.

Han er også fornøyd med tillitsvalgtsamlingen. – Det er veldig fruktbart med slike samlinger. Det er mange her jeg aldri har møtt fysisk før, og det er mye lettere å plukke opp telefonen i etterkant når man har truffet hverandre, forteller han.

Evalueres til høsten

Pål Christiansen i Fagforbundet Fredrikstad jobber i koordineringsleddet for Stendi Heimta, og har vært med å arrangere samlingen. – På sikt ønsker vi jo også å få på plass noen frikjøpsordninger, slik at de hovedtillitsvalgte får bedre tid til å ivareta medlemmene, forteller han.

Han skryter av de tillitsvalgte, og forteller at mange av dem har hatt bratte læringskurver.

– Det viktigste er å få klubbene til å fungere, det er der medlemmene våre får se at Fagforbundet fungerer, sier han.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?