Til hovedinnhold

Møtte ministeren om kompetansekrav i barnevernet

Diskuterte kompetansekrav og tverrfaglighet med ministeren: Bjørn Ingar Skogvang, Iren Mari Luther, Kjersti Toppe og Øyvind Bosnes Engen.

Diskuterte kompetansekrav og tverrfaglighet med ministeren: Bjørn Ingar Skogvang, Iren Mari Luther, Kjersti Toppe og Øyvind Bosnes Engen. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet møtte barne- og familieministeren for å diskutere det nye lovkravet om kompetanse i barnevernsinstitusjoner. - Vi er bekymret for hva det nye kravet har å si for drift og kvalitet i tjenesten og mener at kvaliteten blir bedre med tverrfaglig sammensetning av personalet, sier Fagforbundets Iren Mari Luther.

10.03.2023 av Aina Larssen, Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 14.03.2023

I dag har Iren Mari Luther, leder for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, og Bjørn Ingar Skogvang, leder for faggruppe barnevern i Fagforbundet, hatt møte med barne- og familieminister Kjersti Toppe for å diskutere de nye kravene til kompetanse for nyansatte i barnevernsinstitusjoner. Fra 1. januar 2023 ble det innført krav til bachelor og master hos nyansatte i barnevernet.

Bedre tjenester med tverrfaglig kompetanse

Fagforbundet mener at kvaliteten på tjenesten blir bedre med tverrfaglig sammensetning av personalet, og har uttrykt bekymring for konsekvensene det nye lovkravet har for drift og kvalitet i tjenestene; både på kort og lang sikt.

- Vi er overbevist om at fagarbeidere også er godt kvalifiserte til å inneha en jobb i statlig barnevern, og vi tror ikke at tilgangen til bachelorutdannet personale noen gang vil klare å dekke behovet for ansatte i tjenesten, sier Iren Mari Luther.

- Intensjonen i loven er å sikre barn og unge som vokser opp på institusjon en faglighet som sikrer deres behov for omsorg og sikre kontinuitet i bemanningen rundt barna.

Avvik er allerede registrert

Vi mener kompetansekravet kan gjøre det utfordrende å opprettholde lovens krav til faglig forsvarlighet. Det er for tiden store utfordringer å rekruttere ansatte som oppfyller lovens krav. Det er mange med lang erfaring og god kompetanse som vi ikke kan benytte oss av i dag.

- Møtet i dag har vært konstruktivt og jeg oppfatter Kjersti Toppe som lydhør overfor våre innspill. sier Iren Mari Luther.

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?