Til hovedinnhold

Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk

Fagforbundets høringssvar til ny lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk.

12.06.2019 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 12.06.2019

Det å kunne forstå hverandre er en forutsetning for å kunne gi personer med manglende norskkunnskaper bedre rettssikkerhet, riktig helsebehandling og god oppfølging hos offentlige myndigheter. Det har med å kunne ta i bruk sine rettigheter og bidra til kvalitet i tjenestetilbudet.

Fagforbundet er godt fornøyd med at det nå fremmes en egen lov med forskrift om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. Fagforbundet er også positiv til at

Lovforslaget skal også gjelde for private rettssubjekter som utfører tjenester på vegne av det offentlige, samt private barnehager, friskoler og private grunnskoler.

 

Fagforbundets høringssvar

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?