Nyheter

Redd Barna: - Gi barn rett på hjelp

- Barnevernloven må bli en rettighetslov, barna skal bli hørt og få reell innflytelse i saker som angår dem.

Kjellfrid T. Blakstad på besøk i to Stortingskomiteer

Leder i Seksjon helse og sosial Kjellfrid T. Blakstad var godt fornøyd med møte med Stortingets helse- og omsorgskomite og i Stortingets familie- og kulturkomité. Begge komiteene hadde møte den 14. mai.

Barnevern i et minoritetsperspektiv

Flere høyskoler tilbyr høsten 2013 en praksisnær videreutdanning innen tema barnevern i et minoritetsperspektiv. Dette er et samlingsbasert deltidsstudie som gir 15 studiepoeng. Det er ingen studieavgift, kun semesteravgift.

Barnerettighetsfrokost om meldeplikten 29 mai

Redd Barna har gleden av å invitere til en barnerettighetsfrokost 29.5 fra 8.30-10.30 på Oslo Kongressenter Meldeplikten – hva hindrer voksne i å melde fra om sin bekymring for et barn.

Fagforbundet refser ordfører

Ordføreren i Ullensaker får refs fra Fagforbundet etter at ordføreren gikk til media og sa at barnevernet i kommunen ikke trenger flere stillinger, men mer kompetanse og tydeligere ledere.

Savner bemanningsnorm i ny barnevernslov (fagbladet.no)

Fagforbundet er fornøyd med at ansatte i barnevernet skal få mer veiledning. Men forbundet etterlyser bemanningsnormer og satsing på fosterhjem.

Mer ros enn ris til ny barnevernslov (fagbladet.no)

Det biologiske prinsipp må vike, men det er ennå usikkert om pålagt foreldreveiledning blir innført.

Mer ros enn ris til ny barnevernslov

Det biologiske prinsipp må vike, men det er ennå usikkert om pålagt foreldreveiledning blir innført.

Velkommen til å høre unge gi råd til barnevernet

30. april i Litteraturhuset: Barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn og som får hjelp av barnevernet, deler erfaringer og gir råd om hva de tenker kan sikre dem best mulig oppfølging i barnevernet i Norge.

Endringer i barnevernloven

Bärne- og likestillingsminister Inga Marte Torkildsen har lagt fram endringer i barnevernloven. Endringene kan få store konsekvenser for barnevernet i Norge.

Høyesterett: Fagforbundet tapte oppdragstaker-sak

Høyesterett ga ikke medhold til fosterforeldre i beredskapshjem, som hevder å være ansatt i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Nord-Trøndelag: Fylkesmannen politi-anmelder barnevern

Fyllkesmannen anmelder barnevernet i fire kommuner i Nord-Trøndelag for ulovlig å ha henlagt 149 barnevernssaker.

Mangler tittel til artikkel med id [1988]-1988

Det biologiske prinsippet i barnevernet skal underordnes tilknytningsprinsippet. Det kunngjorde barneminister Inga Marte Thorkildsen på SVs landsmøte på Lillestrøm.

Erfaringskonferansen 2013

Konferansen "Kunnskap og tillit i barnevernets møte med barn og familier" holdes onsdag 17. april i Oslo.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?