Til hovedinnhold

Nyheter

Advokat lei av å stange hodet mot veggen

En av Trondheims mest profilerte advokater gir opp praksisen sin. I et intervju i Adresseavisa tar hun et knallhardt oppgjør med rettsapparat og barnevern.

Nationen: Småkommuner treng betre tilpassa barneverntilbod

Lange avstandar kan hindre at barn får tilboda dei treng frå barnevernet. Fylkesmannen i Troms vil ha hjelpeprogram som også passar i små kommunar.

Småkommuner hjelper flere barn

Barnevernet i små kommuner hjelper forholdsvis flere barn, sammenliknet med barnevern i bykommuner, viser en undersøkelse gjort for KS.

"Barn på flyttefot" på Stortinget

Interpellasjon fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren handler om flyttinger i barnevernet:

FO lei av lovbrudd i fylkesnemndene

Olav Neerland i FO er lei av lang saksbehandlingstid i fylkesnemndene. - Rydd i ventelistene i fylkesnemndene. 20 millioner over statsbudsjettet er ikke nok, hevder han.

Sjømmannskirken får hjelp til barn i utlandet

- Sjømannskirken kan utrette svært mye for de mest sårbare barna, for små midler. Stortinget bevilger 1,3 millioner til Sjømannskirken, etter et forsalg fra stortingsrepresentant for KrF, Øyvind Håbrekke.

Vil endre barneloven

Barneminister Inga Marte Torkildsen vil endre barneloven, som skal beskytte barn mot vold og overgrep i nære relasjoner. Forslag til ny barnelov er sendt ut på høring.

Ny giv i samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Samtlige ordførere i kommunene innenfor Bufetat region vest har undertegnet en samarbeidsavtale som skal sikre et helhetlig og godt samarbeid mellom kommunalt og statlig barnevern.

Vernepleierkonferanse 24. og 25. september

Fagforbundet arrangerer sin første nasjonale vernepleierkonferanse i høst. Dette er konferansen for deg som jobber med miljøarbeid.

Nestleder i yrkesseksjon helse og sosial Kurt Rønning møter barne- og familieminister Kjersti Toppe

Barnevernsseminar med Barne- og familieminister Toppe

Denne våren har Fagforbundet vært på flere møter og samlinger i regi av departementet og stortinget, der Fagforbundet har gitt sine viktige innspill på barnevernfeltet.

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Fagrådets stipend - søknadsfrist 15. august. Fagrådets pris - meld inn kandidater inne 20. august.

Erfaringskonferansen 2013

Konferansen "Kunnskap og tillit i barnevernets møte med barn og familier" holdes onsdag 17. april i Oslo.

Fagforbundets vernepleierkonferanse er åpen for påmelding

Den 1. og 2. oktober går Fagforbundets andre nasjonale vernepleierkonferanse av stabelen på Gardermoen.

Sykkylven 2

Erfaringsforum på nett

Nasjonal kompetansetjeneste ROP lanserer Erfaringsforum. Dette er en nettbasert diskusjonsarena.

LO-konferanse om forebyggende ungdomsarbeid

Mandag 27.oktober er det klart for en ny konferanse om forebyggende ungdomsarbeid under overskriften: De vanskelige ungdomsårene.

KreativOmsorg

13-timers turnus i Buf-etat

Både ledere og miljøterapauter/miljøarbeidere fortviler over at det iikke kan komme på plass en særavtale som gjør det mulig og jobbe utover 10-timers arbeidsdag.

Serien "De glemte barna" i Adresseavisen

I 2009 fortalte Adresseavisen om 40 barn som ventet på fosterhjem. "De glemte barna" hadde blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt. I 2011 følger avisa opp serien.

Foreslår å styrke barns rettigheter

Tre høyrerepresentanter på Stortinget fremmer representantforslag som skal styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet.

ambulansefaget

Risikosport i fosterhjemmene

- Vi kan ikke råde andre å ta oppdrag som fosterforeldre, så lenge det er så store forskjeller på statlige og kommunale fosterhjem, skriver to fagorganiserte fosterforelde i et innlegg i Dagbladet.

BUFetats årsrapport er klar

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal levere tjenester i tråd med sitt samfunnsoppdraget, fastsatt av regjering og Storting. Det årlige oppdraget for Bufetats virksomhet gis av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det skriver BUFetat på sine nettsider.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?