Fagforbundets landsmøte 2022

Landsmøtet 2022

Velkommen til Fagforbundets 5. ordinære landsmøte fra 17. - 21. oktober 2022 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Landsmøtet 2017

Foreløpig kjøreplan

Mandag 17. oktober

 • 10:00  Åpning (dagsordens pkt 1)
  Åpningsprogram

  Minnetale v/ Mette Nord, leder i Fagforbundet

  Åpningstale v/ Mette Nord, leder i Fagforbundet
  Hilsningstaler:
  - Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo
  - Peggy Hessen Følsvik, leder i LO
  - Jan Willem Goudriaan

  Konstituering (pkt 2.) v/Mette Nord, leder i Fagforbundet
  2.1 Godkjenning av fullmaktene, v/Hans Fredrik Danielsen, leder i fullmaktskomiteen
  2.2 Godkjenning av dagsorden
  2.3 Godkjenning av forretningsorden
  2.4 Valg av fire ordstyrere og sekretærer
  2.5 Valg av redaksjonskomiteer og protokollkomité

 • 13:00 Lunsj

 • 14:55 Hilsningstale v/Audun Lysbakken, leder i SV
 • 15:15 Vedtekter §14.19 (pkt 6) v/Svend Morten Voldsrud, AU
 • 16:15 Pause
 • 16:35 Kontingent (pkt 7.3) v/Mette Nord, leder i Fagforbundet

Tirsdag 18. oktober 2022

 • 09:00 Dagsordens pkt 4. Faglige årsberetninger for årene 2017 - 2020
  Dagsordens pkt 3. Årsberetninger og regnskaper for årene 2017 – 2020
  Dagsordens pkt 5. Prinsipp og handlingsprogram
  5.1 Prinsipprogram
  5.2 Handlingsprogram
 • 13:00 Lunsj
 • 15:00 Dagsordens pkt 5 Prinsipp- og handlingsprogram fortsetter
 • 16:40 Dagsordens punkt 9 Valg
 • 18:30 Beregnet møteslutt

Onsdag 19. oktober 2022

 • 09:00 Dagsordens punkt 5 Prinsipp- og handlingsprogram fortsetter
 • 11:00 Dagsordens punkt 10 Den faglige og politiske situasjonen
  Innledning ved statsminister Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet
 • 13:00 Lunsj
 • 15:00 Dagsordens punkt 6 Vedtekter
  Dagsordens punkt 7 Fagforbundets egen organisasjon
  7.1 Fagforbundets egen organisasjon
  7.2 Fagforbundets organisasjonsprogram 2021-2025
 • 18:00 Middag
 • 19:00 Debatt vedtekter og egen organisasjon fortsetter
 • 22:00 Dagsordens punkt 8 Diverse saker
  8.1 Diverse saker
 • 24:00 Beregnet møteslutt

Torsdag 20. oktober 2022

 • 09:00 Dagsordens punkt 10 Den faglige og politiske situasjonen
  Innledning ved Peggy Hessen Følsvik, leder av Landsorganisasjonen i Norge
 • 11:00 Pause
 • 11:30 Dagsordens punkt 8.4 Fagforbundet mot 2029
 • 13:00 Lunsj
 • 15:00 Dagsordens pkt 8. Diverse saker – 8.2 Uttalelser
 • 15:30 Den utenrikspolitiske situasjonen v/utenriksminister Anniken Huitfeldt
 • 16:30 Beregnet møteslutt

Fredag 21. oktober 2017

 • 09:00 Dagsordens pkt 11 Fagforbundets internasjonale arbeid
  Dagsordens punkt 8.3 Fagforbundets ungdomsbarometer
  Behandling av innstillinger fra
  Redaksjonskomité for vedtekter, egen organisasjon og diverse saker
  Redaksjonskomité for prinsipp- og handlingsprogram og diverse saker
 • 13:00 Lunsj
 • 14:00 Behandling av innstillinger fra
  Redaksjonskomité for vedtekter, egen organisasjon og diverse saker
  Redaksjonskomité for prinsipp- og handlingsprogram og diverse saker
  Dagsordens punkt 12 Avslutning
 • 16:00 Beregnet møteslutt

Med forbehold om endringer.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?