Til hovedinnhold

Nyheter

Det biologiske prinsipp under lupen

En gruppe fagfolk under ledelse av psykolog Magne Raundalen ved Senter for krisepsykologi skal undersøke hvor mye barnevernet og etatene rundt styres av det biologiske prinsippet, skriver Fontene.

Fagforbundets første innlegg i Barnevernspanelet

Den 15. desember konstituerte det nye Barnevernspanelet seg. Fagforbundets representant, rådgiver Kristin Skogli, holdt følgende åpningsinnlegg.

Sterkere med enn uten Fransk liten

Bufetat utsetter bygging av barnevernssenter

Bufetats planer om å bygge nytt barnevernsenter på Frei til 50 millioner kroner er utsatt på ubestemt tid.

Ny faggruppe for barnevern

Miljøarbeid innen rus på Fagskolen i Gjøvik

Fagskolen i Gjøvik tilbyr 2-årig deltidsstudium i helsefag, med fordypningsområder i blant annet psykisk helsevern og miljøarbeid innen rus.

Om opplysningsplikten til barnevernet - lovgivningsteknikk til besvær? (Ivar Johansens blogg)

Opplysningsplikten har en helt sentral funksjon i samfunnet ved at den bidrar til at barnevernstjenesten kommer i kontakt med de barna som er særlig utsatt. Dagens spredte forankring av opplysningsplikten i lovgivningen utgjør et betydelig rettssikkerhetsproblem fordi man eksponerer den for en kombinasjonen av ukultur som preges av meldevegring og gale fortolkninger av helsepersonelloven § 33. Konsekvensen er at mange barn som skulle vært fanget opp ikke kommer i kontakt med barneverntjenesten, skriver advokat Tore Roald Riedl i Helse- og sosialombudets årsberetning.

Bufetaten rundt

Fagforbundets Koordingeringsledd for Region Sør har satt i gang et prosjekt rettet mot medlemmer innenfor Bufetaten. Jorunn Tisjø fra Fagforbundet i Telemark er frikjøpt som prosjektmedarbeider.

Forskning: - Fosterbarna blir ikke hørt

Barnas synspunkter blir sjelden nevnt i vedtakene om å plassere dem i fosterhjem. Det viser forskning fra Universitetet og Høgskolen i Bergen, ifølge NRK/Hordaland.

Forskning.no: Utrygge asylbarn på mottak

En ny levekårsundersøkelse viser at mange asylbarn føler seg utrygge på asylmottak i Norge.

43 asylbarn forsvunnet

43 enslige mindreårige er så langt i år forsvunnet fra norske omsorgssentre og asylmottak. Ingen leter aktivt etter barna, skriver Adresseavisa.

Leserbrev: -Det Aleris ikke sier

- Vi er bekymret for at fond og multinasjonale selskaper er på vei inn i norsk barnevern, og at regjeringen legger til rette for det.

UNICEF: Store forskjeller for barn i kommunene

UNICEF Norge har kartlagt hvor mye hver enkelt kommune bruker pr. barn. Kommunene øverst på lista bruker flere hundre tusen kroner mer per barn enn kommunene på bunnen.

Bryter Norge FNs barnekonvensjon?

Østeuropeiske barn mister morsmålet når de plasseres i norske fosterhjem. Det kan være et brudd på FNs barnekonvensjon, skriver Aftenposten.

- Staten svikter barnehjembarna

Barnevernadvokat Cecilia Dinardi mener ungdommer ved norske barnevernsinstitusjoner får så dårlig psykisk helsehjelp at mange ender opp med å ruse seg.

Sammenlikner norsk barnevern med nazi-programmet "Lebensborn"

Tsjekkias president Miloš Zeman sammenligner norsk barnevern med nazistenes Lebensborn-program for rasehygiene.

Vollendrapet: Arbeidsplassen var ikke sikker

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med Små Enheter kort tid etter at sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på jobb i slutten av oktober. Tilsynet konkluderer med at verken arbeidsplassen eller arbeidsmiljøet for de ansatte som jobbet med 15-åringen, var tilfredsstillende tilrettelagt, sikkert eller forsvarlig.

Mangler tittel til artikkel med id [2060]

Husbanken: -Sårbar overgang fra barnevern til egen bolig

- Boligspørsmålet i overgangen etter omsorg i barnevern til et selvstendig liv, er i hovedsak et spørsmål om organisering av ettervernsarbeid internt i barnevernet, samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer internt i barnevernet, samt hvilke rammebetingelser som følger med ulike finansieringsmodeller i barnevernet, skriver Husbanken i en "kunnskapsoppsummering".

Mangler tittel til artikkel med id [2052]-2052

Nova: Vanskelig kontakt på nett

Bruken av facebook og instagram kan for barnevernsbarn utgjøre en ekstra trussel mot deres behov for beskyttelse og privatliv. Nå utfordrer forskere barnevernet til å samarbeide mer med foreldrene om å legge til rette for tryggere bruk av sosiale medier.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?