Til hovedinnhold

Nyheter

Endringer i barnevernloven

Bärne- og likestillingsminister Inga Marte Torkildsen har lagt fram endringer i barnevernloven. Endringene kan få store konsekvenser for barnevernet i Norge.

Mangler tittel til artikkel med id [1991]-1991

Høyesterett: Fagforbundet tapte oppdragstaker-sak

Høyesterett ga ikke medhold til fosterforeldre i beredskapshjem, som hevder å være ansatt i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Nord-Trøndelag: Fylkesmannen politi-anmelder barnevern

Fyllkesmannen anmelder barnevernet i fire kommuner i Nord-Trøndelag for ulovlig å ha henlagt 149 barnevernssaker.

Mangler tittel til artikkel med id [1988]-1988

Det biologiske prinsippet i barnevernet skal underordnes tilknytningsprinsippet. Det kunngjorde barneminister Inga Marte Thorkildsen på SVs landsmøte på Lillestrøm.

Mangler tittel til artikkel med id [1987]-1987

Mangler tittel til artikkel med id [1986]-1986

Erfaringskonferansen 2013

Konferansen "Kunnskap og tillit i barnevernets møte med barn og familier" holdes onsdag 17. april i Oslo.

Mangler tittel til artikkel med id [1984]-1984

Invitasjon til åpen høring om "Fremtidens barnevern"

Tirsdag 9. april inviterer Ideelt barnevernsforum til høring kl 10.45 – 14 i Frelsesarmeens lokaler på T.I. Ørims plass 4.

Fagforbundets høringssvar til Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sendt et forslag til" Mal for institusjonsplan og veiledning til utfylling" på høring. Fristin for innspill var 14. april. Her følger Fagforbundets svar.

9 av 10 barnevernskontor bryter loven

Helsetilsynet har kontrollert 99 av landets 300 kommunale barnevern. 87 av 99 barnevernskontorene bryter loven eller forskrifter, skriver VG.

Ny forskrift om barns egen talsperson i barnevernssaker

18. februar vedtok Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en ny forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

S ø s k e n R å d - Gratis kurs fra Forandringsfabrikken 6.mars

Unge med erfaring fra barnevernet gir svar til norsk barnevern. Søsken, storfamilie, venner og nettverk er viktig for de fleste. I prosjektet SøskenRåd har 50 unge, 11-18 år og fra ulike steder i landet, delt erfaringer, tanker og råd. For å gi barnevernet konkrete innspill til hvordan systemet barnevern må fungere og saksbehandlerne må jobbe, for å gi best mulig støtte til søsken under omsorg. For at de ikke skal miste hverandre og kunne ta vare på bra folk i storfamilien og nettverket. Resultatene presenteres nå av unge fra prosjektet, for norske barnevernsmyndigheter og politikere med ansvar for barnevern i Norge.

Kjellfrid Blakstad: -Vi må forebygge offentlig omsorgssvikt

- De ansatte i barnevernet må sikres rammebetingelser som gjør at barn, unge og familier får den hjelpen de trenger og har krav på, skriver leder i Fagforbundets seksjon helse og sosial, Kjellfrid Blakstad.

Rapport: Barnevernet må snakke mer med barna

- Snakk mer med barn, det er konklusjonen i en rapport Redd Barna har laget etter konferanse med barnevern, barnevernsansatte, forskere og organisasjoner.

Fosterhjem og institusjoner koster nærmere 4 milliarder kroner

Barnevernet foretok i underkant av 35.100 undersøkelser i 2011, en økning på nesten 7 % flere enn året før. Totalt utføres det nå barnevernstjenester i institusjon og fosterhjem for ca. 3,9 milliarder kroner, viser rapport fra NHO Service.

Avisa Sør-Trøndelag fikk pris for barnevern-avsløringer

Journalist Catharina Morken i avisa Sør-Trøndelag fikk journalistpris for avsløringer rundt barnevernet i Orkdal.

Avisen Agder: Klager på maktarroganse i barnevernet

Selv om barneverntjenesten i kommunene i Vest-Agder har blitt styrket med 16 stillinger, har antall klagesaker til fylkesmannen økt fra 30 saker i 2010 til 50 i 2012.

Fagforbundets høringssvar på Bufdirs retningslinjer om kvalitetskrav for barnevernsinstitusjoner

Fagforbundets innsigelser går i hovedsak på at inndelingen i de foreslåtte målgruppene av ungdom, kan føre til økt byråkratisering uten å gi faglig gevinst i det praktiske institusjonsarbeidet. I tillegg er Fagforbundet kritiske til et ensidig fokus på høyere utdanning som eneste middel til å skaffe kvalitet og høyere samlet kompetansebeholdning blant de ansatte.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?