Nyheter

Invitasjon til åpen høring om "Fremtidens barnevern"

Tirsdag 9. april inviterer Ideelt barnevernsforum til høring kl 10.45 – 14 i Frelsesarmeens lokaler på T.I. Ørims plass 4.

Fagforbundets høringssvar til Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sendt et forslag til" Mal for institusjonsplan og veiledning til utfylling" på høring. Fristin for innspill var 14. april. Her følger Fagforbundets svar.

9 av 10 barnevernskontor bryter loven

Helsetilsynet har kontrollert 99 av landets 300 kommunale barnevern. 87 av 99 barnevernskontorene bryter loven eller forskrifter, skriver VG.

Ny forskrift om barns egen talsperson i barnevernssaker

18. februar vedtok Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en ny forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

S ø s k e n R å d - Gratis kurs fra Forandringsfabrikken 6.mars

Unge med erfaring fra barnevernet gir svar til norsk barnevern. Søsken, storfamilie, venner og nettverk er viktig for de fleste. I prosjektet SøskenRåd har 50 unge, 11-18 år og fra ulike steder i landet, delt erfaringer, tanker og råd. For å gi barnevernet konkrete innspill til hvordan systemet barnevern må fungere og saksbehandlerne må jobbe, for å gi best mulig støtte til søsken under omsorg. For at de ikke skal miste hverandre og kunne ta vare på bra folk i storfamilien og nettverket. Resultatene presenteres nå av unge fra prosjektet, for norske barnevernsmyndigheter og politikere med ansvar for barnevern i Norge.

Kjellfrid Blakstad: -Vi må forebygge offentlig omsorgssvikt

- De ansatte i barnevernet må sikres rammebetingelser som gjør at barn, unge og familier får den hjelpen de trenger og har krav på, skriver leder i Fagforbundets seksjon helse og sosial, Kjellfrid Blakstad.

Rapport: Barnevernet må snakke mer med barna

- Snakk mer med barn, det er konklusjonen i en rapport Redd Barna har laget etter konferanse med barnevern, barnevernsansatte, forskere og organisasjoner.

Fosterhjem og institusjoner koster nærmere 4 milliarder kroner

Barnevernet foretok i underkant av 35.100 undersøkelser i 2011, en økning på nesten 7 % flere enn året før. Totalt utføres det nå barnevernstjenester i institusjon og fosterhjem for ca. 3,9 milliarder kroner, viser rapport fra NHO Service.

Avisa Sør-Trøndelag fikk pris for barnevern-avsløringer

Journalist Catharina Morken i avisa Sør-Trøndelag fikk journalistpris for avsløringer rundt barnevernet i Orkdal.

Avisen Agder: Klager på maktarroganse i barnevernet

Selv om barneverntjenesten i kommunene i Vest-Agder har blitt styrket med 16 stillinger, har antall klagesaker til fylkesmannen økt fra 30 saker i 2010 til 50 i 2012.

Fagforbundets høringssvar på Bufdirs retningslinjer om kvalitetskrav for barnevernsinstitusjoner

Fagforbundets innsigelser går i hovedsak på at inndelingen i de foreslåtte målgruppene av ungdom, kan føre til økt byråkratisering uten å gi faglig gevinst i det praktiske institusjonsarbeidet. I tillegg er Fagforbundet kritiske til et ensidig fokus på høyere utdanning som eneste middel til å skaffe kvalitet og høyere samlet kompetansebeholdning blant de ansatte.

Nye medlemmer i faggruppe for barnevern

Den 17. og 18. januar hadde Fagforbundets faggruppe for barnevern sitt første møte, med 3 nye, spennende medlemmer.

VG: Barnevernsbarn opplever angst og frykter voksenlivet

Norske barnevernsbarn har dårlige relasjoner til saksbehandlerne sine. En forskningsstudie viser at de føler at avgjørelser om framtida deres blir tatt over hodet på dem.

Hordaland: Ungdom på barneverninstitusjon bruker klageretten

Fylkesmannen i Hordaland fekk i 2012 dobbelt så mange klager frå ungdom som bur i barneverninstitusjon, samanlikna med året før.

Advokat lei av å stange hodet mot veggen

En av Trondheims mest profilerte advokater gir opp praksisen sin. I et intervju i Adresseavisa tar hun et knallhardt oppgjør med rettsapparat og barnevern.

Rom-foreldre fratatt omsorgen for 39 barn på ti år

Rom-foreldre er fratatt omsorgen for 39 barn de siste årene. I flere tilfeller skyldes dette for stort fravær fra skolen, men Rom-Foreningen mener disse avgjørelsene tas for raskt, ifølge NRK.

Bekymret for barnevernet i småkommuner

- Færre omsorgsovertakelser i små kommuner uroer mer enn det beroliger, sier barneombudet ifølge Brønnøysund Avis.

Nationen: Småkommuner treng betre tilpassa barneverntilbod

Lange avstandar kan hindre at barn får tilboda dei treng frå barnevernet. Fylkesmannen i Troms vil ha hjelpeprogram som også passar i små kommunar.

Dagens Nyheter: Flere svenske barn skal adopteres

Det konservative partiet Moderaterna går inn for at små barnevernsbarn skal adopteres etter omsorgsovertakelsen, skriver Dagens Nyheter.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?