Nyheter

Underklassens barn får ADHD-diagnosen (Dagens medisin 24.04. 2014)

Vi ser en del uheldige koblinger og resultater av at rettigheter utløses av spesielle diagnoser, sier lege Margit Steinholt.

Vil evaluere de sakkyndige i barnevernet

Barneminister Solveig Horne vil evaluere bruken av sakkyndige i barnevernet, etter NRK Brennpunkts dokumentar "Skjulte bånd".

Hagen: - Overta omsorgen når barn ikke lærer norsk

- Manglende norskkunskaper hos barn er omsorgssvikt, sier FrP-veteranen Carl I. Hagen til Dagbladet.

Takk Kaia Storvik - fra en saksbehandler (Dagsavisen 25. mars)

Takk Kaia, for at du skrev som du gjorde den 15/3 om barnevernet som ikke tør å ta i saker, som ikke kommenterer og som er bygget opp på en sånn måte at de som trenger mest hjelp får minst.

Horne stanser nedlegging av foreldre- og barnsenter

Barneminister Solveig Horne har bedt Bufdir om å stanse nedlegging av tilbud i foreldre- og barnsentre på Vestlandet inntil direktoratet har levert en helhetlig vurdering av hvordan det framtidige tilbudet til utsatte sped- og småbarn og deres foreldre skal utformes.

- Flere trygge barn og unge i fosterhjem

Fosterbarn opplever trygghet og tillit i større grad enn barn og unge i institusjon. Det viser en ny brukerundersøkelse blant barn og unge i statlige og private barneverntiltak.

Nova: Vanskelig kontakt på nett

Bruken av facebook og instagram kan for barnevernsbarn utgjøre en ekstra trussel mot deres behov for beskyttelse og privatliv. Nå utfordrer forskere barnevernet til å samarbeide mer med foreldrene om å legge til rette for tryggere bruk av sosiale medier.

Brennpunkt "Brustne hjerterom"

I NRK Brennpunkts dokumentar Brustne hjerterom på nett-TV.forteller fosterfamilier og barnevernansatte om et system med alvorlige mangler.

- For mye voksenvern i barnevernet

– Altfor mye i dagens barnevern er på de voksnes premisser. Vi trenger et barnevern som gir barn mer kjærlighet og bedre rettigheter, sier Inga Marte Thorkildsen til NRK Brennpunkt.

- Fosterhjem trenger offentlig utredning

Venstres stortingsrepresentanter Abid Q. Raja ,Terje Breivik og Sveinung Rotevatn foreslår en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen.

Rapport: - For lite hjelp til fosterhjem

Mange fosterforeldre gir opp fordi de får for lite hjelp fra kommunalt barnevern. Ifølge NRK/Brennpunkt er det store forskjeller, fra kommune til kommune, i hva slags hjelp og veiledning fosterforeldre får..

Horne: Flere barn på institusjon istedenfor fosterhjem

- Vi ser at barnevernet sliter med å rekruttere nok fosterhjem, og at mange barn flyttes fra fosterhjem til fosterhjem. Det er på tide å ta en pust i bakken og se på barnets beste, sier Solveig Horne til BT

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) er en interesse- og støtteorganisasjon for foreldre som har barna sine plassert av barnevernet. Formålet er å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert av barnevernet, eller er i ferd med å få det. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge.

Forbedret kapasitet i 2013

Det kommunale barnevernet fikk flere ansatte og økt kapasitet i 2013, ifølge kommunenes egne rapporter til fylkesmennene..

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?