Til hovedinnhold

Vi har vært på høring om statsbudsjettet for 2023

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, rådgiver Heidi Anderssen-Dukes, rådgiver Cecilie Haga foran stortinget.

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, rådgiver Heidi Anderssen-Dukes, rådgiver Cecilie Haga foran stortinget. (Foto: Heidi Anderssen-Dukes)

Denne uken var det statsbudsjetthøringer på Stortinget. Fagforbundet deltok i Familie- og kulturkomiteens høring 27.10, der vi ga innspill til Barne- og familiedepartementets budsjettforslag og Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag.

27.10.2022 av Cecilie Haga og Heidi Anderssen-Dukes
Sist oppdatert: 14.03.2023

Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag inneholdt mye bra, men manglet noen viktige presiseringer. I budsjettforslaget står det at lokal og regional kultur kan styrkes gjennom økonomiske ressurser og lovverk, uten at det følger noen midler med.

For Fagforbundet er det viktig at arbeidet med å revidere kulturloven følges opp i 2023, og at fritidsklubber og ungdomshus forankres i denne loven. Regjeringen har signalisert at de vil utrede regionale kulturfond i 2023. Fagforbundet spilte inn at også kommunal kultursektor må inkluderes i det regionale kulturfondet.

For Fagforbundets medlemmer i Teater og scene, er det bra at ABE- reformen endelig skrotes. Den har ikke bidratt til å effektivisere kulturlivet, og har snarere ført til et dårligere publikumstilbud. Samtidig er prisveksten høy og de fleste kulturinstitusjonene opplever en realnedgang i økonomien.

Forslaget til statsbudsjett fra barne- og familiedepartementet har noen positive saker for barnevernet. Blant annet skal det satses på kompetanseheving for ledere, og inntak til etter- og videreutdanning skal prioritere de som allerede jobber i tjenesten og som trenger å møte de nye kompetansekravene.  

Vi er opptatt av at det kommunale barnevernet bør styrkes for å følge opp barn, unge og familier på en bedre måte og innfri målene med barnevernsreformen. Slik det er nå har den enkelte ansatte for mange saker, og det er en utfordring når det kommer til å beholde ansatte og rekruttering. 

Den største saken for Fagforbundet på barnevern i år er det foreslåtte kuttet i det statlige barnevernet. Dette vil få store konsekvenser for driften av tjenestene. I tillegg vil det gjøre det svært vanskelig å få i gang omstillingen bort fra kommersielle tilbydere, og mot et sterkt offentlig tilbud supplert av ideelle aktører. Vi ba derfor stortingsflertallet om å reversere det foreslåtte kuttet for å muliggjøre drift her og nå, men også omstilling mot et sterkere offentlig barnevern i fremtiden.  

Rådgiver Heidi Anderssen-Dukes og rådgiver Cecilie Haga under høring på stortinget 27 oktober 2022.
Rådgiver Heidi Anderssen-Dukes og rådgiver Cecilie Haga under høring på stortinget 27 oktober 2022. (Foto: Ingri Bjørnevik)

Les Fagforbundets høringssvar her: 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?