Nyheter

Riksrevisjonen: - Mange barnevernsbarn får mangelfull skolegang

Uklart ansvar mellom to departementer har ført til at barn i barneverns-institusjoner ikke alltid får den skolegangen de har krav på. Det skriver VG.

Solberg-regjeringen om barnevern

Her kan du lese hva Høyre og Fremskrittspartiets regjeringsplattform sier om barnevern:

Etterlyser forskning på fosterforeldrenes egne barn

Hvordan er det for barn å få et fosterbarn inn i familien? Fosterforeldrenes biologiske barn skal spørres, men det fins lite forskning om hvordan de har det. Det mener forfatter og barnevernsforsker Toril Havik.

Uttalelser fra Seksjon helse og sosials landskonferanse

I forbindelse med landskonferansen som ble avholdt på Gardermoen 24. - 26. september ble det avgitt fem uttalelser.

Fylkesmannen truer barnevernet med bøter

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan komme til å bøtelegge kommuner som ikke overholder behandlingsfristen. Det skriver Trønderavisa.

KrF-regler for bedre barnevern

KrFs Øyvind Håbrekke krever en stabilitetsreform i barnevernet. - Mange barn som tas ut av hjemmet, opplever ny omsorgssvikt i offentlig regi, skriver han i en kronikk i Adresseavisen.

Barnevernet unngår konfliktsaker

- Barnevernet vegrer seg for å gå inn i konfliktsaker, og tar ikke mistanker om overgrep mot barn nok på alvor i saker der foreldrene er i konflikt, mener forsker Kari Sjøhelle Jevne ved HiOA.

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Fagrådets stipend - søknadsfrist 15. august. Fagrådets pris - meld inn kandidater inne 20. august.

Konferanse Skamlidelser; en folkehelseutfordring

Konferansen holdes på Litteraturhuset i Oslo fredag 27. september.

Fleire barn under omsorg

I fjor mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011, og den lågaste veksten siste 10 år.

Sommerleir for små fagforbundere og framfylkinger

Framfylkingen og Fagforbundets første familieleir er avholdt. Fra 26.-30. juni ble Ringsaker folkehøyskole i Hedmark fylt med aktiviteter, latter og sang.

Miljøarbeidere skal tilbys mer utdanning

Raymond Turøy i Fagforbundet håper levekårene til personer med utviklingshemning blir tema i valgkampen og på Stortinget til høsten.

Over 800 fosterbarn får for dårlig tilsyn

- Når kommunene ikke gjør jobben sin, bør de fratas ansvaret for barnevernet, sier Linda C. Hofstad Helleland (H) til Aftenposten.

Raundalen: - For få bekymringsmeldinger fra barnehagene

Få barnehageansatte varsler barnevernet om mistanke om omsorgssvikt. - Bortforklaring er et svik mot barna, sier barnepsykolog Magne Raundalen til Aftenposten.

Rett til et liv uten vold - tilbud om videreutdannelse til kommunalt ansatte

Kvinneuniversitetet i Norden har utviklet et videreutdanningstilbud som er relevant for alle som møter problematikken vold mot kvinner i sitt arbeid.

Sosionom: Etterlyser kontrollorgan i barnevernet

Et av de vanskeligste fagbegreper er "det faglige skjønn". I mange av barnevernets beslutninger henvises det til faglig skjønn som et slags hemmelig mantra kun forståelig for de innvidde, skriver sosionom Berit Opheim i en kronikk i Adresseavisen.

Skien ansetter barnevernleder uten barnevernfaglig kompetanse

Påtroppende barnevernleder i Skien kommune mangler barnevernfaglig kompetanse. Det får samtlige barnevernledere i Telemark til å reagere.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?