Til hovedinnhold

Nyheter

Høringsuttalelse om utvidet bruk av politiattester i barnevernet (Helsetilsynet)

Statens helsetilsyn avga tidligere i sommer høringsuttalelse til forslag om utvidet bruk av politiattester i barnevernet, fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Barne- og likestillingsdepartementet

Satsing på barn og ungdom: Årets presentasjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er ferdig

I publikasjonen Satsing på barn og ungdom samler regjeringen sin politikk på barne- og ungdomsområdet mellom to permer. Utgivelsen sendes ut til landets kommuner og frivillige organisasjoner i disse dager.

Sterkere med enn uten Engelsk liten

Fagforbundets innspill til kompetansebehov i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartetmentet har bedt om innspill på NOU 2009 : 8 KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEVERNET. Under finner du Fagforbundets kommentarer.

Sterkere med enn uten samisk liten

Nordisk barnevernkongress 2009 er vel overstått.

Kongressens røde tråd var Barnets rettigheter og FNs barnekonvensjon. Fagforbundets arbeidsgruppe i barnevern og nestleder i Seksjon helse og sosial John Egeli, deltok på konferansen som hadde over 500 deltakere.

Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk

Fagforbundets høringssvar til ny lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk.

Savner økte rettigheter til fosterforeldre

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjonen helse og sosial var tilstede da Arbeiderpartiet sitt forslaget til kompetansereform i barnevernet ble lagt frem i dag på Stortinget. – Godt å se at innspillene fra Fagforbundet er tatt med. Det er bra de sier at bemanningen skal økes, men jeg hadde ønsket meg et sterkere fokus på fosterforeldre sine rettigheter.

- Krigstraumatiserte fosterbarn passer ikke for hvemsomhelst

Flere familier kurses nå til å bli fosterforeldre til mindreårige flyktninger, men enkelte i bransjen advarer: Dette er ikke for hvem som helst.

Skole-veileder for barn i offentlig omsorg

Veilederen skal følge opp skolegang og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem, institusjon og omsorgssenter.Veilederen skal gi fosterforeldre og ansatte i institusjon og omsorgssenter praktiske råd og praktisk veiledning for hvordan god oppfølging kan gjennomføres.

PWC-rapport: - Øk fosterhjemssatsene

PwC-rapporten om rammevilkår for fosterhjem konkluderer med at nye rammevilkår kan gjøre det lettere å rekruttere og beholde fosterhjem.

Fagfolk bekymret for barnevernet

En lang rekke barn blir utsatt for grov uforstand og overgrep i dagens barnevern, mener en gruppe fagfolk som har overlevert en bekymringsmelding til Regjeringen.

Vil finne barna som fikk hjelp av barnevernet

Redd Barna-prosjektet "Barnevernet hjalp meg - inspirerende historier fra barnevernet" vil samle historiene fra unge som har en positiv erfaring fra barnevernet.

Forsker: - Gi fosterforeldre partsrettigheter

Barnevernsforsker Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus sier regjeringen bør vurdere å lage regler som tar høyde for de menneskelige sidene ved å være fosterforeldre, skriver Stavanger Aftenblad.

Mangler tittel til artikkel med id [2054]-2054

Videreutdanning høsten 2014: "Barnevern i et minoritetsperspektiv"

Mangler tittel til artikkel med id [2046]-2046

- Fosterhjem trenger offentlig utredning

Venstres stortingsrepresentanter Abid Q. Raja ,Terje Breivik og Sveinung Rotevatn foreslår en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen.

Horne vil ikke svekke "det biologiske prinsipp"

Regjeringen har ikke planer om å endre barnevernloven, slik Stoltenberg 2-regjeringen åpnet for, ifølge NRK i Hedmark og Oppland. Horne mener at det istedet er viktig med god forebygging når det gjelder det biologiske prinsipp.

Sosionom: Etterlyser kontrollorgan i barnevernet

Et av de vanskeligste fagbegreper er "det faglige skjønn". I mange av barnevernets beslutninger henvises det til faglig skjønn som et slags hemmelig mantra kun forståelig for de innvidde, skriver sosionom Berit Opheim i en kronikk i Adresseavisen.

Redd Barna: - Gi barn rett på hjelp

- Barnevernloven må bli en rettighetslov, barna skal bli hørt og få reell innflytelse i saker som angår dem.

Avisa Sør-Trøndelag fikk pris for barnevern-avsløringer

Journalist Catharina Morken i avisa Sør-Trøndelag fikk journalistpris for avsløringer rundt barnevernet i Orkdal.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?